Lange procedures bij justitie blijven probleem

De overgrote meerderheid van de Belgen vindt dat de behandeling van een zaak door justitie te lang duurt. Dat blijkt uit de vierde editie van de justitiebarometer. Dat aanvoelen is al jarenlang een pijnpunt voor justitie.

De barometer, in opdracht van de Hoge Raad voor de Justitie, peilt naar de perceptie van de burger over justitie. Uit de barometer – op basis van een steekproef in het voorjaar 2014 bij 1.511 inwoners – blijkt dat 92 procent van de respondenten vindt dat een rechtszaak te lang duurt. “Een constant maar jammer genoeg hoog cijfer”, aldus Paul Ceuninck, lid van de Raad. Bij vorige barometers lag dat percentage immers onverminderd erg hoog: 92 in 2002 en 94 in 2007 en 2010.

Uit de barometer blijkt dat 61 procent van de Belgen vertrouwen heeft in justitie. Het aanvoelen over justitie ligt daarmee in de lijn van de vorige peilingen, met uitzondering van 2002, toen in de nasleep van de affaire Dutroux amper 41 procent van de Belgen aangaf vertrouwen te hebben in justitie. “Dat vertrouwen in justitie is sindsdien toch hersteld”, aldus voorzitster France Blanmailland.

Erg hoog is 61 procent niet, geeft men toe bij de Hoge Raad. “Maar populair zal justitie nooit echt zijn: er zullen altijd ontevredenen zijn”, luidt het bij de Raad. Bij een uitspraak van een rechtbank zijn er immers winnaars en verliezers.

Nog uit de steekproef blijkt dat 76 procent vindt dat een persoon betrokken bij een rechtszaak een eerlijk proces krijgt. Daar zijn meer Vlamingen dan Walen van overtuigd. Amper 35 procent vindt dat justitie voldoende informeert over haar werking, een percentage dat wel in stijgende lijn gaat in vergelijking met de vorige barometers.

De meerderheid (77 procent) van de ondervraagden geeft de voorkeur aan een beroepsrechter, tegen 50 procent die de voorkeur geeft aan een groep burgers. Dat is in lijn met het eigen advies van de Hoge Raad voor de Justitie, die voorstander is van een afschaffing van de assisenjury.

De Belg is ook voorstander van bemiddeling: 92 procent toont zich voorstander van die verzoeningsprocedure bij burgerlijke zaken om conflicten op te lossen.

Voorts blijkt dat 60 procent van de respondenten vindt dat gevangenen hun volledige gevangenisstraf moeten uitzitten. Dat lijkt in tegenstelling met de vaststelling dat 69 procent voorstander is van elektronisch toezicht en zelfs 83 procent van een gemeenschapsdienst als alternatieve straf.

Hieruit blijkt, volgens de Hoge Raad, dat er onwetenheid is bij de mensen over wanneer en waarom iemand sneller kan vrijkomen en is er daarom nood aan informatie.

Bron » De Morgen

Nederlandse DNA-databank goed voor 25.000 internationale matches

De vergelijking van de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken met de databanken in 20 andere Europese landen, heeft in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 februari de 25.000e match opgeleverd. Het was een match tussen een spoor uit Nederland en een persoon wiens DNA-profiel in de Oostenrijkse DNA-databank zit.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) beheert de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken. Nederland vergelijkt sinds 2008 DNA-profielen die zijn opgenomen in deze databank met een toenemend aantal EU-landen. Dat gebeurt op basis van het in 2005 ondertekende verdrag van Prüm, dat drie jaar daarna werd omgezet in Europese wetgeving.

Verdere uitbreiding

Op dit moment vergelijkt Nederland DNA-profielen met in totaal 20 EU-lidstaten. In de nabije toekomst moet deze vergelijking met alle 27 andere lidstaten plaatsvinden. Ook de niet-EU-lidstaten Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein kunnen zich aansluiten. De eerste twee hebben al aangegeven dat te willen doen.

België was vorig jaar zomer het twintigste land waarmee Nederland DNA-profielen ging vergelijken. Dat leverde tot nog toe al 2064 gerapporteerde matches op.

