Schietbanen overbevolkt door nieuwe wapenwet

Vlaamse schietclubs kondigen massaal een ledenstop af. Ze kunnen de stroom van nieuwe leden niet meer aan. De golf van aanmeldingen is een rechtstreeks gevolg van de nieuwe wapenwet. Dat schrijft Het Belang van Limburg vrijdag. Wapenbezitters hebben nog tot 30 juni om zich in orde te stellen met hun vergunning. Lukt dat niet, zijn ze in het bezit van een illegaal wapen.

Sinds begin dit jaar telt de Vlaamse Schuttersconfederatie al meer dan 3.500 nieuwe leden. Een heel aantal clubs zit dan ook aan de maximumcapaciteit. De golf van nieuwe aanmeldingen is pas zowat twee maanden geleden echt op gang gekomen en sindsdien niet meer gestopt. Heel wat Vlaamse schietclubs moeten noodgedwongen een ledenstop afkondigen. “Vol is vol”, zegt Henri Van Bierbeek, secretaris van het Leuvense schuttersverbond. “Onze club kan een dergelijke ledenstroom gewoon niet aan.”

De Vlaamse Schuttersconfederatie heeft de schietclubs gevraagd om selectief te zijn in het aanwerven van nieuwe leden. “Het is niet de bedoeling dat jan en alleman nu lid wordt bij een schietclub”, zegt afgevaardigde Jürgen Van Tomme. “Clubs mogen selectief zijn. De veiligheid mag in geen geval in het gedrang komen.”

Bron » De Standaard

Onkelinx vraagt parlement amnestieperiode te verlengen

Uittredend minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) vraagt het nieuwe parlement zo snel mogelijk een wet te stemmen die de amnestieperiode verlengt voor de regularisatie van bekende wapens en de inlevering van illegale wapens. De amnestieperiode loopt eind deze maand af. Onkelinx zegt nu pas te vernemen dat veel wapenbezitters hun situatie niet tijdig kunnen regulariseren. Een wet stemmen voor 30 juni is praktisch niet mogelijk.

Vorige zomer keurde het parlement een nieuwe wapenwet goed. Die maakt alle vuurwapens vergunningsplichtig. Alle andere wapens zijn verboden. De wet gaf wapenbezitters eerst tot 9 december de tijd om hun situatie te regulariseren. De paarse meerderheid verlengde de amnestieperiode echter tot 30 juni.

Onkelinx sprak zich in het voorjaar uit tegen een verlenging van de amnestieperiode. Een week na de verkiezingen is de PS-politica van mening veranderd. Ze zegt de laatste dagen informatie te hebben ontvangen waaruit blijkt dat een groot aantal wapenbezitters omwille van een reeks praktische obstakels de regularisatie niet meer tijdig kunnen afhandelen.

Onkelinx wijst er bijvoorbeeld op dat de Vlaamse gemeenschap pas op 11 mei een nieuw decreet goedkeurde inzake de vergunningen voor sportschutters. Ze dienden tot dan te wachten om een aanvraag in te dienen bij hun federatie. “Op het terrein stelt men een grote toevloed vast van aanvragen voor vergunningen die heel moeilijk binnen de voorziene termijnen kunnen worden behandeld”, luidt het vrijdag in een mededeling. In de Franse gemeenschap zit ook een decreetsaanpassing in de pijplijn.

Daarnaast maakt Onkelinx gewag van informatie die ze donderdag pas kreeg van de verantwoordelijke van de Federale Wapendienst, die meedeelde dat de provinciale diensten die instaan voor de toekenning van wapenvergunningen moeilijkheden ervaren bij de behandeling van de aanvragen. “De diensten worden overspoeld, wat leidt tot vertragingen voor duizenden dossiers. Dit toont aan dat een groot deel van de wapenbezitters gewacht heeft tot het einde van de overgangsperiode om zich kenbaar te maken”, luidt het.

Tot slot laat Onkelinx weten dat van de 695.864 wapens die geregistreerd zijn bij het Centraal Wapenregister er nog maar 210.429 ofwel vernietigd ofwel geregulariseerd zijn (of in regularisatie zijn). Dat is dus nog maar één op drie.

Daarom pleit de minister van Justitie voor een verlenging van de overgangsperiode met zes maanden. Aangezien het parlement daarvoor een wet moet stemmen, roept ze Kamer en Senaat op om dit dringend te doen.

Dat is voor 30 juni echter praktisch niet haalbaar. De kersverse kamerleden en senatoren leggen pas volgende donderdag 28 juni de eed. Los van het feit dat de parlementaire commissies nog niet zijn samengesteld, is er het probleem dat de Senaat nog niet rechtsmatig kan vergaderen omdat de gemeenschapssenatoren en de gecoöpteerde senatoren nog niet zijn aangeduid.

Bron » De Standaard

Michelle Martin blijft in de gevangenis

Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, komt voorlopig niet vrij. Martin komt in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating omdat ze al meer dan een derde van haar straf heeft uitgezeten. De strafuitvoeringsrechtbank van Bergen vindt dat ze voorlopig in de cel moet blijven omdat ze nog geen plan heeft hoe ze haar plaats in de samenleving weer zou kunnen innemen.

Volgens de psychiaters vertoont Martin ook psychopatische trekken en is ze asociaal. Ook de slachtoffers van Dutroux hadden zich verzet tegen een eventuele vrijlating. Martin blijft nu minstens nog een jaar in de cel.

