Aanpassing wapenwet sleept al jaren aan

Een strengere wapenwet had het drama in Antwerpen kunnen vermijden, maar pas nu gaat de parlementaire molen in overdrive. Dinsdag begint de Kamercommisie Justitie in versneld tempo met hoorzittingen over het ontwerp van nieuwe, strengere wapenwet. Men wil na de tragedie in Antwerpen de stemming over het ontwerp zo snel mogelijk afhandelen in Kamer en Senaat, liefst nog voor de zomervakantie.

Het grote verschil met de huidige wetgeving is dat geen enkel vuurwapen nog vrij te koop zal zijn. De nieuwe wapenwet voorziet dat iedereen die een toegelaten vuurwapen in huis haalt, een vergunning moet aanvragen bij de provinciegouverneur. Die beslist op advies van de lokale politie. Enkel meerderjarigen zonder strafblad, met een medisch attest krijgen positief advies. Ze moeten slagen voor een theoretische en praktische proef. Maar vooral moeten ze een geldige reden hebben voor de aankoop.

Sport- en jachtwapens vallen niet onder die strenge regels, maar iedereen die zo’n wapen wil kopen, zal voortaan een jachtlicentie of een sportschuttersvergunning moeten voorleggen. Dat is ook een stevige drempel, want om een jachtlicentie te bekomen moet men eerst een theoretisch en praktisch examen afleggen. Ook voor een schuttersvergunning gelden strenge regels. Dader Hans Van Themsche had onder de nieuwe wet dus nooit op één dag een jachtwapen kunnen kopen.

“Dit is niet meer dan logisch. Om een mens neer te knallen had men tot nu toe niets nodig, om op konijnen te schieten moet men wel een examen doen”, zegt Spirit-voorzitter Geert Lambert. Zijn partij pleit voor een verbod op privé-bezit van wapens, maar met een verstrenging van de huidige regels is hij al best tevreden.

Het was premier Guy Verhofstadt (VLD) zelf, die gisterenmorgen de druk op het parlement opvoerde. Zowel kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) als commissievoorzitter voor Justitie Martine Taelman (VLD) kregen een brief van de premier, met de vraag snel werk te maken van de wet.

Taelman liet eerst vanuit Mexico eerst weten “dat ze niet inzag hoe de procedure sneller zou kunnen verlopen”. Maar bijna even snel liet ze via het persagentschap Belga weten “dat ze er zelfs vervroegd voor terugkeert”.

De verstrenging van de huidige wapenwetgeving is een werkje dat al bijna 15 jaar aansleept. Al van in 1991 moet een Europese richtlijn over wapenbezit omgezet worden in strengere Belgische wetgeving.

In 1998 had toenmalig minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) samen met minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback een ontwerp voor een strenger wapenwet klaar. De nieuwe wet kwam er nooit. In de volgende regeerperiode botste minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) op soortgelijke vertragingen. Huidig minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) kreeg in maart vorig jaar groen licht van de ministerraad, maar het parlement moet nog altijd volgen.

“Al twee keer botsten we op parlementair verzet, vooral aan Franstalige kant. CD&V staat klaar om het ontwerp goed te keuren, maar ik zie dat de MR al klaar staat om de tekst opnieuw af te zwakken. Afwachten dus”, zegt Tony Van Parys.

“Een strengere wet had het drama niet kunnen vermijden”, zegt Gilliam Hervens, wapenhandelaar uit Mortsel en lid van Unact, de Unie van Wapenmakers ondertussen. “Wij verdienen ons brood met wapens verkopen, maar door al die regels legt men ons droog. Een bewijs van goed gedrag en zeden zou toch genoeg controle moeten zijn?”

