Nieuwe huiszoekingen in dossier-Bende van Nijvel

De speurders naar de Bende van Nijvel blijven zich vastbijten in het spoor naar extreemrechts. Daar zouden mogelijk de daders te vinden zijn van de moordpartijen in Delhaize-warenhuizen uit de jaren 80. Er zijn woensdag opnieuw huiszoekingen uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Dat heeft de procureur des Konings van Charleroi, Pierre Magnien, gezegd.

De huiszoekingen werden uitgevoerd door de cel Waals-Brabant en de gerechtelijke politie van Charleroi. Bij wie ze plaatsvonden, raakte gisteren niet bekend. Wel bevestigde de procureur van Charleroi dat ze passen in de reeks van huiszoekingen die in februari begonnen. In februari vielen de speurders binnen op 21 plaatsen bij mensen die in de jaren 80 gelinkt waren met de extreemrechtse Westland New Post (WNP).

Eén van de 21 huiszoekingen toen vond plaats bij Christian Smets, die begin jaren 80 als agent van de Staatsveiligheid infiltreerde bij de WNP. Smets toonde zich achteraf op de sociale media bijzonder verontwaardigd over de huiszoeking.

De speurders zouden beschikken over nieuwe elementen, met name geschreven documenten en getuigenissen, met betrekking tot de gebeurtenissen van begin jaren tachtig, die er zouden kunnen op wijzen dat de daders toch in het extreemrechtse milieu moeten worden gezocht.

In juni voerden de speurders in hun zoektocht naar de extreemrechtse piste ook graafwerken uit in de tuin in Tildonk waar in de jaren 80 nazi-druïde Herman Wachtelaer en zijn vrienden bijeenkwamen voor hun heidense rituelen. De speurders zochten naar wapens en – eventueel zelfs – naar een lichaam. Bij Wachtelaer kwamen in de jaren tachtig ook veel WNP-militanten over de vloer. Onder anderen Paul Latinus, Michel Libert en Jean-François Calmette.

Tussen 1982 en 1985 vielen bij de aanslagen die aan de Bende van Nijvel worden toegeschreven 28 doden. De feiten werd nooit opgelost. Naast het spoor naar extreemrechts beschikken de speurders sinds begin dit jaar ook over een DNA-spoor dat toebehoort aan een onbekende man. Het is aangetroffen op een voorwerp uit een van de zakken die in november 1986 in Ronquières door duikers uit het kanaal Brussel-Charleroi werden opgevist.

Die zakken bevatten wapens en verscheidene voorwerpen die vooral verwezen naar de laatste overval van de Bende, op het Delhaize-warenhuis in Aalst. De speurders werken tegen de deadline, want in 2015 verjaren de misdrijven van de Bende sowieso.

Bron » De Standaard

Nieuwe huiszoekingen in onderzoek naar Bende van Nijvel

Er zijn woensdag opnieuw huiszoekingen uitgevoerd in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Dat bevestigt Pierre Magnien, de procureur des Konings van Charleroi. De huiszoekingen werden uitgevoerd door de cel Waals-Brabant en de gerechtelijke politie van Charleroi. Volgens procureur Magnien passen ze in de reeks van huiszoekingen die in februari werden gehouden.

De speurders zouden beschikken over nieuwe elementen met betrekking tot de gebeurtenissen van begin jaren tachtig. Het zou gaan om geschreven documenten en getuigenissen. Het parket van Charleroi zal geen bijkomende informatie verstrekken om het onderzoek niet te schaden.

Bron » De Standaard

Regering maakt fraude onverjaarbaar

Wie fraudeert, moet niet langer hopen dat het misdrijf verjaart. De federale regering zal in de wet inschrijven dat de verjaringstermijn nog niet begint te lopen zolang de belastingaanslag wordt betwist, schrijft de financiële krant De Tijd. “Eigenlijk betonneren we zo wat de rechtbanken al doen”, verduidelijkte bevoegd staatssecretaris John Crombez (sp.a) op de VRT-radio.

Het begrotingsakkoord voorziet voor 2013 een reeks extra maatregelen tegen fraude, die nog eens 216 miljoen euro moeten opbrengen. De regering hoopt zo’n honderd miljoen op te halen bij de sociale fraudeurs en ongeveer hetzelfde bedrag bij de fiscale zondaars, aldus Crombez.

