Politievakbond protesteert tegen afdwingbare informatie-uitwisseling

Het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) protesteert tegen het plan van de federale regering om een Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (CODA) op te richten, dat als centraal dispatchingcentrum moet dienen voor het uitwisselen van informatie over terrorisme.

lle bestaande politie- en inlichtingendiensten zullen aan het Coda hun informatie inzake terreurbestrijding moeten doorspelen, zodat de gegevens bekend zijn en geëxploiteerd kunnen worden door alle andere diensten. De informatie-uitwisseling is afdwingbaar, functionarissen die info achterhouden kunnen zelfs vervolgd worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) staat volledig achter het initiatief, dat voornamelijk door zijn collega van Justitie Laurette Onkelinx (PS) op de sporen werd gezet. “Wie gegevens achterhoudt, riskeert een gevangenisstraf”, zei hij dit weekend in een interview met Het Nieuwsblad. “Tegen de lente moet het Coda goedgekeurd zijn.” De minister noemt de maatregel een wereldprimeur en pocht dat “de Amerikanen stikjaloers zijn op onze terreuraanpak”.

“Dit is werkelijk al te gortig”, reageert Philip Van Hamme, nationaal voorzitter van het NSPV. “Als de minister denkt met dergelijke uitspraken de informatie-uitwisseling te verbeteren, dan vergist hij zich schromelijk. Uiteraard is informatie-uitwisseling nodig, elke politieman vindt dat normaal. Maar wij gaan niet akkoord met dreigementen. Als de minister aanwijzingen heeft dat er iets fout is gelopen, moet hij uitpakken met specifieke gegevens en man en paard noemen.” Volgens Van Hamme volstaan de wet op het politieambt en de onlangs ingevoerde deontologische code ruimschoots om ervoor te zorgen dat de informatie-uitwisseling vlot zou verlopen.

De reactie van de politievakbond roept nare herinneringen op aan de vroegere flikkenoorlog tussen de toenmalige rijkswacht en de gerechtelijke politie. Talloze parlementaire onderzoekscommissies hebben de voorbije decennia vastgesteld dat er vrijwel geen enkele vorm van informatie-uitwisseling bestond tussen de verschillende politiediensten.

Recentelijker bleken er ook grote problemen van informatiedoorstroming te bestaan tussen de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst. Momenteel signaleren insiders dan weer grote spanningen tussen de inlichtingendiensten en de antiterrorismespecialisten van de federale politie. “In alle terrorismedossiers krijgt de federale politie haar informatie van de inlichtingendiensten”, zegt een ingewijde. “De internationale informatie-uitwisseling verloopt immers via de inlichtingendiensten. Bij elke nieuwe actie of arrestatie gaat de federale politie echter met de pluimen lopen.”

Bron » De Morgen

Gerechtelijk onderzoek rond Daniel Féret

FN-voorzitter Daniel Féret en zijn partner Audrey Rorive, die in het Brussels parlement zetelt, zijn het voorwerp van twee gerechtelijke onderzoeken naar valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, oplichting, verduistering en georganiseerde insolvabiliteit. Dat schrijft La Dernière Heure vandaag.

In januari bleek uit een uitzending van onderzoeksjournalist Jean-Claude Defossé op de RTBF dat Daniel Féret 200.000 euro aan de fiscus verschuldigd was, maar dat hij net een woning in Cap d’Agde had gekocht voor 500.000 euro.

Het parket vraagt zich af of er geen sprake is van georganiseerde insolvabiliteit. Het stelt ook de praktijk van Féret aan de kaak waarbij zijn middelen en die van de extreem-rechtse partij worden vermengd.

Bron » De Standaard