Depressieve Dutroux wil boek schrijven

Marc Dutroux zegt depressief te zijn en stelt een boek te willen publiceren. In een correspondentie en telefoongesprekken met een journaliste klaagt hij over zijn detentie-omstandigheden en zegt hij dat zijn jeugd zijn daden zou kunnen verklaren.

De onafhankelijke journaliste Anne-France Somers had twee maanden lang contact met de misdadiger. Dutroux wist dat zij journaliste was. “Ik ben depressief en heb verschrikkelijke hoofdpijn. Hoe kan het ook anders?”, zei Dutroux, die sinds augustus 1996 in de cel zit. De man drukt overigens geen enkele spijt uit en blijft de feiten ontkennen.

“De zaak-Dutroux is een staatsmisdrijf. De gerechtelijke dwaling van Outreau is niks, vergeleken met die van de zaak-Dutroux”, verklaarde hij via de telefoon aan Somers. Hij zei ook “geofferd te zijn op het altaar van persoonlijke belangen, kasten, instellingen en de georganiseerde misdaad”.

“Ik moet mijn laatste krachten verzamelen om u te schrijven, en doe dat enkel met het ultieme doel gerechtigheid te doen geschieden!”, schreef hij. Dutroux wil een boek schrijven en zegt een buitenlandse uitgever te zoeken, alsook een auteur die hem wil helpen.

De crimineel klaagt ook nog steeds over zijn jeugd. “Ik heb een degelijke persoonlijke ervaring van wat het leven of het overleven van een ongewenst kind kan zijn, met alle gevolgen dat dat op korte en lange termijn kan hebben. (…) Zowel mijn vader als mijn moeder vielen me lastig. Toen ik 5 jaar was, moest ik de bus alleen nemen. Tot mijn 29 jaar wist ik me echter uit de slag te trekken, zonder stommiteiten te begaan.”

Dutroux, die sinds eind 2009 in de gevangenis van Nijvel zit, klaagt ten slotte over de omstandigheden waarin hij opgesloten zit. “Het is hier koud; er is geen verwarming. De omstandigheden zijn erbarmelijk. Ik mag niet gaan werken of naar de mis gaan”, luidt het. “Ik ben hier een tweederangs-Jood, een tweederangs-Dreyfus. Ik overleef.”

Bron » De Morgen

Einde van zaak Dutroux

Het parket van Neufchâteau zal binnen een maand, in akkoord met het parket van Luik, een requisitoir voor buitenvervolgingstelling opstellen in het dossier “Dutroux bis”. Dat schrijft Le Soir vandaag, onder aanhaling van de procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé.

Als de raadkamer ingaat op de vraag, wordt er, tenzij er in beroep gegaan wordt voor de kamer van inbeschuldigingstelling van Luik, een punt gezet achter de zaak Dutroux. Die begon op 24 juni 1995, de dag van de ontvoering van Julie en Melissa.

“We zijn zonder twijfel tot op het eind geweest van de pertinente onderzoeken. Ik wil dit dossier niet onnodig rekken”, zegt de procureur-generaal in Le Soir. Het “dossier bis” bestond vooral uit de duizenden haartjes die in de wagens, de huizen en de schuilplaats van Marc Dutroux teruggevonden werden. In die schuilplaats zaten de slachtoffers van Dutroux opgesloten.

Bron » De Morgen

Wet voor bijzondere methoden inlichtingendiensten goedgekeurd

De Senaat heeft de BIM-wet definitief goedgekeurd. Dat is het wetsontwerp over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Senaat stemde daarmee in met de wijzigingen die de Kamer aanbracht aan de tekst die eerder in de Senaat was goedgekeurd. Dat gebeurde met 46 stemmen voor – meerderheid, Vlaams Belang en FN – elf tegen – groenen, sp.a en N-VA – en één onthouding van LDD.

