Bart Van Lijsebeth officieel voorzitter Comité P

De Kamer heeft vandaag Bart Van Lijsebeth aangesteld tot voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, het orgaan dat de politiediensten controleert.

Van Lijsebeth was al voorzitter ad interim en begint nu aan zijn eerste officiële mandaat. Van Lijsebeth leidde eerder de Staatsveiligheid en was procureur in Antwerpen. Hij trok begin dit jaar naar het Comité P, waar hij André Vandoren opvolgde. Die werd hoofd van het antiterreurorgaan OCAD.

Van Lijsebeth maakte het mandaat van Vandoren af en wordt nu officieel aangesteld tot voorzitter van het Comité P.

Bron » De Morgen

Gents eredoctoraat voor criminoloog Fijnaut

De Nederlandse criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut heeft vandaag een eredoctoraat ontvangen van de rector van de Gentse universiteit, Paul Van Cauwenberge. Volgens Van Cauwenberge mag Fijnauts impact op de ontwikkeling van het strafrechtelijk beleid en het politiewezen in België en in Nederland, en zelfs in heel Europa, niet worden onderschat.

Fijnaut was zowel in Nederland als in België als expert betrokken in verschillende parlementaire onderzoekscommissies, zoals de onderzoekscommissies rond mensenhandel, rond de Bende Van Nijvel en de commissie Van Traa. Op de uitreiking waren dan ook verschillende politici en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig met wie Fijnaut heeft samengewerkt, zoals Louis Tobback, Tony Van Parys, Marc Verwilghen en de Nederlandse minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin.

Maar volgens Van Cauwenberge is en was Fijnaut steeds een voorbeeld van “grote onafhankelijkheid van zijn opdrachtgevers”, iemand die steeds het onderscheid wist te maken tussen zijn taak als wetenschapper en de taak van de politici.

“In die zin is hij een vertegenwoordiger van onze ‘Durf Denken’-slogan”, aldus Van Cauwenberge. Fijnaut zelf benadrukte de blijvende nood aan samenwerking tussen België en Nederland op politioneel en justitioneel vlak. Zo moet er volgens hem geïnvesteerd worden in flankerende maatregelen, zoals de betere opleiding voor politie en justitie, “en hen zo meer vertrouwd maken met de werking van hun instellingen, en met de mogelijkheden tot samenwerking”.

Bron » De Morgen