Geens over Bende van Nijvel: “Speekselstaal van ‘De Reus’ leverde niets op”

Hoe kon de identiteit van ‘De Reus’ zo lang verborgen blijven? Hield iemand hem de hand boven het hoofd? De recente onthullingen rond de Bende van Nijvel roepen heel wat vragen op. Daar boog de commissie Justitie zich vanmiddag over in het parlement. Herlees het hier.

17:36 – “Niet uit te sluiten dat er meerdere manipulaties waren”

Minister Geens verduidelijkte vanavond in De wereld vandaag op Radio 1 dat “het niet valt uit te sluiten dat er meerdere manipulaties geweest zijn, maar daarmee heb ik niet gezegd dat de politieke piste of de piste waarin de verklaring binnen het apparaat te vinden is, de juiste pistes zijn”. Wel benadrukt Geens dat “de zaak heel ernstig genomen wordt” en dat dit “in geen geval een doofpotoperatie mag worden”. “Dat is ook in geen enkel opzicht de bedoeling van de magistraten die er nu mee bezig zijn.”

Volgende week bestudeert Geens met de procureurs-generaal hoe het verder moet met het onderzoek. Het dossier naar Vlaanderen halen, is volgens hem alvast geen optie. “Alleen al door de vertaling is dat een ondoenbare kwestie. Dat duurt een jaar of vijf, dat mogen we niet doen.”

Tot slot had de minister het over een eventuele bestraffing van de daders die nog in leven zijn. Aangezien de verjaringstermijn in 2015 met tien jaar verlengd is, is dat nog steeds mogelijk. “Indien bestraffing nog mogelijk zou zijn, is het belangrijk dat de daders een behoorlijke en verdiende straf krijgen”, aldus Geens. “Al zouden veel mensen al gerust zijn mochten ze de waarheid kennen, ook als de daders overleden zijn. Maar we doen er alles aan om die bestraffing nog mogelijk te maken.”

15:57 – Commissiezitting afgelopen

De commissiezitting zit erop. Volgende week komt ze opnieuw samen, en zal minister Geens meer uitleg geven over de stand van het onderzoek en hoe dat in de toekomst verder zal verlopen.

15:55 – Smeyers (N-VA): “Haal onderzoek uit het slop”

N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers is geen voorstander van een derde onderzoekscommissie, maar roept Geens wel op om duidelijk te maken hoe hij het onderzoek uit het slop wil halen. “Nu debatteren heeft geen zin, dat schetst geen beter beeld van justitie. Dat doen we beter na uw oponthoud met de procureurs-generaal maandag.” Dan verwacht Smeyers van Geens dat hij concreet aankondigt hoe hij te werk wil gaan om de waarheid over de Bende van Nijvel boven te halen.

15:51 – Geens: “Verklaard wat ik mag verklaren”

“Ik had niet de intentie hier een persconferentie te houden, anders had ik de agenda zo niet aangevat”, reageert Geens. Hij verklaart zich bereid het debat te houden, maar wijst erop dat hij gebonden is aan het onderzoeksgeheim. “Ik heb verklaard wat ik mag verklaren, maar ik wil geen te hoge verwachtingen creëren.”

15:48 – Van Cauter: “Debat op korte termijn”

Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter vindt eveneens dat dit dossier op korte termijn een grondig debat vergt, “maar de commissieagenda vandaag was duidelijk: een stand van zaken door de minister”. Ze benadrukt wel dat het debat niet lang op zich mag laten wachten.

15:42 – Vuye: “Nog veel vragen”

Hendrik Vuye (V&W) steunt Stefaan Van Heckes oproep om vragen te kunnen stellen. “We zitten met een oud dossier, waarbij de indruk van een doofpotoperatie wordt gewekt. En dan komen er heel wat elementen niet via politie of justitie naar buiten maar via de media. Dan is het toch normaal dat wij vragen kunnen stellen aan de minister?”

15:40 – Geens: “Ga debat niet uit de weg”

“Ik wil het debat zeker niet uit de weg gaan, en zal uw vragen zeker kunnen beantwoorden”, zegt Geens. “Ik kan u alleen veel beter inlichten nadat ik maandag met de procureurs-generaal heb samengezeten.”

