Geens schaft celstraffen van één jaar of korter af

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil celstraffen onder het jaar afschaffen. In plaats daarvan krijgen die veroordeelden een andere straf, zoals de enkelband. Dat en andere maatregelen moet leiden tot een sterke verlaging van het aantal gedetineerden. “De bevolking in de gevangenissen moet de komende jaren duurzaam onder de tienduizend zakken”, vindt Geens.

Woensdag stelde Geens zijn alomvattend Justitieplan voor en daar zit een aantal maatregelen in die een grote verandering voor het strafbeleid inhouden.

De belangrijkste veranderingen kort samengevat:

  • Gevangenisstraffen tot één jaar worden afgeschaft, ter compensatie wordt het (alternatieve) straffenarsenaal uitgebreid.
  • Naast het elektronisch toezicht en de probatie wil minister Geens ook de verbeurdverklaring, de verplichte ontwenning en de verwijdering van het grondgebied als autonome straffen.
  • De voorlopige hechtenis wordt drastisch ingeperkt. Voor feiten die bestraft worden met een celstraf tot drie jaar krijgt een beklaagde automatisch een enkelband voor zijn proces, voor misdrijven waar straffen op staan tot vijf jaar cel mag de voorlopige hechtenis maximum vier maanden duren.
  • De vervroegde vrijlating wordt aangepast. Weg met de Wet-Lejeune: in plaats van na één derde van zijn straf, zal een veroordeelde pas kunnen vrijkomen na minstens de helft van zijn straf. Recidivisten, die vandaag twee derde moeten uitzitten, moeten ook minstens de helft uitzitten, maar worden verplicht begeleid met het oog op hun re-integratie in de maatschappij.

Veruit het meest opvallend is de afschaffing van de celstraf korter dan of tot één jaar. Vandaag worden die vonnissen in de praktijk al erg vaak omgezet in een thuisdetentie met enkelband. Dat wordt volgens de plannen van Geens de algemene regel. Door de celstraf voor veroordelingen tot een jaar af te schaffen, wil Geens de gevangenisbevolking verkleinen. Nu zijn er ongeveer 11.400 mensen opgesloten, terwijl er maar plaats is voor 10.185.

Geens is ook van plan het aantal mensen in hechtenis te verminderen. “Onze gevangenissen zijn voor een derde bevolkt met mensen in voorlopige hechtenis”, zegt Geens. “Dat komt deels doordat die dikwijls wordt gezien als een soort voorafname op de eigenlijke straf. Dat kan de bedoeling niet zijn.”

Als iemand wordt aangehouden voor feiten waar één tot drie jaar gevangenis op staat, zal de voorlopige hechtenis gebeuren met een enkelband. Als er drie tot vijf jaar op de feiten staat, is er een maximumtermijn van bijvoorbeeld vier maanden voor de voorlopige hechtenis.

In de plannen staat ook een diepgaande verandering van de vervroegde vrijlatingen. Nu is dat na minimum een derde van de opgelegde straf, Geens zal dat optrekken naar de helft. Wie voor de tweede keer voor hetzelfde soort misdrijft wordt veroordeeld, kan nu na twee derde van de straf vrij komen als hij zich dan aan voorwaarden houdt. Die termijn wordt verlaagd tot de helft.

Volgens Geens kiezen recidivisten er nu te vaak voor om hun volledige straf uit te zitten en dan zonder voorwaarden de gevangenis te verlaten. “We moeten veel meer inzetten op re-integratie”, vindt hij. “Als iemand na de helft van de straf vrij kan komen, is dat een stimulans om te werken aan zijn re-integratie.”

Door de strafuitvoering aan te passen, wil Geens een logischer strafbeleid uit de grond stampen. De kern daarvan is een aanpassing van de strafmaten. Het Strafwetboek dateert uit de negentiende eeuw, toen geldmisdrijven ernstiger werden gevonden en dus zwaarder bestraft dan bepaalde misdrijven met geweld. Een update moet die verhoudingen omkeren.

De overbevolking van de gevangenissen moet daarnaast ook dalen door geïnterneerden zoveel mogelijk te verhuizen naar forensische psychiatrische centra en aangepaste gevangenisvleugels.

