“De Codt kijkt naar justitie van vandaag, ik naar dat van morgen”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vindt dat topmagistraten terecht beducht zijn voor het te woord staan van de pers. “De staking van de cipiers doet hen naar de microfoon grijpen, maar die twee zaken hebben niets met elkaar te maken”, aldus Geens op Radio 1.

“Verandert er niets, dan staken we in juni.” Jan Geysen, de voorzitter van de Nederlandstalige vereniging van magistraten, vertolkt een breed ongenoegen binnen justitie: de besparingen raken aan de rechtsstaat. “We hebben te weinig geld om het einde van het jaar te halen”, zegt Geysen dinsdag in De Standaard.

“Dit is een ernstige waarschuwing”, zegt Jan Geysen. “De straffe woorden van de voorzitter van het Hof van Cassatie komen niet uit de lucht vallen.” Geysen verwijst naar de uithaal die Jean De Codt zondag deed op de Franstalige openbare omroep RTBF, waarbij hij insinueerde dat België een schurkenstaat aan het worden is.

Justitieplan

Het kabinet van Geens liet maandag al weten aan onze redactie dat het de uithaal van de topmagistraten “ten zeerste betreurt”. “De minister is vastberaden om zijn in het Justitieplan uitgestippelde en tot nu consequent opgevolgde politiek voort te zetten”, klonk het.

Minister Geens benadrukt dinsdagochtend op Radio 1 vlak voor het overleg met de topmagistraten dat hij de klok niet wil terugdraaien. “Meneer De Codt kijkt naar het justitie van vandaag – als ik dat mag zeggen – terwijl ik naar het justitie van morgen kijk. Ik kijk naar de toekomst.”

“Ik heb van in het begin duidelijk gemaakt dat er een uitgewerkt Justitieplan is. Een beperkte vermindering van het personeel is inderdaad doorgevoerd, maar vooral de vermindering van de werklast en verhoging van efficiëntie zijn noemenswaardig. We gaan juist naar méér rechtvaardigheid. Meneer De Codt weet dat zeer goed.”

Klok terugdraaien

Volgens de minister van Justitie worden de topmagistraten die hij “vriendelijk heeft uitgenodigd” dinsdagochtend, niet op het matje geroepen voor hun zware bewoordingen. “Maar men zal wel begrijpen dat de regering nu moet luisteren naar de magistratuur als die zulke woorden gebruikt in een context waar de regering zich zo hard voor inspant”, waarschuwt Geens, die onderstreept dat er bijvoorbeeld in het kader van terreur al extra magistraten ter beschikking werden gesteld.

Dat topmagistraten naar de microfoon grijpen, heeft te maken met de staking van de cipiers, stelt Geens. Ook daar wil de minister blijven onderhandelen, weliswaar met de blik op de toekomst. “Alles wat de vakbonden willen, is de klok terugdraaien naar 2014. Dat is onmogelijk. Ik wil vooruit, zowel met de rechterlijke orde als met justitie. We doen dat samen en in overleg, maar ik zal wel doorgaan. En de regering steunt me daarin.”

Bron » De Standaard

“Dit is een zaak van de hele regering”

“De efficiëntie van justitie kun je alleen verbeteren met investeringen”, zegt Brice De Ruyver. Hij vindt dat de hele regering haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Waarom krijgt Geens zijn magistraten niet mee in bad?

“Omdat het financiële plaatje niet klopt. Bijna alle onderdelen van justitie zitten ver boven hun limieten. De uitdagingen zijn toegenomen, maar de middelen zijn de laatste jaren niet meegegroeid.

“Ook deze minister van Justitie heeft meteen gezegd dat hij voor een grote budgettaire inspanning stond. Maar hij moet ook ondervinden dat de inefficiënties bij justitie zeer zichtbaar zijn. Dat leidt tot een crisis tussen de machten. Ze verwijten elkaar zware tekortkomingen. De magistratuur zegt nu: ‘wij kunnen het niet meer met deze middelen’.”

Is dat terecht?

“Ik volg De Codt als hij zegt dat we niet meer kunnen besparen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog tot diep in de jaren 90 is niet echt meer geïnvesteerd in justitie. Die historische achterstand sleep je mee. De efficiëntie krijg je alleen omhoog met investeringen.”

Hoe moet Geens dit ­oplossen?

“Dit is een zaak van de volledige regering, niet van Geens alleen. De minister van Justitie wordt al veel te lang aan zijn lot overgelaten. Het zijn economisch moeilijke tijden, maar er zullen toch fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. Anders zullen we de rechtsstaat uithollen.

“Na de zaak-Dutroux heeft de burger het vertrouwen in justitie opgezegd. Daar is justitie nooit echt van hersteld. We zitten nog steeds op een vertrouwen van nog geen 60 procent. Dat is laag. Als justitie valt, dan valt ook de wetgevende en de uitvoerende macht. Daarom ben ik blij met die oproep van De Codt. Je kunt het zien als een steun voor Geens in de regering, om de besparingen een halt toe te roepen.”

Geens is bezig met hervormingen. Brengen die geen beterschap?

“De alternatieve strafuitvoering uitbreiden, is een goede zaak. Alleen wie een bedreiging vormt voor de maatschappij, hoort thuis in de gevangenis. Maar de beperking van de voorlopige hechtenis is wel problematisch. Dat voorstel is bedoeld om het aantal gedetineerden te laten dalen. Maar het is een cadeau voor criminelen. Zo’n plan gaat in Europa rond als een lopend vuurtje.”

“Nu al zijn we op sommige vlakken ’the place to be’ voor buitenlandse criminelen. Wij importeren criminaliteit: 44 procent van de gevangenispopulatie is van buitenlandse afkomst. We zijn ‘aantrekkelijk’, omdat de pakkans laag is. Ik twijfel er niet aan dat Geens snel zal beslissen dat die maatregel gevaarlijk is. We mogen onze drempels niet verlagen. De efficiëntie en de pakkans moeten naar omhoog.”

