In 2016 werden in Belgische gevangenissen 12 zelfdodingen geregistreerd

Vorig jaar zijn in de Belgische gevangenissen 53 gedetineerden overleden, van wie 12 door zelfdoding. In 2015 ging het om minder sterfgevallen (44), maar meer zelfdodingen (16). Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens (CD&V) op een vraag van Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter.

In de periode 2011-2016 stierven er in totaal 308 gedetineerden tijdens hun opsluiting, van wie 85 door zelfdoding. Het aantal overlijdens schommelde in deze periode tussen 44 (2015) en 59 (2014), het aantal zelfdodingen tussen 12 (2011 en 2016) en 18 (2014). Omwille van het medisch beroepsgeheim kan de minister geen verdere informatie gegeven over de andere oorzaken van overlijden.

Uit een rapport dat de Raad van Europa medio maart bekendmaakte, blijkt dat in 2015 13,6 procent van het aantal sterfgevallen in Belgische gevangenissen toe te schrijven was aan zelfdoding, terwijl dat in Europa gemiddeld slechts 7,2 procent was. In vergelijking met andere Europese landen scoorden enkel Cyprus (44,1 procent), Noorwegen (16,1 procent), Portugal (15,7 procent) en Nederland (14,2 procent) hoger.

Bron » De Morgen

Gevangenissen gaan rekening gedetineerden screenen

De Belgische gevangenissen gaan nauwgezetter screenen van wie gedetineerden geld gestort krijgen op hun persoonlijke ‘gevangenisrekening’. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op vragen van Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht, schrijft De Tijd vandaag. Er zijn aanwijzingen dat verschillende organisaties en personen giften doen aan gevangenen die in de cel zitten voor terrorisme.

“Die organisaties steunen gevangenen met kleine giften, morele steun en literatuur. Omdat de bedragen erg laag zijn, soms slechts 10 euro, en bedoeld zijn om gemak te geven aan specifieke gevangenen, is het moeilijk ertegen op te treden”, aldus Geens, die toevoegt dat de stortingen aan gedetineerden zullen worden gescreend.

Het gevangeniswezen werkt een interne procedure uit om de overschrijvingen via de “gevangenisrekeningen” beter te controleren. De gevangenissen zullen verdachte transacties melden aan de antiwitwascel, die ook de financiering van terrorisme bestrijdt. Het gevangeniswezen heeft sinds kort ook toegang tot de databank met alle terreurverdachten en kan daar ook informatie over de financiering van gevangenen aan toevoegen om hen beter op te volgen.

Bron » De Morgen