“Geen risico dat Telefacts-reportage procesgang verstoort”

Volgens Klaus Van Isacker, directeur informatie bij de Vlaamse Mediamaatschappij, bestaat er geen risico dat de reportage van Telefacts over Marc Dutroux het onderzoek en proces rond Dutroux verstoort. Dat verklaarde Van Isacker in het middagnieuws van de commerciële omroep. Hij benadrukte ook dat er van opgezet spel geen sprake was.

De Telefacts-reportage kwam er volgens Van Isacker omwille van twee redenen: enerzijds de vaststelling dat Dutroux reeds zes jaar in voorhechtenis zit en anderzijds het gegeven van een 200-tal brieven van Dutroux aan onder meer pedofielen en minderjarige meisjes die de redactie van Telefacts kon inkijken.

Van Isacker is er van overtuigd, na consultatie van een aantal raadslieden, dat de reportage geen risico inhoudt voor het onderzoek naar Dutroux en zijn proces. Hij verwees in dat opzicht naar het weekblad Humo, dat enkele maanden geleden processen-verbaal afdrukte die rechtstreeks uit het onderzoek naar Dutroux kwamen.

De directeur-informatie benadrukte bovendien dat er van opgezet spel geen sprake was. Indien dat wel zo was, zou de journalist in kwestie, Thomas Van Hemeledonck, wel een undercover-camera bij zich gehad hebben, aldus Van Isacker. Hij noemt het niet rechtvaardig dat VLD-senator Jean-Marie Dedecker werd doorverwezen naar de tuchtcommissie van zijn partij.

Van Isacker nam het ten slotte ook op voor de journalist die met Dedecker tot in de cel van Dutroux raakte. Hij heeft zich aan een paspoortcontrole onderworpen, maar vermeldde niet dat hij journalist was. “Indien hij dat wel had gedaan, zou hij een slecht journalist zijn”, aldus Van Isacker, die benadrukte dat iedere goede journalist een kans om Dutroux te interviewen, niet zou laten liggen.

Bron » De Standaard