Regering belooft extra middelen voor gerechtelijke speurders

Na de noodkreet van het gerecht kennen ministers Verlinden en Van Quickenborne extra geld en personeel toe aan Justitie om de misdaad te bestrijden. Tegelijk wordt de politie aangemaand efficiënter met haar middelen om te springen.

Met expliciete foto’s van folteringen en liquidaties slaakten de parketten en de federale gerechtelijke politie (FGP) vorige maand in ongeziene slagorde een noodkreet over het gebrek aan onderzoekscapaciteit. Vanmiddag stelden minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in de Kamer de maatregelen voor die tegemoet moeten komen aan de verzuchtingen.

Naast de versterking met 211 personen die de FGP al toegekend was, komen er nog eens 195 nieuwe gespecialiseerde speurders bij. Dat is een verhoging van 409 personen deze legislatuur, waarmee de FGP nu 4.581 personeelsleden telt, het hoogste aantal ooit. Onder meer voor de bestrijding van drugshandel, terrorisme, financieel-economische en digitale misdrijven komt er versterking. Ook belooft de regering om elke vertrekker te vervangen.

Vacatures invullen

Er komen ook bijkomende investeringen in ICT, uitrusting en het wagenpark. Met de vakbonden worden onderhandelingen opgestart om te kijken hoe gespecialiseerde profielen, aan wie het grootste tekort is, vlotter aangetrokken kunnen worden.

Het gaat onder meer om aangepaste opleidingstrajecten en verkorte aanwervingstermijnen. Want hoeveel vacatures er ook opengesteld worden, veel raken simpelweg niet ingevuld. Een extra premie voor FGP-personeelsleden komt er niet. Daarnaast wordt er 30 miljoen euro extra vrijgemaakt om voldoende politierekruten aan te werven.

‘De strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit is vandaag wat de strijd tegen het terrorisme was pakweg zes jaar geleden’, zei Van Quickenborne in de Kamer. Vooral de drugshandel viert hoogtij, wat onder meer blootgelegd wordt door het onderzoek naar de versleutelde communicatiedienst Sky ECC. Van Quickenborne sprak over ‘narcoterrorisme’.

De investeringen zijn het resultaat van moeilijke onderhandelingen binnen de regering, maar ook tussen Verlinden en Van Quickenborne zelf. Van Quickenborne wilde vooral versterkingen aan gerechtelijke zijde, terwijl Verlinden rekening moet houden met de noden van de gehele politie.

Debat over politiezones

Naast investeringen geeft de regering de politie expliciet de opdracht om efficiënter om te gaan met de middelen. Per 100.000 inwoners telt België 362 politieambtenaren, in Luxemburg is dat 329, Frankrijk 322, in Duitsland 295 en in Nederland 291, zei Van Quickenborne.

‘Overal hoor ik hetzelfde geluid: een gebrek aan capaciteit’, klonk het. ‘Die vaststelling kan contrasteren met het feit dat we in dit land veel politieambtenaren hebben. Is het antwoord dan dat we telkens capaciteit moeten bijpompen? Of moeten we het debat durven te voeren over de veiligheidsarchitectuur in ons land?’

Zo leeft al lang de overtuiging bij specialisten dat het aantal Belgische politiezones met 195 veel te hoog ligt. De FGP heeft in elke provincie nog eens verschillende standplaatsen. Ook moet er meer samenwerking komen tussen federale en lokale recherchecapaciteiten.

‘Bijna 25 jaar na de politiehervorming rijst inderdaad de vraag of het huidige model de burger nog voldoende waar voor zijn geld geeft, en of specialisatie en schaalvergroting zich niet opdringen’, zei Van Quickenborne. Zelf hakt de regering daar voorlopig geen knopen in door, ze laat het voorlopig aan de politie zelf om die efficiëntieoefening te maken.

In een reactie zegt het college van procureurs-generaal, dat de parketten aanstuart, dat de bijkomende investeringen een ‘stap in de goede richting’ zijn. ‘Maar verdere en blijvende inspanningen zijn absoluut nodig’, klinkt het. De procureurs-generaal zeggen de zaak te zullen blijven opvolgen en vragen om een regelmatig overleg hierover met minister Verlinden.

Bron » De Standaard

Ex-belastingdirecteur en voormalig spion richten mee vereniging op voor klokkenluiders

Het ‘Huis voor de Klokkenluiders’ moet steun bieden aan wie wantoestanden wil aanklagen. Onder de stichters zitten enkele opvallende namen.

