Oude software werkt magistraten op de zenuwen

Binnen alle takken van justitie is de voorbije jaren de MaCH-applicatie ingevoerd. Binnen alle takken bijt men zijn tanden erop stuk.

Het Openbaar Ministerie (de parketten en auditoraten) heeft in afwachting van een volgende minister van Justitie een witboek opgesteld waarin het een aantal voorzetten geeft om het gerecht te verbeteren. Het hoeft niet te verbazen dat daarin een hoofdrol is weggelegd voor informatica.

‘Het Openbaar Ministerie heeft nood aan moderne, gebruiksvriendelijke en efficiënte applicaties, zodat de taken vereenvoudigd en geautomatiseerd kunnen worden en een vlotte informatiedoorstroming kan worden gegarandeerd’, klinkt het.

‘De applicatie MaCH, die de voorbije jaren in alle entiteiten werd uitgerold, beantwoordt niet aan die vereisten. Het is bijgevolg van het allergrootste belang dat we snel over een ander systeem kunnen beschikken. In afwachting daarvan, vereist het gebruik van MaCH wel dat het gebruiksvriendelijker en performanter wordt gemaakt.’

Als het enigszins zou kunnen, willen de magistraten dus het liefste af van de MaCH-toepassing. Met de achterliggende structuur van MaCH, waar gegevens van de gerechtelijke takken worden samengebracht in databases, kunnen ze wel leven.

Wachten op een update

Maar afscheid van MaCH wordt praktisch onmogelijk. De software, die volgens de magistratuur allesbehalve gebruiksvriendelijk is – zo wordt er nog gewerkt met functietoetsen – is geleidelijk aan uitgerold over verschillende takken van het gerecht. Bij de vredegerechten en politierechtbanken en -parketten wordt er al vrij lang mee gewerkt, in 2017 volgde het openbaar ministerie in zijn geheel.

In februari vorig jaar besliste het kabinet-Geens om ook rechtbanken ermee te laten werken. De installatie daar is volop bezig. Het achterliggende idee is dat ondanks de manco’s eerst overal de MaCH-toepassing wordt ingevoerd, om ze daarna overal een update te kunnen geven.

Die update komt liever vandaag dan morgen, blijkt uit het witboek van het openbaar ministerie. Het is niet de eerste keer dat er vanuit justitie opmerkingen komen over de informatica. Een vorige poging om van dertien verschillende systemen één te maken, het fameuze Phenix-project, ging roemloos ten onder. ‘Veel mensen zijn daardoor gedemotiveerd geraakt’, zegt Erwin Dernicourt, procureur-generaal van Gent.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft zich altijd optimistisch getoond over het MaCH-project. In februari sprak hij in de kamer nog pertinent tegen dat het een verouderde applicatie zou zijn. Bij de hoven en rechtbanken botste dat weliswaar op weerstand.

Afscheid van de papierwinkel

Het enige waar iedereen het wel over eens is: er is geld nodig. In de aanloop naar de verkiezingen had minister Geens het over 35 miljoen euro voor informatica-investeringen.

‘Het moet nu snel vooruitgaan’, vindt Dernicourt. ‘Er is altijd weinig budget geweest voor vernieuwing, waardoor iedereen wel overschakelde naar één systeem, maar dat systeem intussen verouderde. Iedereen, ook de mensen van MaCH zelf, beseft dat we een nieuw systeem nodig hebben.’

In combinatie met een digitaal dossier zou zo stap voor stap afscheid worden genomen van de papierwinkel die Justitie is. ‘Dossiers inscannen, kopiëren en er met een autootje mee over en weer rijden naar Brussel: dat is niet meer van deze tijd.’

Bron » De Standaard

Openbaar ministerie dringt aan op afschaffing van hof van assisen

Als het van het openbaar ministerie (OM) afhangt, wordt het hof van assisen afgeschaft via een aanpassing van de Grondwet. Het OM vraagt ook andere regels rond verjaring en een einde aan de “wetgevende inflatie”. En er zijn ook dringend meer middelen nodig voor extra personeel, betere ICT en modernere gebouwen. Dat staat allemaal in het witboek “Op weg naar 2025” van het openbaar ministerie dat donderdag is voorgesteld door procureurs-generaal Christian De Valkeneer en Erwin Dernicourt.

Het openbaar ministerie heeft de uitdagingen en doelstellingen voor de komende jaren netjes opgelijst en koppelt daar meteen een reeks concrete voorstellen aan vast. Volgens Christian De Valkeneer, voorzitter van het college van procureurs-generaal, wil het openbaar ministerie onder meer het veiligheidsgevoel versterken, de doorlooptijd van dossiers inkorten en de georganiseerde misdaad sterker bestrijden.

Om die doelstellingen te bereiken, moeten volgens het OM (straf)procedures veranderen en moet er ook voldoende financiering zijn. Op het vlak van procedures wil het openbaar ministerie onder meer de verjaring van dossiers bijsturen. “We willen de verjaring niet zomaar afschaffen, maar stellen voor dat de verjaringstermijn stopt zodra het dossier aanhangig is gemaakt”, legt procureur-generaal Erwin Dernicourt (Gent) uit.

Aanpassing Grondwet

Daarnaast dringt het OM aan op een afschaffing van assisen. Volgens procureur-generaal De Valkeneer was het ‘proefproject’ met de correctionalisering van assisen “positief”, maar die justitiehervorming van ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens botste eind 2017 op een vernietiging door het Grondwettelijk Hof. Volgens De Valkeneer bestaat er binnen het OM consensus om assisen gewoon af te schaffen. Dat kan door een aanpassing in de Grondwet.

Een andere nagel waar het OM al langer op klopt, is de nood aan extra middelen voor personeel, ICT en gebouwen. Op personeelsvlak is het volgens procureur-generaal Dernicourt niet alleen nodig de wettelijke kaders 100 procent in te vullen, maar ook om met de nodige flexibiliteit “de juiste profielen” aan te werven.

Wat de infrastructuur betreft, moet er volgens het OM dringend iets gebeuren aan de “vergevorderde staat van verval van diverse gerechtsgebouwen”. “We vragen geen luxe of overal marmer, maar een aangepaste infrastructuur, niet alleen voor ons personeel maar ook om de dienstverlening te verbeteren”, legt De Valkeneer uit.

De volgende regering moet ook een einde maken aan de onderfinanciering op ICT-vlak. Kunnen werken met performante applicaties en digitale dossiers zou volgens procureur-generaal Dernicourt betekenen dat het OM veel meer kan doen met hetzelfde personeel. “Een éénmalige investering van 10 miljoen euro in 2020 zou al veel vooruithelpen”, klinkt het.

Bron » De Standaard