Naast zwarte lijst van politie met organisaties ook registratie van personen

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft donderdag in de Senaat bevestigd dat ze jaarlijks een lijst van te volgen organisaties, die door de federale politie wordt opgesteld, goedkeurt. Personen die betrokken zijn bij het verstoren van de openbare orde door één van deze organisaties worden ook geregistreerd, maar worden geschrapt als er binnen twee jaar geen feiten gepleegd worden. Filip Dewinter (Vlaams Belang) ontkende op basis van zijn eigen fiche de verklaring van de minister en kondigde aan klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Het bestaan van de lijst werd donderdag onthuld door Gazet van Antwerpen. Op de lijst staan 221 organisaties, die moeten gevolgd worden omdat ze extremistisch of terroristisch zijn, of omdat ze de openbare orde verstoren. Naast tientallen verenigingen van voetbalsupporters prijken organisaties als Al Qaida, Scientology, Voor Moeder Aarde, Ijzerwake en Vlaams Belang Jongeren op de lijst.

Van de 221 geregistreerde organisaties staan er 20 geregistreerd onder de rubriek links extremisme, 14 onder rechts extremisme, 13 onder religieus extremisme en § onder milieu extremisme. De lijst bevat ook schadelijk sectarische organisaties (9), terroristisch integristische bewegingen (9), andere terroristische groeperingen (5), criminele motorbendes (17) en gewelddadige groeperingen (25). Ruim een derde van de organisaties situeren zich rond het voetbal. Daarnaast zijn er nog enkele groeperingen die actief zijn in het dierenrechtenactivisme of anarchisme.

Minister Milquet bevestigde het bestaan van de lijst, die opgesteld wordt op basis van informatie van de federale politie, OCAD, het crisiscentrum, de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst. Volgens haar worden mensen, die de openbare orde verstoren bij manifestaties van één van deze organisaties geregistreerd. Ze worden van de lijst na twee jaar zonder nieuwe feiten uit de database geschrapt.

Filip Dewinter was het met het laatste luik van het antwoord niet eens. “Dit klopt niet, maar daar bent u misschien niet van op de hoogte”, zei hij. Uit zijn persoonlijke fiche blijkt immers dat hij geregistreerd werd onder meer wegens zijn aanwezigheid op de Ijzerwake in 2010, waar er geen sprake was van het verstoren van de openbare orde, noch door hem, noch door andere deelnemers.

Volgens Dewinter bevat de lijst van geregistreerde personen zo’n 10.000 namen, waarvan zo’n 480 mandatarissen en medewerkers van het Vlaams Belang. Hij kondigde ook aan klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Bron » De Morgen

Ook politie stelt zwarte lijst van organisaties op

Niet alleen de Staatsveiligheid, maar ook de federale politie blijkt te beschikken over een lijst met honderden organisaties die worden gevolgd. Daarop staan al-Qaida, de Vlaams Belang Jongeren, voetbalhooligans en zelfs Vredesactie kriskras door elkaar. Dat schrijft Gazet van Antwerpen vandaag.

De lijst, die jaarlijks wordt geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, moet een inventaris zijn van extremistische, terroristische en andere organisaties die de openbare orde kunnen bedreigen.

Op de meest actuele lijst (die van 2012) staan ook organisaties zoals de VB Jongeren, het Taal Aktie Komitee en het Vlaams-Nationalistisch Jeugdverbond, evenals organisaties die steun verlenen aan illegalen of opkomen voor dierenrechten. Zelfs een politieke partij figureert op de lijst: de PTB, de Franstalige tegenhanger van de PVDA.

Filip Dewinter, kopman van het Vlaams Belang, stelt zich ernstige vragen bij de lijst van de federale politie. “Hij is opgesteld zonder enige democratische controle”, klaagt Dewinter aan. Volgens de federale politie gaat het om “een soort van achtergrondinformatie voor de veiligheidsdiensten” bij ordehandhavingen en is de lijst “zeker niet ultrageheim”.

Bron » De Morgen

Staatsveiligheid kent parlementairen niet

De Staatsveiligheid stelde de voorbije drie jaar 350 verslagen en nota’s op waarin de naam van een parlementslid werd vermeld. Toch werd de minister van Justitie slechts uitzonderlijk ingelicht. ‘Men wist niet altijd dat het om parlementairen ging.’

Het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, heeft zijn definitief rapport gepubliceerd over de manier waarop de Staatsveiligheid informatie verzamelt over politici. Het onderzoek werd begin dit jaar opgestart op vraag van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). Het kwam er onder meer nadat was uitgelekt dat de inlichtingendienst opvolgde welke politici in contact kwamen met bewegingen als Scientology.

Meldingsplicht

Het controleorgaan stelde vast dat de meldingsplicht aan de minister van Justitie niet nageleefd wordt. Sinds mei 2009 moet de minister op de hoogte worden gebracht telkens als de naam van een actief federaal parlementslid in een verslag van de Staatsveiligheid voorkomt.

“Echter, sinds juni 2010 zijn ongeveer 350 verslagen en nota’s opgesteld waarin de naam wordt vermeld van op dat ogenblik actieve federale parlementsleden. Het betreft dus gemiddeld een tiental gevallen per maand die gemeld dienden te worden. Slechts uitzonderlijk is ook effectief melding gemaakt aan de minister op de wijze zoals voorgeschreven door de richtlijn”, stelt het verslag.

“Dat de instructie nauwelijks werd nageleefd, is blijkbaar nooit opgemerkt, gemeld, gecontroleerd en/of geproblematiseerd”, klinkt het verder. De richtlijn kon ook niet volledig worden nageleefd. De Staatsveiligheid beschikt immers niet eens over een permanent geüpdatete lijst van politieke mandatarissen. “Gevolg was onvermijdelijk dat soms verslagen werden opgesteld over parlementsleden zonder dat men wist dat het om parlementsleden ging.”

De Staatsveiligheid laat weten dat ze ondertussen “technische ingrepen heeft gepleegd”. Daardoor kunnen met een druk op de knop alle nieuwe documenten worden opgeroepen waarin politieke mandatarissen opduiken.

Banaal

Volgens het Comité I zijn geen aanwijzingen gevonden dat de Staatsveiligheid politieke mandatarissen viseerde “om redenen buiten de wettelijke opgesomde belangen en bedreigingen om”. Toch wordt het nut van een pak verzamelde gegevens in vraag gesteld.

“Ook al bevatten bepaalde verslagen zeker pertinente gegevens, toch kan het Comité niet voorbij aan het feit dat een deel van de verzamelde informatie eerder ‘banaal’ is. Soms is de link met een van de wettelijk omschreven belangen en dreigingen op het eerste gezicht dan ook onduidelijk”, besluit het controleorgaan.

Het rapport is slecht nieuws voor Alain Winants, de administrateur-generaal ad interim van de inlichtingendienst. Pascale Vandernacht, die door de PS is gepolst om de Staatsveiligheid te leiden, liet woensdag weten “de job niet te ambiëren”.

Bron » De Morgen