“Dutroux weet niet wie van netwerk deel uitmaakte”

Marc Dutroux kent geen namen van mensen die deel uitmaken van eennetwerk waar hij mee zou hebben samengewerkt. Hij zei dat vandaag na de zitting van de raadkamer in Neufchâteau, toen een journalist hem daar naar vroeg. Dutroux beweerde onlangs in een interview dat er wel degelijk een netwerk bestond en dat het gerecht dit spoor niet wil uitspitten.

Het veelbesproken interview dat een journalist van de commerciële zender VTM in de cel van Dutroux afnam, kwam niet ter sprake op de zitting van de raadkamer, waarop ook Michèle Martin en Michel Lelièvre aanwezig waren. “Het voorval zal geen nieuwe wending aan het onderzoek geven”, zei Olivier Slusny, de advocaat van Lelièvre. “Dutroux heeft ook spreekrecht. Hij heeft er belang bij in een netwerk te doen geloven, maar hij brengt geen enkel element, geen enkel bewijs aan.”

De advocaten van Martin en Lelièvre vroegen andermaal de vrijlating van hun cliënt, en zo niet de openbaarheid van de debatten. De raadkamer verwierp het verzoek, waarna de advocaat van Lelièvre aankondigde dat hij in beroep zou gaan.

De kamer van inbeschuldigingstelling van Luik heeft aan onderzoeksrechter Langlois gevraagd het onderzoek op 28 februari af te sluiten. Het onderzoek is rond, maar het dossier moet nog afgewerkt worden. “Na deze datum zal procureur Michel Bourlet zijn besluiten opstellen en allicht de verwijzing van de beschuldigden naar het hof van Assisen vragen”, zei advocaat Slusny.

Bron » De Standaard

Werkingskosten gerecht verdubbeld sinds 1997

De werkingskosten van het Belgische gerecht bedroegen vorig jaar zestig miljoen euro. Dat is 21 procent hoger dan in 2000 en een verdubbeling ten opzichte van 1997. De oorzaken van de hoge kosten zijn vooral de aanstelling van experten en gespecialiseerde onderzoeken. Ook het onderzoek naar Marc Dutroux slorpt de budgetten op.

Dat schrijven de RUG-kranten. Minister van Justitie, Marc Verwilghen, roept alle magistraten in een brief op om verspilling en misbruiken tegen te gaan. Onder meer het aanstellen van politiemensen als gerechtsdeskundigen en onnauwkeurige vorderingen voor de experts vanwege magistraten moeten in de toekomst worden vermeden, luidt het.

Bron » De Standaard

Marc Dutroux spreekt over netwerken maar noemt geen namen

“Er bestaat wel degelijk een netwerk met allerlei criminele vertakkingen. Maar het gerecht wil die piste niet onderzoeken”. Dat beweert Marc Dutroux tijdens een interview met het VTM-programma Telefacts dat gisteravond werd uitgezonden. Namen wil of kon hij niet noemen.

“Ik stond geregeld in contact met de mensen die deel uitmaakten van dat netwerk. Maar het gerecht wil die piste niet onderzoeken. Het enige wat hen interesseert, is Michèle Martin en mezelf voor de rechter brengen. Alle andere informatie wordt in de vuilbak gegooid”, zo beweert Dutroux tijdens het interview. Of nog: “Ik ben absoluut schuldig, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen”.

Dutroux probeerde al meermaals de nadruk te leggen op zijn gevangenisregime. Hij leeft naar eigen zeggen al vijf jaar “als een beest” en “in een hel”. Uit de reportage blijkt dat Dutroux’ klaagzang de ouders van de vermoorde kinderen mateloos ergert en dat ze medelijden met hem volkomen ongepast vinden.

Naast het interview maakte Telefacts gebruik van brieven van Dutroux aan ondermeer pedofielen en minderjarige meisjes. Om niet over één nacht ijs te gaan werden de beweringen van Dutroux volgens directeur Klaus Van Isacker van de VTM-nieuwsdienst voorgelegd aan gerechtspsychiater Karel Ringoet, ex-justitieminister Tony Van Parys en de ouders Marchal, Russo en Lambrecks.

Bron » De Standaard

“Geen risico dat Telefacts-reportage procesgang verstoort”

Volgens Klaus Van Isacker, directeur informatie bij de Vlaamse Mediamaatschappij, bestaat er geen risico dat de reportage van Telefacts over Marc Dutroux het onderzoek en proces rond Dutroux verstoort. Dat verklaarde Van Isacker in het middagnieuws van de commerciële omroep. Hij benadrukte ook dat er van opgezet spel geen sprake was.

De Telefacts-reportage kwam er volgens Van Isacker omwille van twee redenen: enerzijds de vaststelling dat Dutroux reeds zes jaar in voorhechtenis zit en anderzijds het gegeven van een 200-tal brieven van Dutroux aan onder meer pedofielen en minderjarige meisjes die de redactie van Telefacts kon inkijken.

Van Isacker is er van overtuigd, na consultatie van een aantal raadslieden, dat de reportage geen risico inhoudt voor het onderzoek naar Dutroux en zijn proces. Hij verwees in dat opzicht naar het weekblad Humo, dat enkele maanden geleden processen-verbaal afdrukte die rechtstreeks uit het onderzoek naar Dutroux kwamen.

De directeur-informatie benadrukte bovendien dat er van opgezet spel geen sprake was. Indien dat wel zo was, zou de journalist in kwestie, Thomas Van Hemeledonck, wel een undercover-camera bij zich gehad hebben, aldus Van Isacker. Hij noemt het niet rechtvaardig dat VLD-senator Jean-Marie Dedecker werd doorverwezen naar de tuchtcommissie van zijn partij.

Van Isacker nam het ten slotte ook op voor de journalist die met Dedecker tot in de cel van Dutroux raakte. Hij heeft zich aan een paspoortcontrole onderworpen, maar vermeldde niet dat hij journalist was. “Indien hij dat wel had gedaan, zou hij een slecht journalist zijn”, aldus Van Isacker, die benadrukte dat iedere goede journalist een kans om Dutroux te interviewen, niet zou laten liggen.

Bron » De Standaard

Netwerk bestaat wel, zegt Dutroux in Telefacts

“Er bestaat wel degelijk een netwerk, met allerlei criminele vertakkingen. Ik stond geregeld in contact met de mensen die deel uitmaakten van dat netwerk. Maar het gerecht wil dit spoor niet onderzoeken”, zo zegt Marc Dutroux in het ondertussen beruchte interview dat een journalist van de commerciële zender VTM in zijn cel in Aarlen afnam.

De persdienst van VTM verspreidde vandaag enkele fragmenten uit het interview dat maandag in het programma Telefacts wordt uitgezonden. De reportage bevat ook uittreksels uit honderden brieven en geschreven documenten van de hand van Dutroux.

In één van de brieven waarover de VTM-redactie beschikt, zegt Dutroux luidens de mededeling van de zender dat hij geen zuikerziekte heeft. Zijn advocaten argumenteren echter al enige tijd dat hij dieetvoeding nodig heeft omdat hij aan suikerziekte lijdt.

In de reportage komen tevens verschillende deskundigen en politici alsook de ouders Marchal, Lambrecks en Russo aan het woord. De reportage is van de hand van Thomas Van Hemeledonck, die zoals bekend samen met senator Jean-Marie Dedecker in de gevangenis van Aarlen geraakte, wat voor de nodige ophef zorgde.

Bron » De Standaard