Tentoonstelling 175 jaar Veiligheid van de Staat

Maandag opent in het Algemeen Rijksarchief in Brussel de tentoonstelling Undercover. 175 jaar Veiligheid van de Staat voor het grote publiek. ‘Zelfs na 175 jaar blijft een waas van mysterie hangen over de Veiligheid van de Staat. De tentoonstelling wil die helpen te doorbreken’, klinkt het veelbelovend in de expobrochure. Maar wie geheime informatie of dossiers verwacht, komt – niet geheel onverwacht – niet aan zijn trekken.

“Er bestaan heel wat misverstanden over de Veiligheid van de Staat. Tijdens selectieproeven bijvoorbeeld geven sollicitanten aan dat ze onze dienst linken met afluisteren, huiszoekingen en arrestaties. Terwijl we daar niet bevoegd voor zijn. Sommige studenten van het tweede jaar interieurvormgeving van de Hogeschool Sint-Lukas in Gent, die hebben meegeholpen aan de opbouw van de tentoonstelling, dachten dat alle camera’s op kruispunten rechtstreeks verbonden zijn met onze dienst”, lacht curator Robin Libert, adviseur-generaal van de Staatsveiligheid. Met de tentoonstelling wil de inlichtingendienst een realistisch beeld schetsen van zijn werking en meer openheid creëren.

Een document uit 1896 over mensensmokkel, landkaarten uit de Tweede Wereldoorlog, de bruine aktetas waarmee de Belgische spion Eugène Michiels in de Koude Oorlog strategische informatie doorspeelde aan de Roemenen en Russen, een paraplu-geweer, een terroristenhandleiding uit Afghanistan, het ligt er allemaal op de expo. In een vitrinekast in de hoek prijkt de rode vlag van het Kosovaarse Bevrijdingsleger UCK. “Afkomstig uit hun stocks in België.”

Een van de recentste attributen op de expo is een gesmolten kast uit de WTC-torens, stille getuige van de terreuraanslagen van 11 september. “Die eyecatcher hebben we in bruikleen gekregen van de CIA”, zegt Libert niet zonder trots. “Het is een primeur dat de CIA meewerkt aan een tentoonstelling in het buitenland. Het is trouwens ook de eerste keer dat de Veiligheid van de Staat het grote publiek een blik gunt in documenten uit haar archieven.”

De tentoonstelling richt zich tot een groot publiek. Voor secundaire scholen is een pedagogische map samengesteld. “Analisten van de Veiligheid van de Staat kunnen zelfs ingeschakeld worden als gids.” Qué? “Wees gerust, we gaan geen foto’s nemen van iedereen die passeert.”

De leukste speeltjes van de tentoonstelling staan vlakbij de uitgang: afluisterapparatuur verwerkt in een asbak, boek of pakje sigaretten, een ‘sweepingapparaat’ om afluisterapparatuur in gebouwen op te sporen, een baksteen die ooit dienst heeft gedaan als ‘dode brievenbus’ en nostalgischer hightech die onmiddellijk doet denken aan James Bond. “Allemaal veroverd op landen uit het Warschaupact”, zegt Libert. “Grote diensten in het buitenland hebben een afdeling met technische snufjes. België helaas niet.”

Bron » De Morgen

Staatsveiligheid gaat archieven openen

De Veiligheid van de Staat wil haar archieven toegankelijk maken voor wetenschappelijk onderzoek. Dat maakte administrateur-generaal Koen Dassen bekend in de marge van de opening van de tentoonstelling Undercover. 175 jaar Veiligheid van de Staat in het Rijksarchief in Brussel.

“We zitten in een leerproces en de geschiedenis kan een goede leerschool zijn voor de toekomst. Maar vooraleer we documenten uit het archief voor wetenschappers toegankelijk kunnen maken, moeten we eerst een risicoanalyse laten opstellen. We willen de regering voorstellen om zo een onderzoek te starten”, zegt Dassen.

Geclassificeerde documenten van de Veiligheid van de Staat zijn niet toegankelijk voor het grote publiek. Enkel documenten ouder dan honderd jaar zijn toegankelijk via het Rijksarchief. Documenten van recentere datum liggen onder elektronische bewaking opgeslagen in de archieven van de Veiligheid van de Staat. Dassen: “In het verleden is het wel al uitzonderlijk gebeurd dat wetenschappers toch toestemming kregen om de documenten in te kijken.”

Het enige onderzoeksinstituut dat op dit moment inzage krijgt in de archieven van de Staatsveiligheid is het Studie- en Documentatiecentrum voor Oorlog en Maatschappij (Soma). “In het kader van een onderzoek naar de betrokkenheid van de Belgische autoriteiten bij de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, mogen Soma-onderzoekers die archieven raadplegen”, zegt algemeen rijksarchivaris Karel Velle.

Velle juicht het initiatief van de Staatsveiligheid toe. “Wij zijn vragende partij om documenten van de Staatsveiligheid die jonger zijn dan honderd jaar maar geen nut meer hebben voor de dagelijkse werking, in ons archief op te nemen. Door de overdracht van het archief van de gerechtelijke politie van Antwerpen aan het Rijksarchief hebben we trouwens al een aantal geclassificeerde documenten opgeslagen.”

Bron » De Morgen