Concreet wil de regering de drempel om zwart geld aan te geven door banken, notarissen, boekhouders en vastgoedmakelaars verlagen. Momenteel moet dat enkel bij transacties die wijzen op ernstige én georganiseerde belastingfraude. In de toekomst is ernstige fraude voldoende. Door bedrijven die drie jaar geen jaarrekening indienen te schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen, wil de regering ook fraude via slapende vennootschappen bestrijden.

Maar er komen ook strengere straffen voor hardleerse fraudeurs. Zo komt er een nieuw misdrijf in de belastingwet: “ernstige fiscale fraude”. Op fiscale fraude staat nu een maximum celstraf van twee jaar. Zware zondaars zullen voortaan vijf jaar cel riskeren. En de verjaring zal pas beginnen lopen wanneer de ontdoken belastingen volledig betaald zijn.

Tot slot wil de regering OCMW’s die investeren op betere controles ook een bonus toekennen. Ook zullen politiediensten na een veroordeling nog een nieuw onderzoek kunnen openen om de vergaarde rijkdom van criminelen op te sporen en zullen ook buitenlandse levensverzekeringen in de belastingaangifte moeten worden opgenomen.

Bron » De Morgen

Staatsveiligheid gaat aan alarmbel hangen

De Staatsveiligheid kan niet nog meer budgettaire beperkingen aan, de kritieke ondergrens voor haar middelen op het vlak van personeel, materiaal en middelen is bereikt. Dat heeft Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag 2011 van de inlichtingendienst. Voor het eerst in haar geschiedenis organiseerde de dienst daarvoor een persconferentie.

“De budgettaire beperkingen die het jaar 2011 hebben getekend, hebben uiteraard ook onze dienst niet gespaard”, zegt Alain Winants. “Maar rekening houdend met de talrijke taken van de Staatsveiligheid, hun evolutie op nationaal en internationaal vlak en onze bijkomende verantwoordelijkheden, moet men er zich van bewust zijn dat er een kritieke grens is beneden dewelke een inlichtingen- en veiligheidsdienst niet mag dalen in termen van personeel, materiaal en middelen, op gevaar af te belanden in een situatie waarin de opdrachten niet meer op adequate, doeltreffende en performante wijze kunnen uitgevoerd worden. Die kritieke grens is bereikt.”

Zo kampt de Staatsveiligheid met een nijpend personeelstekort. “We zouden al blij zijn moest ons personeelskader opgevuld raken”, zegt Alain Winants. “Alleen op onze buitendiensten hebben we honderd mensen te kort, maar ook op onze binnendienst en de dienst analyse is er een personeelstekort. De tekorten laten zich ook voelen in de middelen waarover we beschikken.”

Bron » De Morgen

Communicatie terreurdiensten onvoldoende beveiligd

De beveiliging van de communicatie tussen de antiterreurdiensten in ons land is ondermaats. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van het federaal parket dat de krant De Tijd kon inkijken.

Het federaal parket is de gerechtelijke instantie die alle terrorismeonderzoeken leidt. Uit het jaarverslag blijkt dat heel wat terrorisme-informatie verstuurd wordt via fax, internet, zelfs via e-mail zonder enige beveiliging. De communicatie met onder andere de staatsveiligheid, het crisiscentrum en de politie verloopt “uitsluitend via niet-beveiligde kanalen”.

Alleen voor geclassificeerde informatie, de allergevoeligste terrorismedossiers, maakt het federaal parket gebruik van chauffeurs, die de dossiers heen en weer rijden tussen de verschillende diensten.

Het gevolg is dat heel wat informatie gewoonweg niet meer wordt verstuurd naar bepaalde diensten, bijvoorbeeld de wekelijkse “monitor terrorisme”, om alle diensten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de lopende dossiers.

De politie moet de papieren versie komen afhalen of kopiëren op een memorystick. “Dat is natuurlijk allesbehalve efficiënt. We moeten veel korter op de bal spelen. Maar we kunnen dat risico niet lopen”, zegt federaal procureur Johan Delmulle.

Ook is het gebouw van het federaal parket, naast het Brusselse justitiepaleis, onvoldoende beveiligd. “Ik wil geen steen werpen naar de minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open Vld)”, benadrukt federaal procureur Johan Delmulle. “Maar er is zeer dringend een oplossing nodig.”

Bron » De Morgen