15:37 – Nabestaanden geïnformeerd?

Christian Brotcorne (cdH) vraagt aan Geens of de slachtoffers en de nabestaanden op de hoogte werden gebracht van de piste die sinds februari wordt onderzocht, namelijk dat voormalig rijkswachter C.B een van de leden van de Bende zou zijn.

15:34 – PVDA wil derde onderzoekscommissie

PVDA-Kamerlid Marco Van Hees pleit ervoor om een derde onderzoekscommissie naar de Bende van Nijvel in het leven te roepen. “Ik weet wel dat er in het verleden al twee geweest zijn, maar die waren – laat ik het vriendelijk zeggen – niet goed op de hoogte.”

“Maar pas op, we moeten zeker zijn dat het om een ‘waarheidscommissie’ gaat en niet om een ‘vergeetcommissie’, zoals de commissies van 1990 en 1997”, zei Van Hees eerder vandaag al. Van Hees wil dat er een onderzoekscommissie komt “die niet bij voorbaat uitsluit dat sommige van de zwartste pagina’s van onze geschiedenis onderzocht worden”.

15:33 – Doofpot

Oppositielid Stefaan Van Hecke (Groen) vraagt of de parlementsleden ook vragen kunnen stellen, “of is dit enkel een persconferentie van de minister van justitie?” Hij wijst erop dat de afgelopen dagen “de indruk is ontstaan dat er zaken in de doofpot worden gestoken. En dat is nefast voor het beeld van justitie en politie.”

15:30 – Volgende week rapporteren onderzoekers

Volgende week zullen de onderzoekers rapporteren aan de procureur, dan zal ook de justitieminister ingelicht worden. “Meneer Fontaine, de baas van de gerechtelijke politie, heeft me laten weten dat hij de capaciteit wil verdubbelen indien nodig.”

15:27 – Extra capaciteit

Tijdens het overleg dat Geens zondagavond had met de procureurs-generaal heeft de minister hen verzekerd dat als er bijkomende capaciteit nodig is, er steun kan komen vanuit de federale politie en vanuit het Comité P. “Sinds september zijn er al twee Nederlandstalige onderzoekers toegevoegd aan het team van Charleroi, waar al drie onderzoekers waren.”

15:23 – Besmeurde erfenis

Geens: “We hebben allemaal een besmeurde erfenis gekregen, uit een tijd dat de onderzoeksmethoden en de ethiek anders waren dan vandaag.”

15:22 – Believers en non-believers

De piste die sinds februari is blootgelegd, is interessant, stelt Geens. “Zoals steeds zullen er believers en non-believers zijn, maar de laatste steen moet bovenkomen. Wie praat met gepensioneerde onderzoekers raakt diep onder de indruk van hun kennis, en het is duidelijk dat het dossier hen nooit heeft losgelaten.”

15:20 – Vingerafdrukken en speekselstaal leverden niets op

In 2000 werden een speekselstaal en vingerafdrukken afgenomen van C.B. Maar die vertoonden geen overeenkomst met de vingerafdrukken uit het dossier, vertelt Geens. Ook bij een nieuwe genetische analyse werd dit jaar geen overeenkomst gevonden.

15:18 – Procureurs samengeroepen

“De onthullingen van dit weekend noopten mij om meteen dringende maatregelen te nemen”, aldus Geens. Zondagavond riep hij het college van procureurs samen om zich op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken. Daar kreeg hij onder meer te horen dat een van de slachtoffers, David Van Den Steen, in februari dit jaar gecontacteerd was door iemand die zei dat voormalig rijkswachter C.B. zijn betrokkenheid bij de moorden in Waals-Brabant bekend had aan zijn broer.

15:12 – Geens breekt lans voor spijtoptanten

Geens pleit opnieuw voor de invoering van spijtoptanten en burgerinfiltranten. Dat is niet voor het eerst, erkent hij. Onze samenleving heeft geen ervaring met die onderzoeksmethoden. Geens wijst er wel op dat de afgelopen decennia zijn partijgenoten Tony Van Parys en Raf Terwingen al eerder voorstellen in die richting indienden, zonder dat ze door het parlement geraakten.