Verguisd door hun voormalige ­collega’s, opgesloten of verbannen en met een rechtszaak als een zwaard van Damocles boven het hoofd: veel klokkenluiders leven na het lekken van gevoelige informatie in penibele omstandig­heden. ‘In België bestaan er weliswaar verschillende statuten om hun bescherming te bieden, maar die werken onvoldoende’, vindt Claude Archer, die als Brussels ambtenaar zo’n beschermings­statuut kreeg. Hij klaagde aan dat 12.000 kwetsbare gezinnen niet de huurtoelage kregen waar ze recht op zouden hebben. ‘Ondanks mijn statuut als klokkenluider ben ik toch ontslagen’, zegt Archer. ‘Ik wil dat anderen die naar buiten willen komen met informatie, beter worden behandeld dan ik.’

Samen met vijf anderen sticht Archer daarom het ‘Huis van de Klokkenluiders’, dat vandaag officieel wordt voorgesteld. ‘Sinds de aankondiging hebben al twee ambtenaren ons gecontacteerd’, zegt Archer.

Van de medestichters is Karel Anthonissen in Vlaanderen wellicht de bekendste. Als gewezen ­gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) raakte hij onder meer op ramkoers met Open VLD-boegbeeld Karel De Gucht. Anthonissen ging in de ­zomer van 2019 met pensioen en had toen de reputatie van een ­enfant terrible. De ex-fraudejager zegt nog geen duidelijk beeld te hebben van de doelstellingen van de organisatie, maar staat wel achter de algemene principes. ‘In mijn job zijn klokkenluiders altijd erg nuttig geweest. Denk aan Hervé ­Falciani, die de belastingontwijking bij de bank HSBC aan het licht bracht. Wat die mensen realiseren, komt de schatkist én de samen­leving in het algemeen ten goede.’

Een andere opvallende stichter is Nicolas Ullens. Hij was in dienst bij de Staatsveiligheid en was ­betrokken bij de onderzoeken naar Kazachgate en de Libische fondsen. Ullens diende na zijn vertrek bij de Staatsveiligheid een klacht wegens corruptie en witwassen in tegen MR-kopstuk Didier Reynders. Het Brusselse parket onderzocht de klacht en seponeerde uiteindelijk het dossier omdat er geen aanwijzingen van enig misdrijf werden gevonden. ‘Zelf heb ik Ullens nooit gesproken of gezien’, zegt Anthonissen. ‘Maar ik ben benieuwd om hem eens te ontmoeten.’

Amerikaan ondervoorzitter

Erevoorzitter van de nieuwe vereniging wordt de Amerikaan Bradley Birkenfeld. Als bankier bij de Amerikaanse tak van het Zwitserse UBS bracht hij in 2007 aan het licht hoe de bank cliënten hielp om belastingen te ontwijken. Dat leidde tot een onderzoek door het Amerikaanse gerecht, waarbij UBS uiteindelijk een boete van 780 miljoen dollar betaalde. Maar Birkenfeld belandde zelf in de gevangenis na een veroordeling wegens fraude.

Hij zat een gevangenisstraf van dertig maanden uit en betaalde een boete, waarna hij van de Amerikaanse ­fiscus een vergoeding van 104 miljoen kreeg voor zijn werk als klokkenluider. Birkenfeld klopte enkele jaren geleden met belastingdossiers aan bij de Belgische fiscus. Die wilde hij ruilen voor een Belgisch paspoort, maar de deal sprong af.

Bron » De Standaard

De nieuwe hobby van Marc Dutroux: “Moordzaken oplossen”

Marc Dutroux heeft een nieuwe manier gevonden om zijn tijd door te brengen terwijl hij een levenslange gevangenisstraf uitzit: moordzaken oplossen. Dat zegt zijn advocaat Bruno Dayez in de kranten van Sudpresse. De veroordeelde seriemoordenaar zou een lijst van 40 zaken opgesteld hebben.

Dutroux zit al 26 jaar achter tralies en heeft beslist om nu zelf rechercheur te gaan spelen. Hij voert vanuit de gevangenis zijn eigen onderzoek naar allerlei zaken. “Hij heeft veertig personen opgelijst die vermoord of volgens hem op verdachte wijze overleden zijn en legt linken met het netwerk waarvan hij naar eigen slechts een klein deeltje was”, zegt advocaat Bruno Dayez.

Het gaat onder meer om de Bende van Nijvel, maar om welke zaken nog kon Dayez niet zeggen. De advocaat beweert wel dat inspecteurs Dutroux zijn komen ondervragen over de Bende van Nijvel. “Enkele maanden geleden”, zegt Dayez. Daarvan vonden de kranten die de advocaat interviewden geen enkel bewijs en geen enkele bevestiging. Het was in ieder geval geen succes, zegt Dayez nog. “Dutroux was verward en zijn betoog te onsamenhangend.”

Daarnaast is Dutroux ook “zijn eigen waarheid” aan het neerschrijven, zegt Dayez. “Dat is zijn grote droom: de waarheid aan het licht brengen. In een boek bijvoorbeeld. Af en toe laat hij me iets lezen.”

Bron » Gazet van Antwerpen