Politievakbond hekelt nieuwe wapenwet

Het Syndicaat van de Belgische Politie (Sypol) hekelt in een open brief aan het parlement en de regering de nieuwe wapenwet. Die wet verhoogt de onveiligheid van de politieambtenaren, luidt het.

In de brief, getiteld Terwijl de misdadigers zich bewapenen, ontwapent de regering de politie, hekelt de vakbond dat de politieambtenaren die beroepsmatig een wapen dragen toch “aan een arts moeten vragen of hun geestelijke gezondheid wel van die aard is dat ze een persoonlijk wapen mogen bezitten”. “Dat ze regelmatig tot het oefenen opgeroepen worden, verhindert niet dat ze lid zullen dienen te worden van een schietclub om het persoonlijk wapen te kunnen behouden”, schrijft Sypol.

Volgens de vakbond broedt de regering ook op een kb dat ertoe moet leiden dat politieagenten hun dienstwapen niet meer mee naar huis mogen nemen. “Dit ontwerp vloekt met een aanzienlijk aantal wettelijke teksten, maar vooral met de wet die stelt dat een politieambtenaar dat 24 uur op 24 is”.

“Dit ontwerp van koninklijk besluit brengt de veiligheid van politieambtenaren in gevaar”, meent Sypol. “Dit ontwerp van koninklijk besluit berooft de burger van een belangrijke aanwezigheid en mogelijkheid tot tussenkomst van politieambtenaren.”

Bron » De Standaard

Wapenwet grote flop

Een jaar na de nieuwe wapenwet is amper tien procent van de wapens in België boven water gekomen. Op 11 mei 2006, een zonnige donderdag, richtte Hans Van Themsche in Antwerpen een bloedbad aan met een wapen dat hij net gekocht had. Met een nooit eerder geziene snelheid, na amper een week, werd in het parlement als reactie een nieuwe wapenwet goedgekeurd waardoor alle vuurwapens verboden werden, tenzij men van de gouverneur een vergunning krijgt. Het resultaat is er naar.

Een jaar later zijn 70.000 wapens ingeleverd voor vernietiging. Voor 58.000 wapens die al vergunningsplichtig waren, werd een nieuwe vergunning aangevraagd. 34.496 jacht- en sportwapens die voorheen niet vergunningsplichtig waren en nu wel, werden geregistreerd. In totaal kwamen dus zowat 162.000 wapens boven water. Terwijl er ongeveer 700.000 wapens in het centraal wapenregister geregistreerd staan en terwijl men schat dat er in België tussen de 1,5 miljoen en 2 miljoen wapens in omloop zijn.

“Er komen nauwelijks illegale wapens naar boven”, zegt Edwin De Baene, attaché wapenvergunningen van Oost-Vlaanderen. “Onze provincie hield al een wapeninzamelactie vóór Van Themsche en toen werden wel heel wat illegale wapens ingeleverd of geregistreerd. Maar nu zijn het klimaat en de communicatie rond de nieuwe wapenwet zo negatief, dat de mensen het niet vertrouwen.”

Ondanks het ‘beperkte’ aantal wapens dat werd aangeboden, lopen de provinciale diensten die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van de vergunningen, nu al over van het werk. De provincies hebben het werk moeten overnemen van de politiediensten. Maar er zijn te weinig personeelsleden om het werk te doen.

Luc Brees, secretaris-generaal van het Koninklijk Verbond van Belgische Schuttersverenigingen, getuigt dat mensen die hun aanvraag moeten hernieuwen, nu al te horen krijgen dat ze tot 2009 moeten wachten. “Een collega deed zijn aanvraag net na de publicatie van de wapenwet, in juni 2006, en heeft nog geen vergunning, hoewel alle verslagen positief zijn.”

Binnen Justitie berekende men dat het, met het huidige aantal mensen, inderdaad tot 2009 kan duren. De ambtenaren van de provincie willen er geen termijn op kleven. ‘Wij leveren wekelijks 150 vergunningen af’, zegt Yves Jacobs van Limburg. Voor Limburg werden zo’n 700 nieuwe aanvragen ingediend en meer dan 9.000 hernieuwingen, in dat tempo betekent het toch meer dan een jaar werk.

“Het probleem is dat er te weinig omkadering is vanuit Brussel en dat er alleen gebrekkige uitvoeringsbesluiten zijn”, zegt De Baene. Het decreet voor sportschutters wordt bovendien pas vandaag goedgekeurd en een oplossing voor mensen die een wapen als familiestuk hebben, is in de maak, maar nog lang niet klaar.

Bron » De Standaard