Wapens via Justitie naar gangsters

Wapens die de Justitie in beslag laat nemen, komen nu soms opnieuw bij misdadigers terecht. Dat blijkt uit het ontwerp van nieuwe wapenwet. Daarmee maakt de minister van Justitie, Marc Verwilghen, een eind aan het doorverkopen van wapens die bij een misdrijf werden gebruikt.

“Het is de hoogste tijd dat we aan die praktijk paal en perk stellen”, zegt Verwilghens kabinetsadviseur, Alain Lescrenier. Als eerste substituut bij het parket van Charleroi kent hij het misdaadmilieu goed. Dit misdaadmilieu geraakte soms via het ministerie van Justitie aan wapens, erkende Lescrenier gisteren tegenover de redactie.

Dat gaat zo: wapens die politiemensen bij misdadigers in beslag nemen en die na een veroordeling door het gerecht worden verbeurdverklaard, komen opnieuw op de markt. Ze worden geregistreerd en via de Dienst Registratie en Domeinen openbaar verkocht, doorgaans aan wapenhandelaren – die er een lage prijs voor betaalden. Via die handelaren belandden de wapens soms opnieuw bij mensen met misdadige bedoelingen.

Kabinetsadviseur Alain Lescrenier: “Zo is er het geval bekend van een handelaar die 1.500 wapens kocht; 800 daarvan doken later weer op tijdens gerechtelijke onderzoeken.” Lees: zijn gebruikt bij een misdrijf.

De doorverkoop van inbeslaggenomen wapens dateert, volgens Lescrenier, uit de periode dat Melchior Wathelet minister van Justitie (1988-1994) was. Hij sloot hierover destijds een akkoord met de minister van Financiën. Het knelpunt is dat dit systeem geld opbrengt, zodat het zichzelf instandhoudt. Kabinetsadviseur Lescrenier: “Het is zelfs zo absurd dat Justitie moet betalen voor die (openbare) verkoop: ongeveer 1,4 miljoen frank per jaar.”

Justitie trekt nu zelf een toelage uit, om inbeslaggenomen wapens te laten vernietigen. Aan de doorverkoop van inbeslaggenomen wapens wordt met de nieuwe wapenwet een einde gemaakt, als het parlement met het ontwerp instemt. Lescrenier: “Ik heb liever dat we betalen om de wapens te vernietigen, dan dat we betalen om ze te laten verkopen, waarbij ze soms in de clandestiniteit terechtkomen.”

Het federale parlement bespreekt begin volgend jaar de nieuwe wapenwet. Het kabinet Justitie heeft naar eigen zeggen van geen enkele politieke partij negatieve reacties op het wetsontwerp ontvangen. Het ontwerp is op 14 december definitief door de kabinetsraad goedgekeurd.

Bron » De Standaard

Oude knol verkocht voor duur springpaard

Het Brusselse hof van beroep heeft Eliane Van Vreckom (56), de ex-vriendin van minister Guy Mathot, gisteren het voordeel van de twijfel gegund in een oplichtingszaak met een paard.

De rechter had Van Vreckom in eerste aanleg veroordeeld tot negen maanden effectief, omdat ze samen met haar minnaar Mark P. (61) een jonge, onervaren ruiter voor 350.000 frank een oude knol verkocht had in plaats van een duur springpaard. Mark P. kreeg aanvankelijk, vanwege zijn blanco strafregister, slechts zeven maanden voorwaardelijk. Van Vreckom liep in 1989 al een celstraf van vier jaar op wegens oplichting.

De voorwaardelijke celstraf van zeven maanden voor Mark P. werd wel bevestigd wegens misbruik van vertrouwen. De jonge ruiter die door een drugsprobleem naar een afkickcentrum was gestuurd, werd door Van Vreckom en Mark P. meegetroond “naar de psychiater”. De tocht ging echter naar de bank, waar P. zijn slachtoffer een reeks cheques liet uitschrijven.

Bron » De Standaard

Alain Van der Biest voorlopig vrij

De Luikse Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft gewezen minister Alain Van der Biest in voorlopige vrijheid gesteld. Van der Biest werd maandag opgesloten in de gevangenis van Lantin op last van de raadkamer. Die heeft maandag het dossier over de moord op wijlen Andre Cools doorverwezen naar de KIB. De advocaten van Van der Biest dienden prompt een verzoekschrift in met het oog op zijn voorlopige invrijheidstelling.

De Luikse advocaat-generaal verzette zich daar donderdag niet tegen en beriep zich op de wijsheid van de raadsheren. Meester Dessy van zijn kant wees er op dat zijn client steeds alle beslissingen van het gerecht heeft nageleefd. Van der Biest was maandag de enige verdachte die de zitting van de raadkamer heeft bijgewoond – bewijs ten overvloede dat hij niet aan de rechtspleging poogt te ontsnappen, aldus de verdediging.

In haar arrest trad de KIB de verdediging bij en werd er op gewezen dat de zogenaamde bijlijfneming slechts moet worden uitgevoerd bij verdachten waarvan kan worden gevreesd dat zij zich niet voor de rechtbank zullen aanbieden. Na afloop van de zitting toonde meester Dessy zich verheugd. De raadsman zei geen verklaring te zoeken voor het feit dat de raadkamer de onmiddellijke aanhouding van zijn client had bevolen. Hij voegde er aan toe dat Van der Biest nog deze namiddag de gevangenis van Lantin mag verlaten.