Bron » De Standaard

De Pieter Aspe-code ontcijferd

Pieter Aspe heeft een boek geschreven over de Bende van Nijvel, Zonder spijt. Humo legde feit en fictie naast elkaar: de mysterieuze zelfmoord van Bende-onderzoeker Willy Acke. In de nieuwe Aspe gebeurt het ruim twintig jaar na datum dan toch: de Bende van Nijvel ontmaskerd! Fictie natuurlijk, maar niet helemaal, beweert Pieter Aspe.

De rode draad door zijn boek is de vergeten geschiedenis van de Dendermondse substituut Willy Acke. Hij leidde van 1985 tot 1990 mee het onderzoek, boekte resultaten, maar werd van de zaak gehaald. Op een druilerige maandagavond, een paar jaar later, trof zijn echtgenote hem aan in de tuin, bengelend aan een boom. Wie was Willy Acke? Lees en sidder: de Pieter Aspe Code ontcijferd.

Verhofstadt vraagt Kamer nieuwe wapenwet snel goed te keuren

Premier Guy Verhofstadt heeft Kamervoorzitter Herman De Croo en de voorzitster van de Kamercommissie Justitie Martine Taelman in een brief gevraagd om snel werk te maken van het wetsontwerp dat de huidige wapenwet verstrengt. Dat meldt de woordvoerder van de eerste minister vrijdag.

Minister van Justitie Laurette Onkelinx diende een tijdje geleden een wetsontwerp in dat de wapenwet verstrengt. Het ligt momenteel ter bespreking in de Commissie Justitie, waar na Hemelvaart hoorzittingen gepland zijn.

Bron » De Standaard

Goedkeuring wapenwet versneld

Het ontwerp van nieuwe wapenwet wordt versneld behandeld. Voorzitster van de kamercommissie Justitie, Martine Taelman, reageert daarmee op de oproep van premier Guy Verhofstadt.

De hoorzittingen over het wetsontwerp waren gepland voor de week voor Hemelvaart. Na een onderhoud met premier Guy Verhofstadt besliste Taelman die vroeger te laten plaatsvinden. Ze heeft de diensten van de commissie opdracht gegeven om de hoorzittingen vroeger dan gepland te laten plaatsvinden, zodat ook de bespreking van het ontwerp zelf sneller kan verlopen.

Verhofstadt had Taelman en kamervoorzitter Herman De Croo in een brief gevraagd om snel werk te maken van het wetsontwerp dat de huidige wapenwet verstrengt. Minister van Justitie Laurette Onkelinx diende het ontwerp een tijdje geleden in. Het ligt momenteel ter bespreking in de Commissie Justitie.

VLD-kamerfractieleider Fons Borginon denkt dat de goedkeuring van de nieuwe wapenwet in de Kamer snel kan gebeuren zonder aan de kwaliteit van de bespreking te raken. Volgens hem kan het wetsontwerp van Justitieminister Laurette Onkelinx zeker voor de zomer langs de Kamer en “hopelijk ook langs de Senaat” passeren.

Borginon wijst erop dat de behandeling van het wetsontwerp al is aangevat: de minister heeft de tekst al toegelicht, alle fracties werd gevraagd namen op te geven voor de hoorzittingen, die men bezig is te organiseren en die binnen twee weken zouden kunnen doorgaan, luidt het.

Ook Spirit-kamerlid Stijn Bex hoopt dat de behandeling kan worden afgerond voor het zomerreces. Zijn partij wil er wel zeker van zijn dat een aantal mogelijke achterpoortjes in het wetsontwerp kunnen worden gesloten. Zo kan het volgens Bex niet dat een van de gegronde redenen om een wapen aan te schaffen – personen die een veiligheidsrisico lopen – als achterpoortje wordt gebruikt.

Spirit blijft voor het overige wel voor een verbod op privé-wapenbezit, maar is niettemin tevreden over het huidige ontwerp. “Men zal nooit kunnen vermijden dat een bezitter van een wapenvergunning of een jachtverlof plots een slag van de molen krijgt. Maar incidenten zoals gisteren, waarbij een labiele persoon ’s ochtends in een opwelling compleet legaal een wapen koopt en een paar uur later onschuldige mensen gaat vermoorden, zullen niet meer mogelijk zijn, wat de wapenlobby ook mag beweren”, dixit Spirit.