Illegale migranten die in de gevangenis verblijven, zo’n 2.000 personen in totaal, wil Geens vlotter laten repatriëren. “Nu wordt zo’n dossier twee maanden voor de vrijlating opgestart bij de Dienst Vreemdelingenzaken”, zegt Geens. “Dat zou zes maanden moeten zijn. Ik werk op dat vlak goed samen met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).”

Ook door meer in te zetten op alternatieve straffen moet de instroom in gevangenissen verminderen. “Daarbij denk ik aan een rechter die vonnist dat iemand het land uit wordt gezet”, geeft Geens als voorbeeld. “Dat zou moeten kunnen wanneer de veroordeelde niet de Belgische nationaliteit heeft.”

Bepaalde straffen die rechters nu enkel als extra sanctie op kunnen leggen, zullen op zichzelf komen te staan. Het was al bekend dat probatie, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een afkick-programma, een zelfstandige straf wordt. Dat moet ook het geval zijn met de verbeurdverklaring.

Bron » De Standaard

“De rechterlijke macht is in gevaar”

Luc Maes, de eerste voorzitter van het hof van beroep in Brussel heeft tijdens de eedaflegging van twee nieuwe raadsheren zijn bezorgdheid geuit over de strenge besparingsmaatregelen die Justitie worden opgelegd.

“De rechterlijke macht is in gevaar. De besparingen beletten de rechters om binnen een redelijke termijn hun opdracht op een correcte en rechtvaardige manier te vervullen. We moeten waken dat de rechters niet de curatoren van het faillissement van Justitie worden.” zei Luc Maes, de eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel, naar aanleiding van de eedaflegging van twee nieuwe raadsheren.

Het waren twee rechters van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, Joëlle Van Ex en Bruno De Gryse, die maandag werden benoemd tot raadsheer bij het hof van beroep. Met hun aanstelling komt het totale aantal raadsheren in Brussel op 74. In 2013 velde het hof 9.593 arresten, waarvan 4.212 in de burgerlijke kamer, 3.022 in de kamer van inbeschuldigingstelling en 1.550 in de correctionele kamer.

“Laten we er beslist voor ijveren dat de vermageringskuur die de beleidsverantwoordelijken voornemens zijn ons op te leggen niet de neergang in zich draagt van de mooiste job ter wereld waarvoor ook u gekozen heeft: rechtspreken”, sprak de eerste voorzitter tot de pasbenoemde rechters.

Luc Maes drukte ook zijn bezorgdheid uit over de staat van het Brusselse justitiepaleis, waar de eedaflegging doorging. Daarvoor citeerde hij Clément Labye, die in 1885, twee jaar na de ingebruikname van het enorme gebouw, al waarschuwde voor de mogelijk desastreuze gevolgen als het gebouw (tijdelijk) zou worden verwaarloosd.

Momenteel zijn twee zalen van het hof van beroep niet beschikbaar door waterschade die in juli vorig jaar werd opgelopen. “Men doet er niets aan om deze zalen te herstellen”, aldus nog Luc Maes.

Op vrijdag komen alle magistraten van het land samen in het justitiepaleis voor Alarmdag, “om het publiek te informeren over de stand van zaken bij Justitie en over de geplande maatregelen die het functioneren ervan zullen aantasten”.

Bron » De Standaard

Décès du procureur général du Hainaut Georges Demanet

Nous apprenons le décès de Georges Demanet, procureur général honoraire du Hainaut jusqu’en 1996. Il n’a pu résister à une brusque et courte maladie qui avait décidé de son hospitalisation le 20 janvier dernier. Il est décédé ce samedi 7 mars à l’âge de 79 ans.

Procureur général honoraire, Georges Demanet avait aussi exercé différentes responsabilités en tant que président de la commission de probation de Charleroi et de Tournai et vice-président de la commission de défense sociale de Charleroi. Président d’honneur du comité Saint-Roch de sa ville de Thuin, il était aussi vice-président et administrateur des Musées royaux de l’armée et administrateur de la Fédération de balle pelote.

