Amnestie voor wapens weer verlengd

Ambtenaren kunnen de aanvragen voor wapenvergunningen niet volgen. Op 18 mei keurde het Parlement de nieuwe wapenwet goed. Alle vuurwapens werden verboden, tenzij de eigenaar van de gouverneur een vergunning krijgt. Er werd een amnestieperiode ingesteld: tot eind december konden mensen hun illegaal wapen inleveren, waarna het vernietigd zou worden zonder vervolging. Alle anderen moesten een vergunning aanvragen, ook als ze er al een hadden.

Maar omdat de uitvoeringsbesluiten op zich lieten wachten, waren wapenbezitters niet geneigd hun wapen aan te geven. Het was onduidelijk hoeveel betaald moest worden, wat de inhoud van de examens waren. Op het laatste nippertje verlengde Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS), onder zware druk van de gouverneurs, de amnestieperiode tot 30 juni.

Lang voor die datum waren er aanwijzingen dat ook die periode te kort was. Pas midden mei werd het nieuwe Vlaamse sportschuttersdecreet gestemd. Veel sportschutters hadden daarop gewacht om in actie te komen. De provinciale diensten hadden al te weinig personeel om alle vergunningen op een redelijke termijn te behandelen. Door de toevloed van de jongste maand krijgen duizenden dossiers een grote achterstand.

Een aantal uitvoeringsbesluiten zijn er nu nog altijd niet. En een parlementaire commissie stelde unaniem tien punten vast waarop de wapenwet hervormd zou moeten worden. Onkelinx wilde echter van geen verlenging weten. Nu, na de verkiezingen, is ze plotseling van gedachte veranderd.

Er zijn tot nu 210.429 wapens vernietigd, geregulariseerd of in regularisatie. Terwijl er 700.000 wapens in het Centraal Wapenregister geregistreerd staan en er naar schatting 1,5 tot 2 miljoen wapens in omloop zijn. Onkelinx stelt voor om de amnestieperiode met zes maanden te verlengen en de wapenwet op tal van punten aan te passen. Enige probleem: vóór 30 juni is een nieuwe wet niet meer mogelijk.

Bron » De Standaard