Nieuwe wapenwet goedgekeurd

De Kamercommissie Justitie heeft unaniem het wetsontwerp van nieuwe wapenwet goedgekeurd. Dat wijzigt de wet van 1933 en maakt alle vuurwapens vergunningsplichtig. Voor de aankoop van jacht- en sportwapens moet een jacht- of sportlicentie worden voorgelegd. De plenaire vergadering van de Kamer behandelt en stemt vandaag nog over het wetsontwerp. Dat heeft de conferentie van de voorzitters beslist.

Vanmorgen keurde de kamercommissie Justitie de nieuwe, strenge wapenwet goed. Onder de nieuwe wet zijn alle vuurwapens voortaan vergunningsplichtig en wordt een nieuw centraal wapenregister opgericht.

De Senaat zal het ontwerp van nieuwe wapenwet niet evoceren, zo zei Senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin vanmiddag na een korte rondvraag. Het bureau van de hoge vergadering besliste op de middag dat alles in het werk gesteld zou worden om de wet zo snel mogelijk in werking te laten treden. Door het ontwerp niet te evoceren, is de wet vijftien dagen na de stemming in de Kamer automatisch definitief goedgekeurd.

Zowel Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) als CD&V-fractieleidster Sabine de Bethune bevestigden dat hun partij ook niet zal evoceren. Zonder hun steun heeft de Franstalige oppositie onvoldoende handtekeningen om een tweede lezing in de Senaat af te dwingen, zodat de nieuwe wapenwet, na de stemming later op de dag in de plenaire Kamer, begin juni in het Staatsblad kan verschijnen.

Bron » De Standaard

Strengere wapenwet in stroomversnelling

Ondanks het verzet van wapenliefhebbers ziet het er naar uit dat de strengere wapenwet er snel komt. MR-kamerlid Philippe Monfils vroeg gisteren in de kamercommissie Justitie als eerste het woord bij de hoorzittingen over de nieuwe wapenwet. Of er al duidelijkheid was over hoe snel de wet goedgekeurd kon worden, wilde hij van voorzitter Martine Taelman (VLD) weten. “Ik vind dat we snel moeten gaan. De publieke opinie wil dit.”

Meer dan een kamerlid luisterde met open mond naar de verklaringen van de Franstalige liberaal. Monfils wierp zich in de vorige regeerperiode als senator op als de grootste tegenstander van een strengere wapenwet.

Amper een jaar geleden, toen de paarse regering het wetsontwerp van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) groen licht gaf, haalde Monfils nog zwaar uit in een interview met La Libre Belgique: “Waarom zouden we de vrije verkoop van wapens verbieden als je weet dat je op bepaalde plaatsen in ons land voor 75 euro een kalasjnikov kan kopen”.

Stijn Bex (Spirit) en Muriel Gerkens (Ecolo) namen de “hypocrisie” van het MR-kamerlid zwaar op de korrel. Die repliceerde droogweg dat het niet hypocriet is om als parlementslid gewoon te antwoorden op een vraag van de bevolking om snel een wet goed te keuren.

Anne-Marie Moermans, van de Luikse wapenfabrikant Verees, benadrukte tijdens de hoorzitting dat haar onderneming nog wapens had geleverd aan de laatste Russische tsaar. “Onder onze klanten tellen we verschillende koninklijke families.”

“Welke verzamelaars zullen nog investeren in onze producten, als de wetgeving strenger wordt”, klonk het. Volgens Moermans betekent het ontwerp een catastrofe voor een sector die goed is voor 20.000 banen en een omzet van 600 miljoen euro.

Luc Brees van het Koninklijk Verbond der Schuttersverenigingen verklaarde dat de huidige wetgeving nu al zeer streng is. Volgens Brees mag de wet “in deze sfeer van hysterie” niet worden gewijzigd.

De vzw Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers verspreidde een persmededeling waarin ze hard van leer trok tegen een verstrenging (zie inzet). De vereniging merkt onder meer op dat bij de genocide in Rwanda de meeste mensen met machetes werden vermoord en niet met vuurwapens.

Onder meer Pax Christi en strafpleiter Jef Vermassen verdedigden de wetswijziging. “Het is een aanzienlijke verbetering van de wetgeving”, zei Bart Horemans van Pax Christi. Al vond hij dat de wijziging rijkelijk laat komt.

De kamercommissie begint vandaag met de algemene bespreking van het wetsontwerp. Minister Onkelinx bevestigde gisteren dat het voor de regering om een prioritair dossier gaat en het dus belangrijk is dat snel wordt gewerkt.

SP.A-fractieleider Dirk Van der Maelen diende een amendement in waardoor de overgangsmaatregelen in de nieuwe wet worden verstrengd zoals de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens had voorgesteld. Volgens een aantal parlementsleden is het niet onmogelijk dat de bespreking van de wapenwet vandaag al wordt afgerond.

Bron » De Standaard

Wetsontwerp wapenwet wellicht donderdag al in plenaire zitting

De kamercommissie Justitie stemt woensdagavond al over het ontwerp van nieuwe wapenwet. Wellicht staat het dossier ook donderdag al op de agenda van de plenaire vergadering. De discussie over de verstrenging van de wapenwet van 1933 gaat momenteel nog altijd voort in de commissie. De commissieleden hebben al meer dan de helft van de artikelsgewijze bespreking achter de rug. Het is de bedoeling om vandaag nog te stemmen.

