Centraal strafregister zit vol fouten

Het centraal strafregister, waarin alle veroordelingen worden bijgehouden, bevat te veel fouten. Hierdoor ontsnappen recidivisten aan een zwaardere straf.

Wie al eens eerder veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten wordt bij een tweede veroordeling zwaarder gestraft. Alleen is het zonder een betrouwbaar strafregister moeilijk voor een rechter om na te gaan of er sprake is van recidive. Ook openbaar aanklagers, het gevangeniswezen, de justitiehuizen, de staatsveiligheid of de dienst Vreemdelingenzaken moeten regelmatig een beroep doen op het strafregister om het strafrechtelijk verleden van burgers na te gaan.

Niet alleen staan er een hoop fouten in het centraal strafregister, zoals spelfouten in de namen, incorrecte data of verkeerde informatie over de gepleegde feiten, heel wat dossiers worden zelfs nooit opgenomen in het register. De dienst voor het Strafrechtelijk Beleid stelde vast dat er ongeveer 300.000 veroordelingsberichten ontbreken in het strafregister. Meer dan 80 procent van de ontbrekende veroordelingen zou afkomstig zijn van de politierechtbanken, de rest voornamelijk van de correctionele rechtbanken.

“Wanneer we als onderzoeksrechter iemand voor ons krijgen, vragen we altijd meteen het strafregister op. Soms zien we dan een blanco strafblad terwijl uit het verhoor blijkt dat de persoon in kwestie al in de gevangenis heeft gezeten of er nog maar net uit ontslagen is. Het is nochtans behoorlijk belangrijk om te weten met wie we juist te maken hebben om in te schatten wat we met die persoon moeten aanvangen”, aldus Karel Van Cauwenberghe, voorzitter van de vereniging van onderzoeksrechters.

De oorzaak van het probleem is – zoals dat wel vaker het geval is bij justitie – te zoeken bij de enorme achterstand op het vlak van informatica. Elke nieuwe veroordeling wordt eerst in het gemeentelijke strafregister ingevoerd en vervolgens, manueel, overgetikt in het centraal strafregister. Jaarlijks gaat het om meer dan 250.000 nieuwe veroordelingen. Dat levert niet alleen tijdsverlies maar ook veel onnodige fouten op.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) erkent de problematiek en belooft nog deze legislatuur een oplossing. Tijdens de laatste ministerraad werd er 2,6 miljoen euro vrijgemaakt voor de databank JustX, die alle vonnissen en arresten moet opslaan. Die databank zou op termijn gekoppeld worden aan het centraal strafregister waardoor alle gegevens automatisch ingevoerd kunnen worden. Door het strafregister op zijn beurt te koppelen aan het rijksregister wil Turtelboom in de toekomst fouten met identiteiten voorkomen.

Bron » De Morgen

Belgisch strafregister niet te vertrouwen

Het centraal strafregister moet alle veroordelingen bevatten, van verkeersinbreuken tot moorden. Maar de databank is allesbehalve betrouwbaar. Het Centraal Strafregister, de databank met alle veroordelingen in ons land – van verkeersinbreuken tot moorden – is onbetrouwbaar.

Nochtans vallen heel wat mensen en instellingen dagelijks terug op het strafregister om na te gaan of mensen al eerder zijn veroordeeld: openbaar aanklagers, onderzoeksrechters en tal van andere overheidsdiensten zoals de gevangenissen en de staatsveiligheid. Ook bedrijven maken er vaak gebruik van.

De Antwerpse onderzoeksrechter Karel Van Cauwenberghe, voorzitter van de vereniging van onderzoeksrechters, getuigt dat sommige verdachten volgens het strafregister een blanco strafblad hebben, terwijl ze wel al zijn veroordeeld of zelfs net uit de gevangenis terugkeren. Hij stelt ook vast dat sommige namen – vooral moeilijkere buitenlandse namen – verkeerd zijn ingegeven in het strafregister.

Antwerps parketwoordvoerder Paul Van Tigchelt ziet vooral een probleem in de traagheid waarmee het strafregister wordt gevoed. Elk jaar moeten honderdduizenden nieuwe veroordelingen in de databank terechtkomen, maar dat laat lang op zich wachten. Daardoor vertoont het strafregister wel vaker gaten. Door die problemen heeft ons land ook nog maar volledige veroordelingsstatistieken tot het jaar 2005.

“Er zijn frequent fouten en onduidelijkheden op de veroordelingsbulletins”, geeft minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) toe. “Dat gaat zowel over de identiteit van de betrokkene als over de veroordelingen of de feiten. De gegevens worden nog altijd manueel in de databank ingetikt. Eerst in de gemeentelijke strafregisters om dan nog eens overgetikt te worden in het Centraal Strafregister. En zo worden wel eens fouten gemaakt.”

Hoewel de gemeentelijke strafregisters op 1 januari afgeschaft moesten worden, wil Turtelboom dat nog even uitstellen. Voor het einde van de legislatuur, in 2014, moeten alle problemen met het strafregister weggewerkt zijn via een nieuwe grote databank ‘JustX’.

Bron » De Tijd