Paul Marchal vindt het niet meer dan normaal dat Michelle Martin niet vervroegd wordt vrijgelaten. Dat zei de vader van de in 1996 vermoorde An vandaag. Volgens Marchal is de maatschappij nog niet klaar voor de vrijlating van Martin. De strafuitvoeringsrechtbank van Bergen weigerde vandaag het verzoek tot vrijlating van Michelle Martin.

Dat de voormalige echtgenote van Marc Dutroux niet wordt vrijgelaten, had Marchal verwacht, en hij vindt dat “niet meer dan normaal. Ze is per slot van rekening een recidiviste”, zegt die.

Volgens Marchal pleegde Michelle Martin in de jaren tachtig al gelijkaardige feiten en werd ze toen al vervroegd vrijgelaten. “Dat betekent dat er ten vroegste in 2016 opnieuw over haar vrijlating kan worden gepraat.” Bovendien, gaat Marchal verder, zijn de maatschappij en de slachtoffers van Martin nog niet klaar voor haar vrijlating.

“Ze is nog steeds een gevaar voor de maatschappij. Het gaat om een vrouw die moeder is en onderwijzeres was. Ze heeft de kans gehad om Julie en Melissa te redden terwijl Dutroux in de gevangenis zat, maar dat heeft ze niet gedaan. Allemaal redenen om haar nog niet vrij te laten”, zo vindt de vader van An. Marchal zei vandaag ook dat hij het spijtig vindt dat hij de uitspraak via de pers moet vernemen. “Ik zou dat in de toekomst graag anders zien.”

Bron » Het Laatste Nieuws

Beslissing over eventuele vrijlating Michelle Martin valt op 21 juni

De strafuitvoeringsrechtbank die vandaag in Charleroi achter gesloten deuren zetelde over Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, maakt op 21 juni haar beslissing bekend over een eventuele vrijlating van Martin.

Bij het begin van de zitting, die slechts enkele minuten duurde, kwamen Sabine Dardenne, haar advocaat Jean-Philippe Rivière, Georges-Henri Bauthier, de advocaat van Laetitia Delhez, en Sarah Polet, de advocate van Michelle Martin, aan het woord. Meester Polet zei dat ze niet om de vrijlating van haar cliënte zal vragen, maar preciseerde dat “bepaalde elementen vooruitgegaan zijn”. Ook legde de advocate uit dat “op een gegeven moment” de vrijlating van Martin bekeken moet worden.

Meester Beauthier herinnerde eraan dat Laetitia Delhez en haar moeder boven alles de waarheid willen weten. Op 26 april vond in Charleroi een eerste zitting in het dossier plaats. Martin, die in 2004 veroordeeld werd tot dertig jaar opsluiting, moest verschijnen na tien jaar cel, omdat ze sinds 1996 in voorhechtenis zat.

De advocaten van Sabine Dardenne en Laetitia Delhez werden echter niet officieel op de hoogte gebracht van de verschijning en hadden om uitstel van de zitting gevraagd. De rechtbank hoorde de directrice van de gevangenis van Namen, waar Martin opgesloten zit, de grootouders van Julie Lejeune en Paul Marchal.

Sabine Dardenne, het meisje dat de kooi van Marc Dutroux overleefde, verzet zich met klem tegen de mogelijke vervroegde vrijlating van Dutroux’ ex-vrouw Michelle Martin. Volgende week valt daarover een beslissing. Martin verscheen vanmiddag voor de tweede keer voor de strafuitvoeringsrechtbank, die volgende week beslist of ze vervroegd kan vrijkomen.

Sabine Dardenne, intussen 23 jaar, woonde de zitting zelf bij. Ze was 12 jaar toen ze werd ontvoerd en verkracht door Marc Dutroux. In totaal zat ze 81 dagen vast in zijn kooi. De ex van Dutroux kreeg dertig jaar voor haar aandeel in de feiten.

Maar een voorwaardelijke invrijheidstelling van Michelle Martin na elf jaar cel is voor Sabine Dardenne ondenkbaar. “Ze beseft dat Martin ten laatste op 14 augustus 2026 vrij zal zijn, wat er ook gebeurt”, zegt haar advocaat Jean-Philippe Rivière. “Maar wegens de zware rol in wat Sabine heeft meegemaakt, vindt ze een vrijlating na elf jaar veel te vroeg.”

Ook de advocaten van Dutroux’ slachtoffers Laetitia Delhez en Eefje Lambrecks werden vanmiddag gehoord. Michelle Martin wil ooit vrijkomen, maar rekent er zelf niet op dat het snel zover zal zijn, zeggen haar advocaten.

Bron » VRT Nieuws

Carine Russo wordt gecoöpteerd senator

Carine Russo – de moeder van de kleine Melissa, een van de slachtoffers van psychopaat Marc Dutroux – krijgt een zitje in de Senaat. Carine Russo stond op de Senaatslijst van Ecolo, de Franstalige groenen, maar raakte niet rechtstreeks verkozen. Nochtans haalde ze 58.000 voorkeurstemmen. Ze wordt nu gecoöpteerd. De 45-jarige Russo is al enkele jaren lid van Ecolo.

Ze kwam in het nieuws in 1995, nadat haar dochtertje Melissa was ontvoerd. Een jaar later zou het verschrikkelijke verhaal van Marc Dutroux bekend raken. Russo verweet het Luikse gerecht indertijd laksheid en ongeïnteresseerdheid. Het echtpaar Russo had vooral veel kritiek op de manier van werken van onderzoeksrechter Langlois.

Bron » VRT Nieuws