VMO

De huiszoeking bij Roger Tibbackx

31 Maart 1980

Eveneens in het raam van het Anti-Communistisch Front werden, zeker tot 1980, inlichtingen ingewonnen over wie in het front bestempeld wordt als de vijand. Zo vond de gerechtelijke politie van Antwerpen op 31 maart 1980 ten huize van VMO-militant Roger Tibbackx uitgebreide archieven met namen en adressen van progressieven, foto’s van anti-fascistische comitees, nota’s over ‘linkse’ gespreksavonden met adressen van organisatoren en woordvoerders, alsmede ingevulde petitielijsten, uitgaande van het weekblad Links. Tibbackx was ook nauw betrokken bij de stichting en de werking van de Mens.

Dit is een uiterst-rechts initiatief, dat vanaf 1979 het thema van de mensenrechten dacht te kunnen benutten om te keer te gaan tegen de Belgische Liga voor de Rechten van de Mens, die als niet-gouvernementele organisatie geaccrediteerd is bij de Verenigde Naties. Deze BOB-praktijken op particuliere schaal, vertonen een grote gelijkheid met de analoge bezigheden die het Front de la Jeunesse sinds 1976 in zijn Service de Renseignement ontplooit.

Deze dienst werd achtereenvolgens geleid door Michel Fincoeur, Christian Delbruyere en Paul Latinus en verzamelde onder andere nummerplaten van auto’s die een zelfklever met progressieve signatuur droegen of die geparkeerd waren in de directe nabijheid van een politieke meeting. Bij het Front de la Jeunesse oversteeg dat werk het ambachtelijk niveau.

In twee jaar tijd verzamelden de discipelen van Françis Dossogne 2000 à 3000 nummerplaten , alleen al in het Brusselse. Het aanleggen van adressenlijsten en het overschrijven van nummerplaten is op zichzelf weinig rendabel, tenzij dit werk van nut kan zijn in een globaal project voor het opslaan en het daadwerkelijk gebruiken van informatie. Bovendien vormt de nummerplaat alleen een onbruikbaar gegeven, zolang men de eigenaar van de wagen niet kent. Hiervoor is echter toegang vereist tot de computer van de Dienst voor het Wegverkeer bij het ministerie van Verkeerswezen of ten minste een reservoir dat kan putten uit de informatie van deze dienst.

Het enige organisme dat op gelijkaardige wijze gegevens verzameld over democraten en syndicalisten, is de rijkswacht. Het is opvallend dat ook de rijkswacht hierbij ten dele gebruik maakt van de nummerplaat. Enkele seconden na het doorgeven van de nummerplaat verschijnen de personalia van de auto-eigenaar op een beeldscherm, via de computer van de rijkswacht, die is aangesloten op de databank van de Dienst voor het Wegverkeer.

Het inwinnen van informatie gebeurd bij de rijkswacht wel in het raam van een globaal project. De hele oppositie, met inbegrip van vakbonden en politieke partijen, wordt tot in de kleinste onderdelen in kaart gebracht. Dankzij de inmiddels verworven schat aan informatie, een militair apparaat van 16.500 man, een moderne bewapening en een voortdurende aanwezigheid in alle districten, vormt de rijkswacht dan ook een onmisbaar element in ieder ernstig complot tegen de democratie.