15:09 – Geens: “Steeds volle aandacht gehad voor dossier-Bende”

“Sinds ik minister van Justitie ben, heeft het dossier van de Bende van Nijvel altijd mijn volle aandacht gehad”, zegt Geens. “Een van mijn eerste ontmoetingen met de procureurs ging over dit dossier, en over de gevolgen hiervan voor de veiligheid van de bevolking.”

“Het was duidelijk dat er pogingen waren geweest om het onderzoek te manipuleren, terwijl ik van de slachtoffers hoorde dat zij onvoldoende werden betrokken bij het onderzoek.”

Geens wijst er ook op dat op zijn voorstel in 2015 de verjaringstermijn met tien jaar werd verlengd, om een dreigende verjaring te vermijden.

14:45 – Ministers “benijden Geens niet”

Ook binnen de regering wordt “met stijgende verbazing” gekeken naar de recente onthullingen rond de bende. “In alle eerlijkheid: we benijden minister Geens echt niet. Hij moet die zaak nu uitpluizen, maar of het gerechtelijk apparaat hem daarbij wil helpen, dat is afwachten.”

14:40 – Eerst andere agendapunten

Oppositielid Annick Lambrecht (sp.a) dringt erop aan om het meteen over de Bende van Nijvel te hebben, en niet eerst over drie andere thema’s die al langer op de agenda stonden. “De bevolking heeft veel vragen over de Bende van Nijvel.” Dat verzoek wordt afgewezen. Eerst buigt de commissie zich dus onder meer over de hervormde wapenwet en de voorlopige hechtenis.

14:34 – Geens arriveert

Justitieminister Geens komt de zaal binnen en wordt meteen half verblind door het geflits van de fotocamera’s. De parlementsleden zetten zich wat rechter in hun stoel.

14:20 – Parlement stroomt vol

Het parlement is volgestroomd voor de commissievergadering. Parlementsleden en pers zijn massaal aanwezig. Er worden extra stoelen aangerukt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moet “alles op alles” zetten om de waarheid over de Bende van Nijvel naar boven te brengen, klinkt het.

Bron » De Morgen

Bende van Nijvel en rijkswacht: PVDA vraagt onderzoekscommissie

Na 32 jaar van fouten en mogelijk gemanipuleerd onderzoek naar een van de grootste politieke misdaden uit de geschiedenis van België moeten we nu tot op het bot doorgaan. “De slachtoffers willen eindelijk de waarheid kennen. De bevolking heeft het recht te weten of de politie, die ons moet beschermen, terreur heeft gezaaid. En met welk doel? De bevolking heeft het recht te weten hoe ze er al die jaren mee weg zijn gekomen. De bevolking heeft het recht te weten hoe dezelfde figuren die verdacht waren, deel uitmaakten van de onderzoekers en dus geacht werden hun eigen misdaden te onderzoeken.” Dat stelt PVDA-Kamerlid Marco Van Hees.

Al 32 jaar opperen journalisten, politieagenten, magistraten … dat achter de Bende van Nijvel mogelijk een of meerdere extreemrechtse cellen schuilgingen, die vooral actief waren bij de groep Diane, het elitekorps van de toenmalige rijkswacht. Allemaal vinden ze dat spoor het meest plausibele. Heel wat elementen, ook materiële, komen die stelling nu bevestigen. Maar Jean Gol, de liberale minister van Justitie van die tijd en Jean Deprêtre, de procureur van Nijvel, die met dit dossier belast was, deden dat spoor af als “fictie uit een politieroman”.

“Pas sinds een van de leden van de Bende op zijn doodsbed bekentenissen aflegde, wordt dit spoor opnieuw ernstig genomen”, zegt Marco Van Hees. Nochtans kwam de naam van de “Reus”, over wie vandaag zoveel te doen is, al in 1999 in het onderzoek voor. We hebben dus alle reden om ons af te vragen hoe het mogelijk is dat het onderzoek systematisch afgeleid werd van het enige geloofwaardige spoor en wie daarvoor verantwoordelijk is.

“Wie gaf de bevelen?”, vraagt Marco Van Hees zich ook af. “De bevolking en de families van de slachtoffers hebben het recht te weten wie de instructies gaf. En ook waarom gewone politieagenten vervolgens van het onderzoek werden weggehaald als ze te veel ijver aan de dag legden.”