Verschillende partijen en de regering zelf dienden nog een reeks amendementen in op de wettekst. Over een aantal tekstwijzigingen bestaat een akkoord binnen de meerderheid. Het belangrijkste amendement heeft te maken met de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet. Bedoeling is dat een hele reeks artikelen al in voege treedt op het moment dat de wet in het Staatsblad verschijnt.

Het gaat onder meer over artikel 11, dat alle vuurwapens vergunningsplichtig maakt. Dat moet vermijden dat personen nog vrij een wapen kunnen kopen tussen het moment dat de wet wordt goedgekeurd en de uitvoering van de wetgeving. Die uitvoering kan een tijdje in beslag nemen, luidde het woensdag. De goedkeuring van een rist amendementen staat normaal gezien een eindstemming over een wettekst in de weg, maar er bestaat in dit geval een consensus om af te wijken van het reglement.

Die consensus moet ook toelaten om het dossier morgen/donderdag al te behandelen in de plenaire vergadering, al bestaat daarover nog geen volledige zekerheid. Het ontwerp – een uitvoering van een Europese richtlijn uit 1991 – maakt alle vuurwapens in principe vergunningsplichtig. Uitzondering zijn de jacht- en sportwapens, waarvoor bij de aankoop een jacht- of sportschutterslicentie moet kunnen worden voorgelegd.

De aanvragen worden behandeld door de provinciegouverneur, die binnen de drie maanden een beslissing neemt, op basis van het advies van de lokale politie en de procureur des konings. De aanvrager moet aan een waaier van voorwaarden voldoen, zoals meerderjarig zijn, een medisch attest kunnen voorleggen, geen strafblad hebben en slagen voor een theoretische en praktische proef. Hij dient tevens een geldige reden op te geven voor de aanvraag.

Bron » De Standaard

Commissie Justitie zet unaniem licht op groen voor wapenwet

De kamercommissie Justitie heeft woensdagavond alle artikelen van het wetsontwerp van nieuwe wapenwet goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem. Donderdagvoormiddag komt de commissie opnieuw samen voor de eindstemming. Nadien beslist de conferentie van de voorzitters of het ontwerp in de namiddag plenair wordt behandeld.

De wettekst maakt de wapenwet van 1933 strenger en bepaalt dat alle vuurwapens voortaan vergunningsplichtig zijn. Voor jacht- en sportwapens moet bij de aankoop een jacht- of sportschutterslicentie voorgelegd kunnen worden.

Bron » De Standaard

Le riot gun saisi dans sa bergerie n’a pas servi aux tueries du Brabant

Fin décembre 2005, la Cellule Brabant wallon, en charge de l’enquête sur 28 meurtres perpétrés dans notre pays au début des années 1980, apprenait le décès, un mois plus tôt, en France, de l’ancien gendarme Bouhouche.

Sorti de prison, Bouhouche s’était établi à Fougax-et-Barrineuf, dans un gîte qu’un ancien du Front de la Jeunesse mettait à sa disposition. Une commission rogatoire s’est rendue en France. Elle a confirmé le décès accidentel survenu le 22 novembre déjà de Madani Bouhouche mort écrasé par le chêne qu’il sciait.

Divers indices trouvés sur place ont été expertisés à Bruxelles par l’Institut National de Criminologie et Criminalistique. Conclusions, des données effacées dans le back up de son PC.

La plus spectaculaire, encore qu’elle soit négative: le riot gun saisi dans la bergerie de Bouhouche n’a pas servi aux tueries du Brabant. La vérification s’imposait. A priori, l’arme était intéressante dans la mesure o๠elle pouvait correspondre aux fusils à pompe utilisés en 1982, 1983 et 1985 et que l’exemplaire trouvé chez Bouhouche datait d’avant 1987.

Mais les résultats sont formels: ce riot gun-là n’a pas servi. Deuxième constatation, au niveau informatique: avant que la police belge n’arrive à Fougax-et-Barrineuf “il s’était écoulé plus de six semaines” des données ont été effacées dans le back-up du PC de Bouhouche. Par qui et pourquoi? A l’enquête, s’il échet, de le déterminer, mais l’INCC a pu reconstituer une partie non négligeable des données détruites.

Les enquêteurs de Jumet précisent que ce qui a pu être reconstitué n’apporte rien de neuf à l’enquête sur les tueries. Mais un des dossiers reconstitué est un carnet dans lequel Madani Bouhouche avait noté, au jour le jour, ses réflexions, alors qu’il comparaissait pour l’assassinat de l’ingénieur Mendez.

Autre fait troublant: les enquêteurs savent à présent que Bouhouche utilisait un second ordinateur, qui a disparu. Autre découverte: une partie de la trentaine de disquettes retrouvée a également été manipulée. Pour certaines, le contenu a pu être reconstitué. Leur examen n’a rien révélé de vraiment neuf.

Si une seule arme a donc été retrouvée, plusieurs indices, douilles et cartons de tir notamment, prouvent indubitablement que Bouhouche possédait ou qu’en tout cas d’autres armes que le riot ont été utilisées dans le stand qu’il avait aménagé, armes qui, toutes, ont disparu. Pour l’INCC, les perquisitions de janvier 2006 sont intervenues tardivement. Depuis le 22 novembre, d’autres avaient fait le ménage.

Bron » La Dernière Heure