Politie betaalde 862 informanten ‘tot enkele duizenden euro’s’

Vorig jaar hebben gemiddeld elke dag twee informanten geld gekregen voor hun informatie over het Belgische misdaadmilieu. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, zo schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg dinsdag.

“Er zijn in 2021 in totaal 862 vergoedingen uitbetaald”, zegt Melissa Cornelis, diensthoofd van de afdeling Bijzondere Technieken van de directie gerechtelijke operaties. “Hoeveel geld een informant krijgt, hangt af van welk risico die loopt en hoe waardevol de info is.” In de praktijk schommelt het tussen de 50 euro en “enkele duizenden euro’s”.

Dat de politie geld geeft aan criminelen, ligt gevoelig. Maar bij de politie wordt beklemtoond dat dit het onderzoek goedkoper maakt. “Door de verkregen informatie, weten we beter waar én naar wie we op zoek moeten.” Bovendien wordt het geld pas betaald als bewezen is dat de informatie correct én nuttig is.

Bron » De Morgen

Met de tram naar huiszoekingen, bureaus half leeg en dossiers blijven liggen: malaise bij gerechtelijke politie is enorm

De malaise bij de gerechtelijke politie is énorm. Nadat eerder al minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) daarover onder vuur werd genomen, groeit nu ook felle interne kritiek op commissaris-generaal Marc De Mesmaeker. “Ons land is een hub aan het worden voor internationale misdaad. Maar van hem krijgen we geen steun”, klinkt het van laag tot hoog.

Niets loopt nog bij de gerechtelijke politie. De bureaus zijn half leeg omdat er geen volk kan worden aangeworven. De auto’s – tot vijftien jaar oud – staan in panne zodat speurders met de bus of tram naar de huiszoeking moeten. En er is geen budget voor de vervanging van de stokoude computers.

Het resultaat is angstaanjagend. Tientallen grote, financiële dossiers blijven onaangeroerd omdat er onvoldoende financiële speurders zijn, zoals de procureurs-generaal al aangaven in de commissie Binnenlandse Zaken. Ook de IT’ers vinden hun weg niet naar de gerechtelijke politie. “Terwijl de georganiseerde misdaad zich op de cybercrime smeet, beloofde de commissaris-generaal 25 euro maaltijdcheques voor aspirant-speurders. En dan vraag je je af waarom ze toch niet komen? In de privé verdienen die profielen het dubbel.”

“Criminelen zijn hier graag”

Naast de financiële dossiers moeten nu ook elders zware keuzes gemaakt worden. “Wapentrafiek? Sorry, we kunnen dat niet meer onderzoeken”, was begin deze week de kritiek van Brussels procureur-generaal Delmulle. “De grote drugsdossiers van de ontcijferde cryptofoons van Sky-ECC? Een fractie wordt onderzocht. De rest ligt op de eeuwige stapel”, zeggen hoge officieren.

“De criminelen weten dat. Ze zijn graag in België. Als hun misdaden – bij uitzondering – al onderzocht en veroordeeld worden, kunnen ze nog altijd rekenen op een lichte straf waarbij ze na één derde al vrij kunnen komen. Het is een investering het overwegen waard. Want om het met misdaad verdiende geld ook echt af te pakken, zijn er weer extra onderzoeken en speurders nodig. Die hebben we niet, dus het gebeurt niet.”

“Minister Verlinden zwaait met miljoenen en belooft aanwervingen. Maar wij van de gerechtelijke merken daar niets van. We hebben 1.000 speurders te kort op een totaal van 5.000 en niemand die ons zegt wanneer vertrekkers worden vervangen. De gerechtelijke politie heeft niet eens een eigen budget. Als we plannen voorleggen om de misdaad aan te pakken of om volk aan te werven, worden die niet ondersteund”.