De PVDA vindt het voorts belangrijk dat er een grondig onderzoek komt naar de band tussen de Bende van Nijvel en de strategie van de spanning die in die periode in Europa in praktijk werd gebracht. “Dat politiediensten in een democratische staat wetens en willens terroristische aanslagen plegen en tientallen onschuldige mensen vermoorden om politici beslissingen te doen nemen die gaan in de richting van een politiestaat, is amper te bevatten.”

“En toch gebeurt het. Het is bewezen dat deze strategie van de spanning in de jaren 1970 en 1980 in Italië werd toegepast door extreemrechts, in samenwerking met Italiaanse en Amerikaanse geheime diensten. Ook in Duitsland: volgens Andreas von Bülow, die toen minister van Defensie was “hadden Amerikaanse geheime diensten de hand in al het Europese terrorisme, als ze het al niet geheel of gedeeltelijk hebben geleid”. Italië, Duitsland, waarom niet ook in België”, zegt PVDA-Kamerlid Van Hees.

Als de onderzoeken resultaat opleveren, zullen we met heel andere ogen terugkijken op de beslissingen om de rijkswacht na de aanslagen van de Bende van Nijvel een grote plaats te geven in het politielandschap. We zullen moeten nagaan of de democratische controle op de politie wel voldoet, of zo’n ontsporingen nog mogelijk zijn en hoe we die kunnen voorkomen.

De PVDA vraagt dat er een onderzoekscommissie komt. Tegelijk waarschuwt Marco Van Hees: “We willen garanties dat het een echte ‘waarheidscommissie’ wordt en geen ‘doofpotcommissie’ zoals in de jaren 1990 en 1997.”

Ter herinnering, de tweede onderzoekscommissie kwam tot het besluit dat de aanslagen van de Bende van Nijvel niet politiek waren, dat ze niet het werk waren van een extreemrechtse organisatie en dat er zo goed als geen aanwijzingen voor waren dat rijkswacht of NAVO erbij betrokken waren. “We moeten voorkomen dat de partijen die toen aan de macht waren en die helemaal verantwoordelijk zijn voor het rampzalige beheer van het onderzoek, in de nieuwe commissie opnieuw een dominante rol gaan spelen.”

“De samenstelling van de onderzoekscommissie moet zodanig zijn dat ze garandeert dat ze niet op voorhand een onderzoek uitsluit naar sommige zwarte bladzijden uit onze geschiedenis, in naam van een zogenaamd hoger staatsbelang of van een respect voor onze bondgenoten in de NAVO, zoals dat in vorige commissies het geval was. Dat zou een slag in het gezicht zijn van de slachtoffers, van de verdedigers van een democratische politie en van de bevolking in het algemeen”, besluit Marco Van Hees.

Bron » PVDA Persdienst

Tueries du Brabant: vers une troisième commission d’enquête?

Des proches des victimes des tueries du Brabant font pression pour que les nouvelles techniques d’enquête soient mises à profit de ce dossier encore non élucidé. Les tueries du Brabant sont restées tristement célèbres pour avoir fait 28 morts, entre 1982 et 1985.

Ces massacres en série, jamais expliqués, ont déjà été au centre de deux commissions parlementaires d’enquête (de 1988 à 1990 et de 1996 à 1997). Pour intéressantes qu’elles aient été, elles n’avaient pas livré de secret mémorable.

Depuis, de nouvelles techniques d’enquête ont été mises en oeuvre, mais sans succès. Les thèses les plus contradictoires subsistent. Et on rampe vers la prescription définitive: novembre 2015.

Or des observateurs fort avertis, parmi lesquels des parents de victimes, se sont réunis depuis quelques années autour d’un forum très spécialisé. Ils sont devenus influents. Mais s’inquiètent à nouveau d’éventuelles faiblesses de l’enquête.

Treize ans après la précédente, ils en appellent désormais à une troisième commission d’enquête. Et veulent réunir du soutien à cette fin, via ledit forum et Facebook, pour convaincre des parlementaires de les y aider. Non sans, déjà, un petit succès. Projet qui n’amuse pas du tout (et pourquoi?) la justice de Charleroi, en charge du dossier. La vérité, un jour?

Bron » Le Vif