Een nieuwe wapenwet had de gruwelijke moorden in Antwerpen niet kunnen voorkomen. Dat stelt de Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht- en Sportschutters (UNACT) vanmorgen.

UNACT ergert zich aan de oproep van politieke partijen voor een strengere wapenwet. “De snelle politieke reacties zijn enkel een uiting van stemmingmakerij om de voor even opgeschrikte maatschappij te sussen”, luidt het in een mededeling. “Zij vergeten dat niet het wapen zelf, maar wel het doelbewuste gebruik ervan door de dader de werkelijke oorzaak is voor deze laffe daad.”

Volgens UNACT kan geen enkele huidige of toekomstige wet op legaal wapenbezit racistische aanslagen voorkomen. De Unie vindt het voorstel dat door minister van Justitie Laurette Onkelinx op tafel is gelegd voor een nieuwe wapenwet, onvoldoende.

“De dader van de racistische aanslag zou zowel volgens de huidige wet als het nieuwe wetsvoorstel zijn wapen perfect legaal kunnen kopen. Hij voldoet immers aan alle gestelde eisen: hij is meerderjarig, had geen strafblad en kon perfect aan de overige wettelijke voorwaarden voldoen.” UNACT pleit voor een aanpassing van de procedure om een registratieplichtig jacht- of sportwapen te kunnen verwerven.

Bron » De Standaard

Nihoul eist schadevergoeding van Bourlet

Michel Nihoul onderzoekt of hij een proces kan aanspannen tegen procureur Michel Bourlet en onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte. Dat zei hij tijdens zijn eerste interview sinds zijn vrijlating vrijdag. Nihoul werd op het proces-Dutroux voor het hof van assisen in Aarlen veroordeeld tot vijf jaar cel voor drugs- en mensenhandel in juni 2004. Oorspronkelijk moest hij ook terechtstaan voor de ontvoering van de slachtoffers van Marc Dutroux: Julie en Mélissa, Ann en Eefje, Laetitia en Sabine. Maar daarvoor werd Nihoul vrijgesproken.

Vorige week kwam Nihoul vervroegd vrij omdat ook de tijd dat hij in voorhechtenis zat, werd meegeteld. Nihoul wil Bourlet en Connerotte vervolgen omdat zij volgens hem schuld hebben aan de fouten die gebeurd zijn in het onderzoek. Hij verwijt Bourlet incompetentie en Connerotte fantasmen. Ze bleven hem vervolgen hoewel ze konden weten dat hij niet betrokken was bij de moorden die Dutroux gepleegd heeft, zegt Nihoul.

Tegen voormalig minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) heeft Nihoul al twee rechtszaken lopen. Hij vervolgt Verwilghen omdat die hem na een eerdere vrijlating weer liet oppakken. Nihoul spande nog een andere zaak aan tegen Verwilghen omdat die in een boek beweert dat er nog twijfel bestaat over zijn betrokkenheid bij de moorden.

Michel Nihoul uitte tijdens het interview ook zijn respect voor de familie Lambrecks. Zij hebben tijdens het proces hun klacht tegen Nihoul ingetrokken. “Dat heeft me het meest getroffen: Jean Lambrecks wilde dat er over zijn dochter Eefje werd gepraat. Zij droomde van gerechtigheid en zou niet willen dat een onschuldige man veroordeeld wordt”, zei hij geëmotioneerd.

Michel Nihoul verblijft weer in Zeebrugge. De reacties op straat zijn positief, zegt Nihoul. “Enkele mensen hebben mij gezegd: welkom terug in Zeebrugge”, zei hij daarover. Nihoul werkt momenteel aan een tweede boek. Hij belooft daarin onthullingen te doen over seksfeestjes in het Brusselse.

Bron » VRT Nieuws