Spirit vraagt toekomstige meerderheid wapenwet niet te wijzigen

Spirit roept de toekomstige Vlaamse meerderheidspartijen op niet te zwichten voor de druk van de Waalse wapenlobby, die volgens de Vlaamse linksliberalen de wapenwet met de steun van de MR wil laten terugschroeven. De wet kampt met enkele kinderziektes, maar heeft ook duidelijke verdiensten, stellen partijvoorzitter Geert Lambert en ex-kamerlid Stijn Bex.

Naar aanleiding van de moordpartij in Antwerpen keurde het parlement vorige zomer een nieuwe wapenwet goed. Die maakt alle vuurwapens vergunningsplichtig. Alle andere wapens zijn verboden. De wet gaf wapenbezitters eerst tot 9 december de tijd om legale wapens te regulariseren en illegale exemplaren in te leveren. De paarse meerderheid verlengde de amnestieperiode echter tot zaterdag 30 juni.

Volgens Bex en Lambert is de grootste verdienste van de nieuwe wet dat vandaag een snelle aankoop van een wapen niet meer mogelijk is. De MR heeft intussen al laten verstaan de wapenwet aan te willen passen. “De MR profileert zich als verlengstuk van de wapenlobby in het parlement”, vinden de Spirit’ers. Ze vragen de Vlaamse partijen die binnenkort de federale meerderheid gaan vormen, niet toe te geven aan de druk om de wet te wijzigen.

Bron » De Standaard

Parlementaire controle op inlichtingendiensten kan beter

De parlementaire controle op de de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst staat nog niet op punt. ‘Er zijn enkele dingen die op het politieke plan verfijnd moeten worden’, zegt Jean-Claude Delepière.

Delepière is directeur van de nieuwe superantiterreurdienst Ocad, voluit het Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging. Delepière was tot voor enkele maanden voorzitter van het Comité I, het orgaan dat namens het parlement toezicht houdt op de werking van de inlichtingendiensten. Hij is tevens voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Het wetsontwerp Bijzondere inlichtingenmethoden (BIM), dat werd ingediend door de PS-ministers van Justitie en Defensie Laurette Onkelinx en André Flahaut, voorzag niet alleen een dramatische uitbreiding van de bevoegdheden van de geheime diensten.

Het wou eveneens een nieuw controlesysteem installeren, waardoor de bestaande controle door de begeleidingscommissie van het parlement de facto zou worden afgeschaft. Het Comité I zou in dat scenario vleugellam worden gemaakt en vervangen door nieuwe controleorganen die rechtstreeks zouden rapporteren aan de regering.

“Dat is een van de moeilijke aspecten”, gaf Delepière toe na een rondetafel over de inlichtingendiensten, die zaterdag georganiseerd werd door informateur Didier Reynders (MR). Delepière herinnerde eraan dat de wet de noodzaak voorziet van “communicatie tussen het Comité I en de voogdijministers”.

Maar “er zijn dingen die verfijnd moeten worden op het politieke vlak”, stelde de Ocad-directeur. En wel op zo’n manier “dat de rapporten van het Comité I kunnen worden geëxploiteerd door zowel het parlement als de voogdijministers”.

Nog in het weekend raakte bekend dat Pascale Vandernacht, de kabinetsadviseur van minister Onkelinx, die werkte rond terrorismebestrijding en inlichtingendiensten, benoemd is tot de staatsraad. Vandernacht was de drijvende kracht achter het omstreden BIM-wetsontwerp.

Bron » De Morgen

Hypnotiseurs in dienst van politie nemen ontslag

De hypnotiseurs die voor de federale politie werken, twee Franstaligen en een Nederlandstalige, hebben hun samenwerking opgezegd omdat de federale overheidsdienst Justitie hun diensten weigert te vergoeden. “Het hoge aantal uren om de missie te volbrengen lijkt ongerechtvaardigd”, staat er in een van de brieven van Justitie. Die moet elke hypnotiseur meer dan 10.000 euro.

Bron » Het Laatste Nieuws

Amnestie voor wapens weer verlengd

Ambtenaren kunnen de aanvragen voor wapenvergunningen niet volgen. Op 18 mei keurde het Parlement de nieuwe wapenwet goed. Alle vuurwapens werden verboden, tenzij de eigenaar van de gouverneur een vergunning krijgt. Er werd een amnestieperiode ingesteld: tot eind december konden mensen hun illegaal wapen inleveren, waarna het vernietigd zou worden zonder vervolging. Alle anderen moesten een vergunning aanvragen, ook als ze er al een hadden.

Maar omdat de uitvoeringsbesluiten op zich lieten wachten, waren wapenbezitters niet geneigd hun wapen aan te geven. Het was onduidelijk hoeveel betaald moest worden, wat de inhoud van de examens waren. Op het laatste nippertje verlengde Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS), onder zware druk van de gouverneurs, de amnestieperiode tot 30 juni.

Lang voor die datum waren er aanwijzingen dat ook die periode te kort was. Pas midden mei werd het nieuwe Vlaamse sportschuttersdecreet gestemd. Veel sportschutters hadden daarop gewacht om in actie te komen. De provinciale diensten hadden al te weinig personeel om alle vergunningen op een redelijke termijn te behandelen. Door de toevloed van de jongste maand krijgen duizenden dossiers een grote achterstand.

Een aantal uitvoeringsbesluiten zijn er nu nog altijd niet. En een parlementaire commissie stelde unaniem tien punten vast waarop de wapenwet hervormd zou moeten worden. Onkelinx wilde echter van geen verlenging weten. Nu, na de verkiezingen, is ze plotseling van gedachte veranderd.

Er zijn tot nu 210.429 wapens vernietigd, geregulariseerd of in regularisatie. Terwijl er 700.000 wapens in het Centraal Wapenregister geregistreerd staan en er naar schatting 1,5 tot 2 miljoen wapens in omloop zijn. Onkelinx stelt voor om de amnestieperiode met zes maanden te verlengen en de wapenwet op tal van punten aan te passen. Enige probleem: vóór 30 juni is een nieuwe wet niet meer mogelijk.

Bron » De Standaard

Site federale politie tijdlang gekraakt

Hackers hebben vrijdag de website van de federale politie aangevallen, zo meldt de federale politie. Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige werden tijdelijk buiten dienst gesteld. De Federal Computer Crime Unit is met een onderzoek begonnen en commissaris-generaal Fernand Koekelberg heeft klacht ingediend tegen de hackers.

Volgens de website van de kranten van de groep Sud Presse zou de internetpiraat een 17-jarige jongen zijn. De site baseert zich daarvoor op een boodschap van de hacker die vrijdagochtend op de sites te zien was. Wanneer de politiesite precies gehackt werd, is niet duidelijk.

“De aanval werd vastgesteld om 12.30 uur”, aldus de federale politie. “De Federal Computer Crime Unit is een onderzoek begonnen om na te gaan hoe de internetpiraat de site heeft kunnen hacken en om het probleem op te lossen”, luidt het nog. Het is de eerste keer dat de website van de federale politie aangevallen wordt door hackers.

Bron » Het Nieuwsblad