Het vertrouwen is ondermijnd. “Elk financieel tekort dat de Commissaris-generaal ergens bijvult, gaat ten koste van de FGP (federale gerechtelijke politie). Die speurders verdienen nu al heel wat minder dan hun lokale collega’s en dus lopen de diensten verder leeg”

“Klein Mexico”

Nochtans is de federale gerechtelijke politie de eerste in lijn als het gaat om de bestrijding van de staatsondermijnende criminaliteit zoals de drugsmaffia. “Op dit moment zijn we de strijd aan het verliezen. Er moeten nu radicale beslissingen genomen worden of we zijn binnen vijf jaar een klein Mexico.” De roep om een eigen, autonome politiedienst binnen de geïntegreerde politie klinkt steeds luider. “Dat zou een goede oplossing zijn”, volgens verschillende bronnen. “Dan hebben we een eigen budget, eigen IT, een eigen aanwervingsbeleid en kan er niets naar andere diensten afgeleid worden, zoals nu wel gebeurt.”

Gevraagd om een reactie van de commissaris-generaal antwoordt de persdienst van de federale politie met volgende mail: “De boodschap van commissaris-generaal Marc De Mesmaeker is dat de FGP dringend en substantieel versterkt moet worden. Tijdens de parlementaire commissie heeft hij duidelijk gezegd de vraag naar meer middelen voor de FGP ten volle te ondersteunen. Daarnaast wijst de commissaris-generaal op de vele noden van andere eenheden van de gehele federale politie. Veel van die andere eenheden ondersteunen trouwens ook de Federale Gerechtelijke Politie. Het directiecomité van de Federale Politie, waar de commissaris-generaal en de drie directeurs-generaal in zitten, heeft de precaire budgettaire situatie al veel eerder en vaker aangekaart en aangedrongen op de nodige extra middelen voor de Federale (Gerechtelijke) Politie.”

Bron » Het Nieuwsblad

Het gerecht kan zijn job niet meer doen, zegt het gerecht

Na de parketten klagen nu ook de rechtbanken aan dat ze over te weinig middelen beschikken om hun werk te kunnen blijven doen. Bovendien leidt een kafkaiaans ‘fiasco’ tot maandenlange vertragingen bij nieuwe aanwervingen.

‘We stellen vast dat de werking van de hoven en rechtbanken nog ­altijd niet gefinancierd wordt naar behoren en al helemaal niet geherfinancierd wordt.’ In een vlammende brief aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) klaagt Fabienne ­Bayard, als voorzitster van het College van Hoven en Rechtbanken, de spreekbuis van de rechters in ons land, de onderfinanciering van de magistratuur aan.

De aanleiding is het budget van 3,6 miljoen euro dat de overheid ter beschikking stelt om gepen­sioneerde rechters te vervangen. ‘Ontoelaatbaar laag’, schrijft ­Bayard. Met dat bedrag kan de rechterlijke orde 21 vacatures voor magistraten en 47 voor ondersteunend personeel invullen, terwijl er respectievelijk 54 en minstens 121 dit jaar vertrekken. ‘Dit is veel te weinig’, luidt het in de brief, die De Standaard inkeek. ‘Hiermee kan de lopende dienstverlening absoluut niet worden verzekerd.’

‘Elke magistraat die niet vervangen kan worden, is een kamer die gesloten wordt, zijn zaken die niet kunnen voorkomen en recht­zoekenden die in de kou blijven staan’, klinkt het. ‘De herfinanciering van Justitie is noodzakelijk om de rechtsstaat te garanderen.’ ­Bovendien kwamen de budgetten zo laat binnen dat de eerste nieuwe magistraten amper voor het einde van het jaar aan de slag zullen ­kunnen en dat niet alle middelen besteed zullen kunnen worden. ‘Dit is schrijnend gezien de noden binnen de hoven en rechtbanken.’

De noodkreet van de zogenaamde zittende magistratuur komt ­boven op die van de staande magistratuur. Vorige week trok de verzamelde top van de parketten en de politie in ongeziene slagorde in de Kamer aan de alarmbel wegens een tekort aan capaciteit om crimina­liteit te onderzoeken. Dezelfde topmagistraten zetten gisteren hun getuigenissen in de Kamer verder.

De klachten weerspiegelen de teleurstelling van de magistratuur als een reactie op hooggespannen verwachtingen. De federale regering laat het jaarlijkse justitie­budget groeien van 2 miljard naar 2,5 miljard euro tegen 2024. Van Quickenborne beloofde daarmee onder meer 800 vacatures voor de magistratuur uit te schrijven.