Maandag zal de Luikse KIB de verzoekschriften onderzoeken van de overige verdachten die de voorbije dagen werden ingerekend, met name Richard Taxquet, Pino Di Mauro, Cosimo Solazzo, Mauro De Santis en Silvio De Benedictis. Op latere datum zal de KI ook het beroep behandelen dat een aantal verdachten hebben ingediend tegen de doorverwijzing door de raadkamer van het dossier Cools, met het oog op de verwijzing naar het hof van assisen.

Bron » Gazet van Antwerpen

Vier van negen beschuldigden opgesloten

Vier van de negen beschuldigden in de zaak Cools zitten momenteel in de gevangenis. Voor de vijf anderen is dat dinsdagnamiddag nog niet het geval. Een van hen verblijft momenteel in Italië. Alain Van der Biest werd al maandagnamiddag overgebracht naar de gevangenis van Lantin. Cosimo Solazzo kwam daar later op de dag bij. Pino Di Mauro, vroeger bewaker in dezelfde gevangenis, werd opgesloten in de gevangenis van Hoei. Richard Taxquet, de gewezen secretaris van Van der Biest, werd dinsdagmiddag opgesloten in de gevangenis van Lantin.

Carlo Todarello, Silvio De Benedictis, Luigi Contrino en Mauro De Santis waren dinsdagmiddag nog niet aangehouden. Hun advocaten zegden geen nieuws te hebben over hun cliënten. Domenico Castellino bevindt zich in Italië. Volgens het parket van Luik loopt hij vrij rond en is er een internationaal aanhoudingsmandaat tegen hem uitgevaardigd. De raadslieden van de aangehouden beschuldigden hebben of zullen later op de dag een verzoekschrift voor voorlopige invrijheidstelling indienen.

Dit verzoekschrift zal in de loop van de komende dagen worden onderzocht door de Luikse kamer van inbeschuldigingstelling. De advocaten van Contrino, Van der Biest en Di Mauro die de onontvankelijkheid van de vordering hadden gepleit, hebben beroep aangetekend tegen de beschikking. Dat deden ook de raadslieden van Taxquet, die zich baseren op de schending van de rechten van de verdediging.

Bron » Gazet van Antwerpen

Belgische wapenhandelaar veroordeeld in Iran

De Belgische wapenhandelaar Jacques Monsieur is wegens onder meer onwettige wapenhandel door een militaire rechtbank in Iran veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Monsieur, die al meer dan een jaar in voorarrest zat, gaat wellicht niet in beroep en zou zijn celstraf afkopen. De wapenhandelaar is recent in ons land bij verstek tot vijf jaar opsluiting veroordeeld.

De uitspraak van de Iraanse rechtbank viel al een week geleden, maar raakte nu pas bekend. Monsieur was een jaar geleden gearresteerd. Volgens goed ingelichte bronnen werd hij aangehouden tijdens een vergadering met legerofficieren in de Oost-Iraanse stad Mashad.

De Iraanse autoriteiten zijn steeds bijzonder karig met informatie geweest. Lange tijd werd alleen gezegd dat “een Belg” met de naam “sjeik Monser” wegens spionage was aangehouden. De Iraanse autoriteiten verantwoordden de geheimhouding met het argument dat het om een militaire affaire ging.

De wapenhandelaar Jacques Monsieur heeft geen onbesproken reputatie. Een Belgische rechtbank heeft hem op 25 oktober tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld, onder meer wegens illegale wapenhandel.

Monsieur woonde op het ogenblik van zijn veroordeling in Frankrijk, maar ook daar liep een onderzoek tegen hem. De Franse autoriteiten hadden daarom zijn Belgisch paspoort in beslag genomen. Toen hij in Iran gearresteerd werd, had hij een Ivoriaans paspoort op zak.

In Frankrijk was Monsieur verwikkeld in het Elf-Aquitaineschandaal waarin onder meer ook gewezen minister Roland Dumas werd vernoemd. Monsieur zou in opdracht van Elf de wapens hebben geleverd waarmee de president van Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, in een bloedige staatsgreep ten val werd gebracht. Volgens Lissouba werd hij afgezet omdat hij een akkoord had gesloten met Amerikaanse oliemaatschappijen.

De Iraanse rechtbank heeft Monsieur veroordeeld wegens onder meer illegale wapenhandel, samenzwering en het onwettelijk bezit van vertrouwelijke documenten. Het zou gaan om bestekken en lastenboeken van het Iraanse leger of van wapenfabrieken. De militairen die samen met hem gearresteerd werden, zijn voor gelijkaardige feiten veroordeeld en ondertussen weer vrijgekomen.

Monsieur had erg nauwe contacten met Iran. Hij was een verbindingsman voor de export van de Iraanse wapenindustrie en zou ook geprobeerd hebben Teheran aan Stinger-raketten te helpen. Mogelijk is hij het slachtoffer geworden van een afrekening tussen hervormers en behoudsgezinden, een tegenstelling die in Iran ook binnen het leger speelt.

De militairen waarmee Monsieur samenwerkte, zouden aangeleund hebben bij de hervormers. Er zou ook sprake zijn van steekpenningen die de behoudsgezinden de andere groep niet gunden.

De Belgische wapenhandelaar kreeg tien jaar cel. Hij zat voor zijn proces al één jaar in de gevangenis. Volgens de Iraanse wet kan hij de rest van zijn straf vrijkopen. Monsieur moet hiervoor 400.000 dollar betalen, een bedrag dat hij zonder veel moeite op tafel zou kunnen leggen.

Als Monsieur vrijgelaten wordt, zal hij normaal gezien naar België uitgewezen worden. Daar wacht hem de gevangenisstraf wegens zijn veroordeling. Monsieur zou daarom in beroep willen gaan tegen de uitspraak in België.

Bron » De Standaard