Kamercommissie maakt weg vrij voor 2 DNA-databanken

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) krijgt er binnenkort twee DNA-databanken bij. Eén rond vermiste personen en één met genetisch materiaal van politiemensen, laboranten en al wie nog onbedoeld een ‘crime scene’ zou kunnen “vervuilen”. De Kamercommissie Justitie zette daarvoor vandaag het licht op groen.

DNA-onderzoek wordt steeds belangrijker. “Bij dat onderzoek komen onvermijdelijk ook heel wat betrokkenen in contact met de sporen. Denk maar aan politie-inspecteurs, parketmagistraten of laboranten. Zij laten vaak ongewild ook hun eigen DNA achter op de plaats van delict of bij de verwerking van de sporen”, verduidelijkt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit.

Een nieuwe databank met DNA-profielen van onderzoekers en andere betrokkenen moet het mogelijk maken dat hun DNA-materiaal snel kan worden uitgesloten, waardoor onderzoeken niet langer nodeloos vertraging oplopen of onnodige kosten vragen. In Nederland bestaat zo een “eliminatie-DNA-databank” al sinds 2002, aldus De Wit, die nog verzekert dat aan alle waarborgen rond privacy voldaan is.

De weg ligt daarnaast ook open voor een tweede DNA-databank, die het mogelijk moet maken oude verdwijningszaken te kraken. Die databank ‘Vermiste Personen’ werd in 2013 al theoretisch opgericht, maar intussen zijn de regels al ingehaald door de wetenschap, aldus CD&V-Kamerlid Raf Terwingen, die groen licht kreeg voor een reeks aanpassingen.

Zo verdwijnt de automatische vernietiging van ongeïdentificeerde DNA-profielen na dertig jaar. Iets wat volgens Terwingen uitdrukkelijk gevraagd werd door de Cel Vermiste Personen. De procureur des konings zou wel de bevoedheid behouden om DNA-profielen al vroeger te laten wissen.

Daarnaast zullen ook minderjarigen binnenkort DNA kunnen laten afnemen in verdwijningszaken. Dat dit vandaag niet kan, “is een serieuze beperking van de onderzoeksmogelijkheden van de speurders”, zegt Terwingen. Een DNA-profiel van een vermiste kan tegenwoordig immers niet enkel opgebouwd worden op basis van diens ouders, maar bijvoorbeeld ook door een combinatie van de profielen van vrouw en kind. Net daarom zal voortaan trouwens ook DNA-materiaal van de partner van de vermiste kunnen worden afgenomen indien ze samen een kind hebben.

Bron » Het Laatste Nieuws

NICC: nieuwe dimensie na aanslagen

Magistraten steunen met wetenschappelijke bewijzen in hun zoektocht naar de daders van een misdrijf. Dat is de taak van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie is opgericht in de jaren tachtig, in de periode van de Bende van Nijvel (NICC). Het valt onder de FOD Justitie en er werken ongeveer 150 mensen. Ze hebben hoofdzakelijk een wetenschappelijke achtergrond. Ze doen onderzoek op verzoek van een magistraat in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

‘Wij beschouwen de magistraten met wie we samenwerken niet als gebruikers, maar als klanten’, benadrukt Jan De Kinder, directeur-generaal van het NICC. We hanteren vaste tarieven voor ons werk. De jaarlijkse begroting van het Instituut bedraagt 7,3 miljoen euro, waarvan de helft federale middelen zijn.

Na de aanslagen in Parijs en Brussel heeft het NICC een nieuwe dimensie gekregen. ‘De werklast is exponentieel toegenomen waardoor we maanden in twee ploegen moesten werken om aan de vraag van de inspecteurs te kunnen voldoen. Het is vaak moeilijk werk, zowel op technisch als op menselijk vlak’, benadrukt Jan De Kinder.

Het werd er ook niet beter op toen op 28 november 2016 ’s nachts een aanslag werd gepleegd om de bewijzen met betrekking tot een aantal strafrechtelijke onderzoeken te doen verdwijnen. Door de toename van het aantal terreuraanslagen is het Instituut genoodzaakt om samen te werken met andere diensten in Europa om het onderzoek naar bepaalde feiten te versnellen.

Bron » De Tijd