Kamer keurt Salduz-wet goed

De plenaire Kamer heeft de zogenaamde Salduz-wet goedgekeurd. Die schrijft voor dat een verdachte bij een eerste verhoor moet worden bijgestaan door een advocaat. De Kamer sleutelde aan de tekst die uit de Senaat komt, waardoor het ontwerp nu opnieuw naar de Hoge Vergadering verhuist. Bij de stemming waren er 79 stemmen voor, 26 tegen (Vlaams Belang, sp.a, LDD en Louis Laurent) en 37 onthoudingen (PS en groenen).

De wet volgt op het arrest-Salduz van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het bepaalt dat iedere verdachte bij een eerste verhoor moet worden bijgestaan door een advocaat. De Senaat boog zich eerder al over de vertaling van het arrest naar Belgische wetgeving.

Van grote wijzigingen is er geen sprake. De Raad van State vroeg wel het begrip “verhoor” beter te definiëren, om zo te bepalen vanaf wanneer iemand recht op bijstand heeft. De Kamer kiest echter voor een verwijzing naar de parlementaire werkzaamheden, meer bepaald naar een nota van de minister waarin opgesomd staat wat niet beschouwd dient te worden als een verhoor dat bijstand door een advocaat vereist.

De PS onthield zich bij de stemming. De partij heeft vooral bedenkingen bij de mogelijkheid voor onderzoeksrechters om de periode van 24 uur voor de vrijheidsberoving eenmalig met 24 uur te verlengen. Vlaams Belang en sp.a stemden tegen het ontwerp. De Vlaamse socialisten vrezen dat met de huidige tekst de doos van Pandora wordt geopend en dat onderzoeken voortdurend zullen worden geblokkeerd omwille van procedurekwesties.

Bron » De Morgen

Chef militaire geheime dienst onder vuur

De oorzaak van de manke werking van de militaire inlichtingendienst ligt volgens enkele parlementaire controleurs bij één man: Michel Hellemans, de baas van deze dienst. Hij liep een tijd geleden al een klacht voor drankmisbruik en ongewenste intimiteiten op.

In het jaarverslag van het Comité I, dat de inlichtendiensten controleert, krijgt de militaire tegenhanger van de Staatsveiligheid er duchtig van langs. De ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid), zoals dit legerdepartement officieel heet, doet veel te weinig om de informatie die ze vergaart door te geven aan de andere inlichtingendiensten die dit land rijk is, zo oordeelt het Comité I.

Vijf jaar geleden kwam het gebrek aan informatiedoorstroming van de militaire inlichtingendienst al aan de oppervlakte. Het Comité I snapt dan ook niet waarom er nauwelijks werk gemaakt is van de aanbevelingen die het toen al neerschreef. Dat de dienst vierkant draait, wijten de leden van het parlementaire toezichtscomité aan de baas van de ADIV, vice-admiraal Michel Hellemans.

“Bij de militaire inlichtingendienst is er een probleem met de leiding, die in handen ligt van een niet-onbesproken figuur,” zegt N-VA’er Ben Weyts. Ook CD&V en sp.a schuiven de schuld voor de manke werking van de ADIV in de schoenen van Hellemans. “Wat mij het meest shockeert, is de interne weerstand tegen een betere informatiedoorstroming,” zegt CD&V’er Dirk Claes. “Omdat de ADIV slecht beheerd wordt, worden er vaak foute beslissingen genomen. Waarom grijpt de leiding van de dienst niet in? Hellemans moet eindelijk actie ondernemen.”

In 2004 kwam de vice-admiraal in opspraak nadat hij in een anonieme brief werd beschuldigd van drankmisbruik en ongewenste intimiteiten. In de brief werd Hellemans afgeschilderd als “een drankorgel die avances maakte bij zijn vrouwelijke medewerksters”. De zaak werd onderzocht door het Comité I, maar toenmalig defensieminister André Flahaut (PS) legde de klacht naast zich neer en Hellemans bleef op post.

“Zijn voorkeur voor drank en vrouwen benevelt nochtans zijn handelen. Letterlijk en figuurlijk”, oordeelt een parlementslid. Bij defensie doen ze de aantijgingen over het drankmisbruik van de vice-admiraal af als niet-gefundeerde geruchten die moeten dienen voor ‘persoonlijke afrekeningen’.

“Er lopen geen officiële klachten tegen de vice-admiraal,” beklemtoont Ingrid Baeck woordvoerder van Defensie. Noch de voogdijminister, noch de stafchef wilden gisteren reageren op de inhoud van het rapport van het Comité I. “Wij hebben het rapport nog niet gekregen”, besluit Baeck. “Wij kunnen geen commentaar geven op een tekst die we niet kennen.” Defensieminister Pieter De Crem (PS) zal vandaag antwoord geven op het rapport in het parlement.

Bron » De Morgen