Maar de uitvoering daarvan is complex, onder meer omdat het aantal gekwalificeerde kandidaten beperkt is. Van de in totaal 267 vacatures in 2021 werden er slechts 172 ingevuld. ‘Van Quickenborne zei dat hij alles zou oplossen, maar dat blijkt in de praktijk toch niet zo simpel’, zegt N-VA-Kamerlid ­Kristien Van Vaerenbergh, die de Kamercommissie Justitie voorzit. ‘De minister wordt onderuit­gehaald door zijn eigen slogans.’

Werkloos toekijken

Op het kabinet-Van Quickenborne wordt verrast, maar begripvol gereageerd op de brief. Volgens hen viel het budget voor aanwervingen deze keer lager uit wegens technische redenen, waarvoor de magistratuur gewaarschuwd was, en ook door een loonsverhoging na gunstige evaluaties voor ondersteunend personeel. Het kabinet benadrukt dat er nog tientallen vacatures lopen en dat Justitie nu over 11.085 voltijdse medewerkers beschikt, tegenover 10.560 in 2019.

Maar daarnaast steekt een ­kafkaiaans probleem de kop op. Waar Justitie vroeger zelf haar ­personeels- en loonadministratie regelde, gebeurt dat sinds februari door PersoPoint, het gemeen­schap­pelijke sociaal secretariaat van de federale overheid. Sindsdien zijn de klachten over de werking niet bij te houden.

‘Een fiasco’, noemt Bayard het project in haar brief. ‘Campagnes voor het vergroten van de attrac­tiviteit (van een job als magistraat, red.) worden ingehaald door de praktijk. Wat een verspilling van tijd, energie en budget. Dit is ­onaanvaardbaar!’ Zo heeft De Standaard weet van rechters in spe die na hun voordracht nog maandenlang werkloos moesten toekijken tot hun benoeming in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd was.

‘De besluiten die wel door­komen, staan in veel gevallen vol fouten’, aldus Bayard. ‘We verliezen hierdoor kandidaten.’ Het ­kabinet-Van Quickenborne erkent de ­moeilijke samenwerking met Perso­Point, dat onder een andere overheidsdienst dan Justitie valt, en zegt dat er gekeken zal worden hoe de moeilijkheden verholpen kunnen worden. Op een vorige lijst met concrete problemen die Justitie half maart naar PersoPoint stuurde, antwoordde het sociaal secretariaat pas eind april.

Bron » De Standaard

Topmagistraten scherp voor Annelies Verlinden

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) was kop van Jut van de magistratuur deze namiddag in de Kamer.

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker van de federale politie getuigde in de Kamer over de dramatische financiële toestand van de federale politie. Ook de top van de magistratuur was aanwezig, net als vorige week (DS 12 mei).

Over de manier waarop dat financiële tekort aangepakt moeten worden, verschillen De Mesmaeker en de magistraten van mening. De Mesmaeker was het er niet mee eens dat er alleen een budgettaire aanpassing moet komen voor de federale gerechtelijke politie, zoals de procureurs-generaal vragen. Volgens de Mesmaeker moet de hele federale politie meer middelen krijgen.

1.000 extra mensen nodig

Bij de gerechtelijke politie alleen al zijn er – onder andere als gevolg van de Sky ECC-kraak – 1.000 extra mensen nodig op korte termijn. ‘Maar bij andere diensten zijn ook chronische tekorten’, zegt De Mesmaeker. Volgens hem zijn honderden extra mensen nodig voor de luchthaven, de wegpolitie en de directie beveiliging (DAB). En is er vers geld nodig om de maaltijdcheques te betalen.

De Mesmaeker wil niet dat de budgetten van de federale politie opgedeeld worden in een gerechtelijk en niet-gerechtelijk deel. Maar de Brusselse procureur-­generaal Johan Delmulle gelooft juist wel dat dit een voorwaarde is voor een betere werking. ‘Als we dat niet doen, vrees ik een verwatering van het budget van de gerechtelijke politie in het budget van de federale politie.’

De top van het Openbaar Ministerie en de federale politie begonnen een maand geleden aan hun ‘bedelweg’ bij de politiek op zoek naar verse middelen. Dinsdag was de tweede dag van de hoorzitting in de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie over het geldtekort bij de federale politie. De commissie wil in de nabije toekomst ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) horen.