Automatische vergelijkingen

De vergelijking van DNA-profielen van sporen en personen verloopt volledig automatisch. Iedere nacht worden alle nieuwe en gewijzigde DNA-profielen uit de DNA-databank voor strafzaken verstuurd naar de databanken van aangesloten landen en daar vergeleken. De resultaten hiervan worden direct weer teruggestuurd.

Bron » Blikopnieuws.nl

FAST-team klist 316 voortvluchtige criminelen

Het FAST-team van de federale politie heeft vorig jaar 316 gevluchte criminelen kunnen oppakken. Het gaat om veroordeelde criminelen die een straf moeten uitzitten, of om verdachten die door buitenlandse politiediensten worden gezocht. Dat bericht de VRT-nieuwsredactie.

In 2013 werden nog 325 gevluchte criminelen gevat door het Fugitive Active Search Team. Dat recordaantal is vorig jaar niet overtroffen. Teamleider Martin Vansteenbrugge is tevreden met het resultaat.

“Het zijn 316 voortvluchtigen die we hebben kunnen arresteren in binnen -en buitenland. We hebben nu 1.532 voortvluchtigen die we opzoeken. Ieder jaar brengen we daar zo’n 20 procent van naar de gevangenis”, zegt hij. “Het gaat om moordenaars, verkrachters, mensenhandelaars en internationale drugshandelaars.”

Ongeveer een derde (104 personen) is in België opgepakt, de overige 212 voortvluchtigen werden in het buitenland opgespoord en ingerekend.

Sinds zijn oprichting eind 1999 heeft het FAST-team 5.201 dossiers geopend.

Bron » De Morgen

In drie jaar tijd bijna 100 zelfdodingen en zelfmoordpogingen in politiebureaus

Van 2011 tot en met 2013 zijn in ons land in totaal 44 zelfmoorden en 49 zelfmoordpogingen geregistreerd in politiebureaus. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

Jambon waarschuwt er evenwel voor dat in een aantal gevallen ook zelfmoorden waarvan de exacte locatie niet gekend is geregistreerd worden als gebeurd in een politiebureau.

De politiezones waar in die jaren de meeste zelfmoorden en zelfmoordpogingen werden geregistreerd, zijn:

Plaats Zelfmoordpogingen Zelfmoorden
Brussel-Hoofdstad/Elsene 6 1
Gent 3 1
Seraing/Neupre 2 2
Charleroi 4 0
Flemalle 1 3
Vlaamse Ardennen 2 3
Antwerpen 2 2
Damme/Knokke-Heist 4 0

Bron » De Morgen

Nog altijd gemiddeld 300 wapens per dag vergund

Sinds de nieuwe wapenwet van kracht is, worden in ons land nog altijd zo’n 10.000 nieuwe wapens per jaar vergund. Dat is gemiddeld 300 per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Justitie. In ons land zijn minstens 800.000 legale vuurwapens in omloop.

Na de moordpartij door Hans Van Themsche in 2006 is een een nieuwe wapenwet ingevoerd waarbij registratie van een wapen verplicht is. Sindsdien blijken zo’n 78.000 vergunningen voor nieuwe wapens te zijn afgeleverd. In dat cijfer zijn jacht- en en enkele sportwapens niet inbegrepen, want die zijn niet vergunningsplichtig.

Samen met de wapens, die dateren van voor de nieuwe wapenwet hebben we nu zo’n 900.000 vuurwapens in ons land. Dat is één wapen per tien Belgen.

Maar het aantal wapens ligt nog hoger omdat niet alle wapens van voor de wapenwet in 2006 al werden geregistreerd. Een 80.000 tal geregistreerde wapens is ook naar buitenland geëxporteerd, een 125.000 tal is vernietigd in 2006. Onder vergunde wapens zijn ook een 160 tal half automatische wapens van het genre kalashnikov.

Bij Justitie gaan stemmen op voor een aanpassing van de wapenwet, waarbij achterpoortjes worden gesloten. Ook de bevoegdheid van gespecialiseerde ambtenaren zou moeten worden uitgebreid zodat zijn sneller iets kunnen ondernemen tegen eventuele inbreuken op de wet.

Bron » VRT Nieuws