Hugo Vandenberghe, hoofdindiener van het wetsvoorstel, wees erop dat België weliswaar als laatste land van de Europese Unie een wettelijke regeling heeft om de bestaande gevaren te bestrijden, “maar we beschikken wel over beste rechtsbescherming voor de burger”.

De wet biedt volgens hem vier waarborgen voor de individuele rechten en vrijheden. In de eerste plaats gaat het over de wettelijkheid: enkel de middelen in de wet vermeld kunnen worden toegepast. Advocaten en journalisten krijgen extra bescherming.

De wet voorziet voorts een procedure die door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gevolgd moeten worden, afhankelijk van het feit of men beroep doet op gewone, speciale of uitzonderlijke middelen. De twee laatste middelen staan onder toezicht van een bijzondere commissie.

De wet voorziet ook een bijkomend toezicht door het comité I, belast met het toezicht op de inlichtingendiensten. Tijdens de commissiewerkzaamheden had de minister van Justitie, Stefaan De Clerck, benadrukt dat het ministerieel comité voor inlichtingen en veiligheid moet motiveren waarom het bepaalde stukken (tijdelijk) niet meedeelt. Tenslotte zijn ook waarborgen ingebouwd voor informatie die door de inlichtingendiensten aan het parket wordt overgemaakt.

Bron » De Morgen

Aangetroffen haar kelder Dutroux blijkt van onschuldige laborante

Het geïdentificeerde haartje dat aangetroffen werd in de kelder van Marc Dutroux, is van een laborante van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Dat meldt de procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé vandaag.

“Het NICC heeft onderzoeksrechter Jacques Langlois laten weten dat bij een vergelijkende controle met genetische profielen van leden van het Instituut gebleken is dat het geïdentificeerde profiel hetzelfde is als dat van een laborante van het Instituut.

Dat gebeurde na het onderzoek dat opgestart werd door het parket van Neufchâteau om het individu te identificeren dat eenzelfde genetisch profiel heeft als datgene dat aangetroffen werd op de plaats waar de kinderen door Marc Dutroux opgesloten werden”, stelt Visart de Bocarmé. Het NICC beschikt over de genetische profielen van alle medewerkers.

“Het blijkt nu dat het enige spoor dat had kunnen leiden tot een onderzoek door het parket van Neufchâteau, uitgeschakeld moet worden, en dat op basis van de analyse van de verzamelde haren in het dossier ‘Dutroux bis’ geen enkel ander onderzoek kan worden gevoerd”, besluit de Luikse procureur-generaal.

Van de 55 aangetroffen haren werden er 53 geïdentificeerd als van Marc Dutroux, van Michelle Martin, van bepaalde slachtoffers en van anderen die op een of andere wijze bij het dossier-Dutroux betrokken waren. Op de twee overige haren werd bijkomend onderzoek uitgevoerd. De analyses lieten een volledige identificatie van een haar toe; het andere zou niet bruikbaar zijn.

Bron » De Morgen

Haartje in kelder Dutroux is mogelijke link met Antwerps dossier

Het parket van Antwerpen zegt dat het haartje dat is teruggevonden in de kelder van Dutroux een mogelijke link is naar een Antwerps dossier. Meer details geeft het parket voorlopig niet vrij.

“Ik kan alleen bevestigen dat er een mogelijke link is tussen het DNA-profiel dat werd aangetroffen op het gevonden haartje en het profiel uit een dossier bij het Antwerpse gerecht. Met de nadruk op mogelijk”, aldus Dominique Reyniers, woordvoerster van het Antwerpse parket. Over de aard en het tijdstip van die zaak geeft het parket geen details vrij.

Het is niet geweten of het haar toebehoorde aan een dader of een slachtoffer. In de kelder van Dutroux werden 55 haren ontdekt: 53 haren werden geïdentificeerd als afkomstig van Marc Dutroux, Michelle Martin en hun slachtoffers. Eén van de twee andere haren kon slechts gedeeltelijk worden thuisgebracht.

Bron » De Morgen