Verlinden mag heel wat vragen verwachten. Zowel Ignacio de la Serna, voorzitter van het College van Procureurs-generaal, als Johan Delmulle gaf aan dat ze de voorbije dagen hebben geprobeerd om op verschillende manieren met haar in dialoog te gaan, maar zonder succes. ‘We hebben van alles geprobeerd. Ik weet niet tot welke heiligen we ons nog moeten wenden’, zei De la Serna.

Bron » De Standaard

Afkoopwet bracht in vijf jaar 410 miljoen op

De fel bekritiseerde afkoopwet leverde de schatkist al honderden miljoenen op. Het gerecht grijpt dat aan om te pleiten voor meer geld voor misdaadbestrijding.

De noodkreten over het gebrek aan onderzoekscapaciteit die politie en ­gerecht de voorbije maanden slaakten, in het bijzonder woensdag in het federaal parlement, koppelen ze vaak aan wat hun werk ­opbrengt voor de Belgische staat. Vooral de verruimde minnelijke schikking, bekend als de ‘afkoopwet’, brengt geld in het laatje.

Uit cijfers van het college van procureurs-generaal blijkt dat die omstreden wet van 2017 tot en met vorig jaar 410 miljoen euro heeft opgeleverd. ‘In 2019 ging het om 307 miljoen euro’, zegt Ignacio de la Serna, de procureur-generaal van Bergen. Dat hoge bedrag in dat ene jaar is te wijten aan de schikking die het parket van Brussel sloot in de HSBC-fraudezaak.

De Zwitserse bank HSBC werd ervan verdacht belastingontduiking te stimuleren door offshorebedrijven op te zetten voor welstellende klanten, onder wie Antwerpse diamantairs. Langs die weg konden ze belastingen op inkomsten uit spaargeld omzeilen. Meer dan duizend Belgen zouden van dat systeem gebruik hebben ­gemaakt. HSBC betaalde in die zaak 294,4 miljoen euro.

Een andere grote recente schikking was die in de zaak-Beaulieu. In juni vorig jaar betaalden zes verdachten samen bijna 50 miljoen euro in een onderzoek naar een witwasconstructie in Luxemburg.

De verruimde minnelijke schikking maakt het sinds 2011 mogelijk dat fraudeurs geld betalen om het in hun strafzaak niet tot een proces te laten komen. De minnelijke schikking bestond voordien al voor minder zware feiten. De uitbreiding van de lijst met feiten waarvoor een schikking mogelijk is, botste op fel protest omdat het rijke verdachten in staat stelt hun proces en dus een mogelijke straf af te kopen. Links sprak van ‘klassenjustitie’. De wet, die in 2018 werd bijgestuurd, kwam ook op een zeer omstreden manier tot stand, onder invloed van de Franse politiek. Dat werd onderzocht in de commissie-Kazachgate.

Geen btw-carrousel

Omdat fraudezaken erg vaak verzanden in procedureslagen met het risico dat de feiten verjaren – en dat verdachten dus helemaal geen straf krijgen – wijst het gerecht erop dat de afkoopwet voor complexe dossiers een goeie oplossing is, omdat ze tot een resultaat leidt. De inkomsten die ze genereert, zijn een extra argument pro. Tussen 2011 en eind 2017 ging dat al om bijna 480 miljoen euro. ‘Daarnaast komt er ook nog geld binnen via de ­gewone minnelijke schikkingen en de boetes’, zegt De la Serna. ‘Dat was de voorbije vijf jaar bijna 280 miljoen euro.’

‘Voor de federale ­gerechtelijke politie vragen we ­geleidelijk meer middelen: het eerste jaar 35 miljoen extra, het tweede jaar 40 miljoen en daarna 50 miljoen gedurende vijf jaar. Dat is een verdedigbaar bedrag als je dat vergelijkt met de opbrengsten die worden gehaald uit onder meer fraude­bestrijding’, zegt De la Serna. ‘Doordat we nu prioriteiten moeten stellen, schiet dat er vaak bij in. Als we moeten kiezen tussen een onderzoek naar een btw-carrousel en een naar zware drugstrafiek, kiezen we ervoor om op dat laatste in te zetten. Eigenlijk zouden we ze allebei moeten kunnen uitvoeren. Het is ook problematisch dat we door een onderinvestering in de centrale diensten geen zicht meer hebben op bepaalde fenomenen, zoals mensenhandel.’

Bron » De Standaard