“Tarieven DNA-onderzoeken blijven tijdelijk van toepassing”

De oude tarieven in verband met de gerechtelijke DNA-onderzoeken blijven tijdelijk van toepassing. Dat heeft minister van Justitie Laurette Onkelinx laten weten in een reactie op de berichten waaruit blijkt dat het gerechtelijke DNA-onderzoek dreigt stil te vallen omdat de minister de tarieven van de laboratoria tot zowat een kwart herleidde.

Onkelinx noemt die “sabotage” in een persbericht volkomen onjuist. “De tekst van het KB maakte het immers reeds mogelijk dat de minister van Justitie overschrijdingen van de honoraria toelaat, wanneer de omstandigheden van het onderzoek dit vereisen”.

Onkelinx wijst er verder op dat afgelopen woensdag overleg is opgestart met de vertegenwoordigers van de betrokken laboratoria, “om de barema’s aan te passen aan een aantal gevallen die niet werden gepreciseerd in het KB”.

De oude tarieven blijven tijdelijk van toepassing, aldus Onkelinx. Op basis van de lopende gesprekken wordt een nieuw barema-rooster opgesteld, dat zal worden voorgesteld op de volgende werkvergadering op woensdag 6 juni, besluit Onkelinx.

Bron » Het Laatste Nieuws