FN-leden halen uit naar belang nazi-ideologie binnen partij

De Waalse parlementsleden Charles Petitjean en Charles Pire halen zwaar uit naar de partij-instanties van het Front National. Volgens hen blijft de nazi-ideologie een referentie binnen de partij, zo stellen ze in een mededeling naar aanleiding van de nieuwe partijvoorzitter. De twee nemen afstand van de huidige partijleiding, maar blijven momenteel wel nog lid van het FN.

Petitjean en Pire merken op dat de gewezen dienstdoende FN-voorzitter, Senator Michel Delacroix, na het uitlekken van een amateurfilmpje waarop hij een nazistische en antisemitisch lied zong, had aangekondigd ontslag te nemen uit al zijn functies binnen de partij. Maar Delacroix zetelt nog altijd in het bureau.

“Een belangrijke fractie van het FN-bureau toont niet de minste bereidheid om het FN te ontdoen van de verwijzingen naar en de aanhangers van totalitaire ideologieën en symbolen, in de eerste plaats van het nationaal-socialisme”, stellen ze.

Charles Petitjean en Charles Pire gaan daarom “in overleg met leden van het bureau, lokale mandatarissen en militanten” een “Waalse Federatie van het Front National” oprichten die in heel Franstalige België kieslijsten zal indienen.

Charles Petitjean verklaarde vandaag in een reactie dat hij zich niet als dissident ziet. “Wij blijven FN-leden maar richten een structuur op waarbinnen we onze mening kunnen uiten, wat in de huidige omstandigheden niet binnen de partij mogelijk is”, zei hij.

Bron » De Morgen