Il avait su associer ces deux institutions à ses préoccupations pour les plus jeunes et spécialement les enfants défavorisés. Ainsi, son titre de président des pouvoirs organisateurs de l’institut du Sacré-Cœur d’une part et de l’école Pierre Danaux d’autre part l’avaient amené à organiser pour l’un une bourse aux armes dont il a connu la cinquantième édition en septembre 2013, et pour l’autre des tournois de balle pelote.

Il a su concilier l’honneur de ses titres divers et une implication concrète dans des projets de solidarité. Sa silhouette impressionnante contrastait avec son accueil chaleureux et son humour taquin et bienveillant. Il s’employait à mener ces actions philanthropiques dans l’ombre, préférant souligner et mettre en lumières celles et ceux qui travaillaient avec lui.

Sa générosité s’exprime encore par la préférence qu’il avait exprimée pour un don à l’école Pierre Danaux, école d’enseignement spécialisé, plutôt qu’un envoi de fleurs à l’occasion de ses funérailles.

Celles-ci seront célébrées en l’église paroissiale des Waibes à Thuin ce samedi à 10h30. Des visites sont prévues ces jeudi et vendredi, de 17hà 19hau funérarium Général Obsèques à Thuin.

Bron » L’Avenir

Eurocommissaris “verbaasd” over gebrek aan Belgische cijfers over justitie

Ons land levert amper betrouwbaar en volledig cijfermateriaal aan de Europese instellingen over de werking van onze justitie. Daardoor kan de Europese Commissie ons land niet goed evalueren. De Europees Commissaris voor Justitie Vera Jourova zegt “verbaasd” te zijn en zal aan de Belgische overheid vragen om beter samen te werken.

Hoeveel zaken worden er ingeleid bij een rechter? Wat is de gemiddelde tijd voor de behandeling van een zaak in eerste aanleg? Allemaal vragen die de Europese Commissie graag beantwoord wil zien zodat de Commissie een betrouwbare vergelijking kan maken tussen de verschillende Europese lidstaten. Dat moet de lidstaten onder druk zetten om de efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid van hun gerechtelijk apparaat te verbeteren.

Maar ons land blijft in gebreke en levert maar geen cijfermateriaal. Niet uit principe – zoals het Verenigd Koninkrijk of Spanje -, maar wel omdat ons land kampt met een capaciteitsprobleem en ontoereikende informaticasystemen.

“Ik was zelf verbaasd om te ontdekken dat België één van de landen is die in gebreke blijven”, reageert commissaris Jourova. “Ik ga de Belgische autoriteiten vragen om beter samen te werken met de Commissie en de andere lidstaten.”

Sinds 2013 maakt de Commissie jaarlijks een vergelijking van de gerechtelijke prestaties in de lidstaten. Jourova toonde zich bemoedigd door de resultaten. De meeste lidstaten hebben het voorbije jaar hervormingen aangevat die hun gerechtelijk systeem op termijn moeten verbeteren, klinkt het.

Bron » VRT Nieuws

100 moorden minder per jaar sinds strengere wapenwet

Het aantal moorden en zelfmoorden met vuurwapens in ons land is sinds 2006 gevoelig gedaald. Volgens het Vlaams Vredesinstituut een direct gevolg van de strengere wapenwet van 2006. Dat bericht Het Belang van Limburg donderdag.

Voor 2006 gebeurden per jaar gemiddeld 300 moorden en zelfmoorden met vuurwapens, zegt onderzoeker Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut. “Na 2006 is dat gedaald tot gemiddeld 200 per jaar.”

“Op zich is die daling niet zo verwonderlijk, omdat er minder vuurwapens in omloop zijn”, zegt Duquet. “Maar wat wel opvallend is, is dat het totale aantal moorden en zelfmoorden ook gedaald is. Het aantal moorden met andere wapens stijgt dus niet, en dat betekent dat er geen sterk substitutie-effect is.”

“Het argument van tegenstanders was altijd dat mensen die een moord of zelfmoord wilden plegen, wel naar een ander wapen zouden grijpen: een mes, medicijnen, enzovoort. Maar dat blijkt dus vaak niet het geval.”

Bron » De Standaard