Vlaamse acteurs in twee nieuwe Franstalige films

Kevin Janssens en Veerle Baetens, de hoofdrolspelers in de recente film ‘D’Ardennen’, zijn binnenkort te zien in respectievelijk ‘Au-dessus des lois’ – gebaseerd op het verhaal van de Bende van Nijvel – en ‘Duelles’, een psychologische thriller.

Kevin Janssens zal binnenkort te zien zijn in de film ‘Au-dessus des lois’ van nieuwkomer François Troukens. De film brengt het verhaal in herinnering van de bende van Nijvel: bloedige moordpartijen in Brabant in jaren 80 die nooit zijn opgehelderd. Opmerkelijk aan het scenario is dat leden van de bende 30 jaar na de feiten terugkeren om de laatste sporen uit te wissen.

Ook Lubna Azabal, Natacha Régnier, Olivier Gourmet en Bouli Lanners doen mee in deze filmproductie van Versus. De financiering is quasi rond en de opnames zouden op 1 augustus beginnen.

Veerle Baetens gaat dan weer samenwerken met Anne Coesens. Samen gaan ze de hoofdrol spelen in ‘Duelles’, een psychologische thriller van Olivier Masset-Depasse. Het verhaal gaat over twee vrouwen die een haat-liefderelatie ontwikkelen terwijl ze in twee bijna identieke huizen wonen. Het verhaal speelt zich af in de jaren ’60. Ook deze film wordt door Versus geproduceerd.

Bron » Focus Knack

Jambon en De Croo willen politie omvormen tot ‘iPolice’

Krachtige zoeksystemen en wiskundige algoritmes moeten de politie helpen om beter risico’s in te schatten, criminele netwerken op het spoor te komen en proactief politiemiddelen in te zetten. Vicepremiers Jan Jambon en Alexander De Croo hebben een plan van 110 miljoen euro klaar dat volop inzet op artificiële intelligentie. Vrijdag stappen ze ermee naar de regering.

Artificial intelligence en algoritmes die ‘big data’ te lijf gaan zijn al lang geen uitzondering meer voor veel commerciële bedrijven. Open VLD-minister van Digitale Agenda De Croo en zijn N-VA-collega Jambon van Binnenlandse Zaken willen die digitale mogelijkheden en rekenkracht nu ook volop inzetten voor de politie. Die wordt immers geconfronteerd met een steeds maar groeiende digitale hooiberg die onmogelijk nog manueel doorzocht kan worden.

Probleem is dat veel gegevens bij de politie nog steeds versnipperd zitten en pas na de nodige handelingen en validaties in de centrale systemen terechtkomen. Eerste stap van het meerjarenproject iPolice – ‘intelligent policing’ – is dan ook zorgen voor nieuwe applicaties die de gegevens linken en cloudwerking mogelijk maken.

PV op terrein

Dat biedt meteen een hele reeks voordelen. Voor het opstellen van processen-verbaal zouden agenten bijvoorbeeld niet langer naar het bureau moeten. Dat kan gewoon op het terrein. Tegelijk worden de gegevens meteen beschikbaar in de centrale systemen, waardoor zelfs voorlopige info veel sneller gedeeld kan worden met andere korpsen en diensten. Jambon en De Croo verwachten daarvan een belangrijke operationele winst.

Bovendien tilt iPolice de mogelijkheden nog een trapje hoger, via het loslaten van krachtige automatische zoeksystemen op de hele berg aan informatie. Combineer dat met de nodige alarmeringsfuncties en je krijgt een interactief systeem dat helpt risico’s in te schatten, criminele netwerken te detecteren en dat nieuwe info kan signaleren over eerdere zoekopdrachten naar bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen.

Mensenwerk

De Croo en Jambon maken zich sterk dat de politie daardoor proactiever zal kunnen bepalen waar en hoe de middelen en inspanningen best kunnen worden ingezet. Politiewerk zal echter altijd mensenwerk blijven, beseffen ze. Geautomatiseerde systemen zijn nodig om de informatie-explosie aan te kunnen, maar dat is geen garantie dat alle problemen steeds tijdig zullen kunnen worden gedetecteerd.

Prijskaartje van iPolice voor de komende jaren? 95 miljoen euro, die uit de speciale provisie van 400 miljoen euro komt die de regering na de aanslagen in Parijs aankondigde voor extra veiligheidsingrepen. Het mag wel duidelijk zijn dat de uitrol van het hele systeem een werk van lange adem wordt, dat mogelijk zelfs niet rond zal zijn tegen het einde van de legislatuur in 2019.

Nog eens 15 miljoen euro uit de speciale veiligheidspot gaat trouwens naar een systeem dat de rest van de informatiedeling binnen de politie moet moderniseren. Naast de operationele politiewerking gaat immers nog heel wat informatie rond, wat nu vooral via het intranet van de politie gebeurt.

Scope van dit ECS-systeem – ‘Enterprise Cloud Solution’ – is het geheel van de geïntegreerde politie op twee niveau’s. De federale politie is al bezig met de implementatie van deze manier van werken. Het extra geld moet de uitrol in alle lokale politiezones mogelijk maken.

Bron » De Standaard

Privacycommissie keurt kabeltap af

In een advies aan de regering spreekt de Privacycommissie zich nadrukkelijk uit tegen het massaal onderscheppen van communicatie die via de kabel verloopt, zo schreef weekblad Knack gisteravond op zijn website.

De ministerraad keurde midden maart een voorstel goed over de herziening van de wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden. Daarmee werd de toolbox van de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV uitgebreid. De Privacycommissie moest wel nog haar advies geven over de wet, wat ze gisteren overmaakte aan de regering.

Voor het gros van de privacygevoelige elementen uit de nieuwe “afluisterwet” geeft de Privacycommissie groen licht. Op zes punten geeft de Privacycommissie echter een negatief advies, onder meer over het massaal aftappen van communicatie die via (glasvezel)kabels verloopt.

De militaire inlichtingendienst ADIV wil binnen twee jaar met de kabeltap van start te gaan. Alle providers die in België diensten aanbieden over de kabel (zoals bijvoorbeeld WhatsApp) kunnen verplicht worden tot medewerking.

“De Commissie staat afkerig tegen een dergelijke werkwijze die de ADIV zou toelaten een gegevensstroom te onderscheppen die buitensporig is in het licht van het beoogde doeleinde en sterk begint te lijken op massasurveillance”, klinkt het in het advies aan de regering, dat Knack kon inkijken. “In tegenstelling tot wat in de toelichting vermeld staat laat de wettekst op zich wel degelijk toe dat aan massacaptatie wordt gedaan.”

Het advies van de Privacycommissie is niet bindend.

Bron » De Morgen