Onderzoek Bende-dossier kan beginnen

De hoogleraren Fijnaut en Verstraeten krijgen een half jaar de tijd om, los van het lopende strafrechtelijke onderzoek, een ‘gemotiveerde en toegelichte inventaris’ op te maken ‘van alle tot op heden publiek gemaakte grieven’ over de wijze waarop het onderzoek naar de moordovervallen van de Bende van Nijvel is gevoerd. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister van Justitie Stefaan de Clerck, de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep.

De professoren moeten ook de feiten die het voorwerp uitmaken van het onderzoek en de belangrijke stappen in het onderzoek reconstrueren.

Het gerecht heeft zijn ‘positieve medewerking’ beloofd. Eerder had Cassatie scherpe kritiek geuit op het besluit van De Clerck een onderzoek naar het Bende-onderzoek te laten doen. De minister zal het rapport van de hoogleraren bekendmaken, met de procureurs bespreken en daar de passende besluiten uit trekken.

Bron » De Tijd

Onderzoek Bende-onderzoek nog niet gestart

De professoren Fijnaut en Verstraeten zijn nog niet gestart met hun onderzoek naar het Bende-onderzoek. Vrijdag hebben minister De Clerck, de vijf procureurs-generaal en de procureur-generaal van Cassatie de situatie nog onderzocht. ‘De komende dagen kan een duidelijk standpunt worden verwacht,’ zei een woordvoerder van justitie maandag.

De Clerck besliste eind vorig jaar de pijnpunten in het slabakkende onderzoek naar de Bende van Nijvel te laten bekijken door twee professoren. Hij zou dan, eventueel via zijn injunctierecht, bijkomende onderzoeken kunnen opdragen. Het Hof van Cassatie en de Nationale Commissie voor de Magistratuur klaagden openlijk over het doorbreken vande scheiding der machten.

Bron » De Tijd