Bron » De Standaard

Magistraten dreigen met acties: “Staking is niet uitgesloten”

De magistraten zullen acties organiseren als minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geen oplossingen biedt voor het tekort aan personeel en werkingsmiddelen. Dat zegt Jan Geysen, de voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging van Magistraten, aan VRT-Nieuws. Hij sluit een staking niet uit.

Het ongenoegen bij de magistraten over de gang van zaken bij Justitie, is groot. Dat bleek zondag al, toen Jean de Codt, de voorzitter van het Hof van Cassatie, in de Franstalige pers zei dat België een “schurkenstaat” dreigt te worden door het besparingsbeleid van de federale regering.

Jan Geysen, de voorzitter van de Nederlandstalige vereniging van magistraten, is diplomatischer, maar ook hij wil duidelijk stellen dat er dringend verandering moet komen. Een jaar nadat de magistraten alarm hadden geslagen, zijn er nog steeds te weinig magistraten en te weinig ondersteunend personeel, zoals griffiers.

“Vorig jaar hebben we de alarmbel geluid om te zeggen dat de situatie onhoudbaar begon te worden, dat was op 20 maart 2015. De minister heeft toen bijkomende middelen proberen vrij te maken. We staan nu een jaar verder en uiteindelijk gaan we geen 87 procent hebben voor het personeelskader en 90 procent voor de magistraten. Dat vinden we onaanvaardbaar”, zegt Geysen.

Gesprek met Geens

Geens zit vanmorgen samen met de voorzitters van de colleges van het Hof van Cassatie, van de hoven en rechtbanken en het openbaar ministerie. Vanavond overlegt hij met de verenigingen van magistraten. “We zullen horen welke oplossingen kunnen geboden worden”, zegt Geysen.

Wat verwacht de magistraat van het gesprek met de minister? “Het zal gaan gaan over maatregelen die ons inzake personeel en werkingsmiddelen de mogelijkheid bieden om onze diensten normaal te laten werken. Dat is niet alleen een probleem van Justitie, maar van de hele regering.”

Staking?

Als er geen oplossing uit de bus komt, dan volgen er acties, zegt Geysen. Ook een staking behoort tot de mogelijkheden, waarschuwt hij. “In de eerste plaats gaan we luisteren welke mogelijkheden de regering ons kan aanbieden. Pas daarna gaan we evalueren of er acties nodig zijn en hoe ver die acties kunnen reiken.”

Voor Geens, die nu al weken af te rekenen heeft met de aanhoudende staking van de cipiers, dreigt in de komende weken en maanden dus mogelijk een nieuw probleem.

Bron » VRT Nieuws

Minister van Justitie op ramkoers met voorzitter Cassatie

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) reageert vlijmscherp op de kritiek die Jean de Codt gaf op het justititiebeleid. Volgens De Codt zet het besparingsbeleid van de federale regering de administratie justitie ertoe aan de wet niet na te leven en dreigt België om te vormen tot een schurkenstaat. Geens roept vandaag de belangrijkste magistraten bijeen.

“We hebben amicale contacten”, zegt de minister van Justitie in De ochtend. Maar hij voegt eraan toe dat de zware woorden toch wegen op hem en de regering. Op de vergadering, deze morgen, wil Geens cijfers tonen die de magistraten ervan moeten overtuigen dat de situatie minder erg is dan ze denken en dat regering hard werkt aan de modernisering van Justitie. Die modernisering komt er hoe dan ook, zegt Geens. “De visie van De Codt is de visie van vandaag en niet die van morgen. Ik wil vooruit met de rechterlijke orde. Achteruit gaan is geen optie.”

Onjuiste informatie

“De Minister betreurt bepaalde uitlatingen die de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie op RTBF op Pinksterzondag gedaan had, en drukt zijn stijgende verbazing uit over de tergende en roekeloze wijze waarop de Voorzitter van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel zich in de pers uitlaat”, laat Geens weten in een persmededeling.

Hij verwijt De Codt dat hij onjuiste informatie verspreidt en heeft het over een “gebrek aan dossiergetrouwheid”. “Bijvoorbeeld staat zeggen dat het aantal gevangenen in ons land steeds toeneemt helemaal haaks op de niet te loochenen daling van het aantal gevangenen tussen april 2014 en nu, meer bepaald van 11.813 tot 10.872.”

Geens gaat nog verder en geeft een sneer naar Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel: “Evenzeer is bijvoorbeeld het zich altijd opnieuw beklagen over het tekort aan personeel bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, volledig in strijd met het gegeven dat het aantal magistraten daar sedert 2014 werd uitgebreid met 30 procent en het kader volledig is ingevuld, terwijl het kader van de griffiepersoneelsleden sedert 2014 werd verdubbeld, bij een nu voor 83 procent ingevuld kader.”

De minister van Justitie kan het duidelijk niet appreciëren dat De Codt met zijn grieven naar de pers is gestapt. Hij vindt dat magistraten meer objectiviteit, neutraliteit en sereniteit aan de dag moeten leggen. “Zoals het Europees Hof voor de rechten van de Mens reeds herhaaldelijk heeft gezegd: ‘Het Hof benadrukt dat de grootst mogelijke discretie zich opdringt aan de gerechtelijke overheden en brengt in herinnering dat deze discretie hen ervan moet weerhouden de pers te gebruiken, zelfs niet om te antwoorden op provocaties. Zo willen het de hogere eisen van de justitie en van de verhevenheid van de gerechtelijke functie.'”

Bron » VRT Nieuws