Undercoverwerk op internet moet eenvoudiger

Politie en gerecht willen meer armslag krijgen in de strijd tegen pedofielen en andere misdadigers op het internet. Federaal procureur Johan Delmulle vraagt dat undercoverwerk op het internet eenvoudiger wordt, zo melden de Coreliokranten.

Dankzij het werk van een Belgische undercoveragent verijdelden de Belgische en Franse justitie onlangs een nieuwe zaak-Dutroux. Maar zo’n operatie is volgens Delmulle te omslachtig. De wet maakt immers geen onderscheid tussen een undercoveroperatie in de echte wereld, waarbij een agent fysiek contact heeft met de verdachten, en zo’n operatie op het internet.

Momenteel moet een politieman die via het web in contact komt met pedofielen of wapenhandelaars onmiddellijk zeggen dat hij voor de politie werkt. Hij mag niet zomaar een valse naam aannemen en het spel meespelen, om zo meer informatie te verzamelen of de identiteit van criminelen te achterhalen. Dat undercoverwerk is pas mogelijk nadat er een officiële infiltratieoperatie is opgestart. Het gaat om een zware procedure, die enkel in heel uitzonderlijke omstandigheden kan worden gebruikt en enkel door speciaal opgeleide agenten.

Volgens Delmulle is er dringend behoefte aan een afgezwakte versie van de infiltratieregels om efficiënt te kunnen reageren op de stijgende populariteit van het internet bij criminelen. De topmagistraat meent dat het niet lang hoeft te duren om de wet aan te passen. Het zou volstaan om een passage uit het nieuwe wetsontwerp over de bijzondere inlichtingenmethodes te kopiëren, want daarin is zo’n soepeler aanpak wel voorzien voor de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst.

Bron » De Morgen

Eerste fase profilersonderzoek Bende van Nijvel afgerond

De Belgische psychologe Danièle Zucker, die in de leer ging bij de FBI, heeft deze week deel één van haar profilersonderzoek in het dossier over de Bende van Nijvel afgerond. Dat meldt het weekblad Knack dinsdag op zijn website.

Zucker werkt al sinds begin dit jaar aan een profiel van de bendeleden. De resultaten van de eerste fase van haar werk worden momenteel bekeken door haar Amerikaanse supervisors. Het betreft het deel tot de feiten van 1982, waarbij een wapenhandel in Waver werd overvallen.

Intussen is het precies 25 jaar geleden dat in Lembeek een Volkswagen Santana werd gestolen, waarmee de Bende haar eerste overval pleegde. In 2015 zal het meer dan twee miljoen pagina’s tellende dossier verjaard zijn.

Zucker stond vijftien jaar lang aan het hoofd van het psychiatrisch crisiscentrum van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. Daarna ging ze onder meer in de leer bij Steve Mardigian en Roy Hazelwood, twee FBI-autoriteiten op het gebied van profiling.

Bron » De Standaard

Belgische psychologe in de leer bij FBI voor profiel Bende van Nijvel

De Belgische psychologe Danièle Zucker werkt al sinds begin dit jaar aan een profiel van de leden van de Bende van Nijvel. Ze ging daarvoor in de leer bij de FBI. Dat meldt het weekblad Knack in zijn nummer van woensdag. Het onderzoek naar de Bende Van Nijvel loopt nog altijd.

Deze week rondde Zucker de eerste fase van haar werk af. Haar resultaten liggen nu bij haar Amerikaanse supervisors. Intussen is het precies 25 jaar geleden dat in Lembeek een Volkswagen Santana werd gestolen, waarmee de Bende haar eerste overval pleegde. Een Santana, gestolen uit een showroom in Lembeek. De verdwenen champagneflessen van mevrouw Piot uit Maubeuge.

Het waren 25 jaar geleden niet meer dan korte berichten in de krant. Nu, een kwarteeuw later, zijn ze uitgegroeid tot het vertrekpunt van een onderzoek dat ons land nog altijd bezighoudt: de Bende van Nijvel. Het Bendedossier heeft in de loop der jaren evenveel theorieën als valse vermoedens weten uit te lokken. De speurders zijn er nog steeds niet uit. In 2015 zal het meer dan 2 miljoen pagina’s tellende dossier verjaard zijn.

Begin dit jaar werd de Belgische psychologe Danièle Zucker aangesteld om een profiel uit te tekenen van de daders. Ze stond vijftien jaar lang het hoofd van het psychiatrisch crisiscentrum van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. Daarna ging ze onder meer in de leer bij Steve Mardigian en Roy Hazelwood, twee FBI-autoriteiten op het gebied van profiling. De FBI heeft meteen ook toegezegd om het werk van Zucker op te volgen. De onderzoekers die al jaren het Bende-dossier opvolgen, geven haar alle krediet.

Vijfentwintig jaar na de feiten weet het gerecht nog steeds niet wie de leden waren. Zucker rondde deze week de eerste fase van haar werk af. Ze heeft het Bendedossier in verschillende delen opgesplitst. Deel één, dat reikt tot de feiten van 1982, waarbij de wapenhandel Dekaise in Waver werd overvallen, is ondertussen afgewerkt.

De Amerikaanse supervisors van Zucker kijken haar bevindingen nu in. Zolang dat niet afgerond is, wil Zucker er niet over communiceren. Wat 25 jaar geleden een fait divers leek, is uitgegroeid tot onderzoeksmateriaal dat de wereld rondgaat.

Bron » De Morgen

“Robert Beijer kan onderzoek Bende van Nijvel vooruit helpen”

Robert Beijer, ex-rijkswachter en in de jaren tachtig vernoemd in tal van criminele dossiers, kan het onderzoek naar de Bende van Nijvel vooruit helpen. Dat zegt hij in een exclusief interview, morgen in P-magazine, en woensdag in La Libre Match. De gesprekken vonden plaats tijdens een kort verblijf van Beijer, onlangs in ons land.

Beijer zegt niet te weten wie achter de Bende van Nijvel schuilging en/of wie er deel van uitmaakte. “Ik weet wel wat er niets mee te maken heeft,” zegt hij. In het verleden werden heel wat criminele feiten in verband gebracht met de Bende, maar Beijer zegt te kunnen bewijzen welke feiten zeker niets met de Bende hebben te maken.

“Ik kan deuren helpen sluiten. Dat is iets wat dringend moet gebeuren in het Bendedossier als men nog een kans wil maken om dichter bij de waarheid te komen,” zegt hij.

Een van de dossiers dat Beijer kan helpen ophelderen, is dat van de mysterieuze verdwijning van Francis Zwarts in 1982. Deze veiligheidsagent bij Sabena werd in Zaventem beroofd toen hij ladingen uit twee vliegtuigen moest overbrengen naar een kluis in Brucargo.

De ladingen werden nooit teruggevonden, evenmin als Zwarts zelf. Beijer onthult nu op welke wijze hij betrokken was bij deze operatie en waarvoor de operatie werd opgezet. Hij zegt ook op welke wijze hij de zaak kan helpen ophelderen.

Beijer vertelt dat hij tot drie keer toe door politiemensen werd benaderd met de vraag of hij hen verder wou helpen. Om Beijer over de streep te trekken, deden de speurders en het gerecht zelf suggesties om hem te helpen bij een aantal procedures. “Er is hier helemaal geen sprake van chantage,” benadrukt hij. De eerste onderhandelingen vonden plaats in 1996, de twee andere in 2002 en dit jaar.

Nu gaat het om een (inmiddels tweede aanvraag) voor een naamsverandering. Beijer is een adoptienaam die hij op zijn zesde kreeg. Beijer wil, voornamelijk voor zijn kinderen, graag zijn oorspronkelijke naam terug. “Ik vraag geen geld, ik vraag iets waar ik volgens mij recht op heb,” zegt hij.

Volgens Beijer heeft hij hierbij de steun van het Federaal Parket. Minister van justitie Laurette Onkelinx houdt echter het been stijf. “Iemand van haar kabinet liet mij weten dat de minister niet geïnteresseerd is in al die oude zaken,” zegt Beijer.

Bron » P-magazine

Jean-Denis Lejeune stelt boek ‘Vertel het aan mijn meisje’ voor

Ruim tien jaar na de affaire Dutroux heeft Jean-Denis Lejeune een boek uit waarin hij zijn hele verhaal vertelt. “Voortaan hoef ik niet meer publiekelijk te praten over de zaak Dutroux: het boek doet dat voor mij”, zo stelde Lejeune bij de voorstelling van “Vertel het aan mijn meisje”.

In het boek vertelt Jean-Denis Lejeune over zijn leven voor, tijdens en na het proces Dutroux. Zijn dochter Julie verdween twaalf jaar geleden, samen met haar vriendinnetje Mélissa Russo.

Lejeune heeft het over zijn jeugd, zijn werk, zijn gezin, de oprichting van Child Focus, en natuurlijk over de verdwijning van Julie, het onderzoek, en over het proces Dutroux zelf, dat geen antwoorden bracht op zijn vragen. “Tot op de dag van vandaag weten we niet wie Julie en Mélissa heeft ontvoerd, hoe of waarom”, zegt hij.

Bron » VRT Nieuws