Gruwelhuis Dutroux is verkocht

In het Waalse Sars-la-Buissiere is het gruwelhuis van Marc Dutroux verkocht voor 46.000 euro. In de tuin vonden speurders 12 jaar geleden de lichamen van Julie, Melissa en Bernard Weinstein. De koper is de burgemeester. Die wou vermijden dat iemand met slechte bedoelingen het huis zou kopen. De gemeente wil er een groene zone van maken met een herdenkingsteken voor de slachtoffers van Dutroux.

Bron » VTM Nieuws

Doorbraak in onderzoek naar moord op Julien Lahaut

Er lijkt een doorbraak in de maak in het onderzoek naar de moord op Julien Lahaut in 1950. CD&V-senator Pol Van Den Driessche kreeg de steun van nagenoeg alle fracties in de Senaat voor zijn resolutie waarin de regering gevraagd wordt om naar analogie van de vervolging van de Joden in België een wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gebeurtenissen.

Op 18 augustus 1950 werd de voorzitter van de toenmalige communistische partij, Julien Lahaut, vermoord. Hij zou vermoord zijn omdat hij in het parlement “Vive la république” had geroepen. Het gerechtelijk onderzoek naar de moord leverde niets op. Al vele jaren dringen historici en politici op een grondig en wetenschappelijk onderzoek. Sinds het gerechtelijk onderzoek in 1972 werd geklasseerd kwamen nieuwe feiten en getuigenissen aan het licht en volgde er ook een bekentenis.

De meeste kroongetuigen zijn vandaag overleden, dus kan voor Van Den Driessche alleen een grondig onderzoek in de archieven een nieuw licht werden op deze politieke moord. Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij is volgens hem de aangewezen instelling om dat onderzoek uit te voeren, zo leert zijn onderzoek over de deportatie en de vervolging van Belgische Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na een debat in de Commissie Justitie van de Senaat kreeg Pol Van Den Driessche van zijn collega’s de opdracht een resolutie te schrijven waarin aan de regering wordt gevraagd al het nodige te doen om het Soma in staat te stellen deze opdracht tot een goed einde te brengen. De regering wordt dus gevraagd daartoe de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen, zonder daarvoor de kredieten van andere onderzoeksprogramma’s of federale wetenschappelijke instellingen te belasten.

Tegelijk zal de Commissie ervoor zorgen dat het Soma toegang krijgt tot alle betrokken archieven van de openbare of privaatrechtelijke instellingen. De wetenschappelijke studie moet in twee jaar worden afgerond. De resolutie van Van Den Driessche werd mede ondertekend door de meerderheidsfracties, sp.a+Vl.Pro, groenen, N-VA en LDD.

Bron » VTM Nieuws

George Zicot eist schadevergoeding van België

Georges Zicot, de politieman die beschuldigd werd in de zaak-Dutroux en later werd vrijgesproken, doet de Belgische staat een proces aan en eist een schadevergoeding van 100.000 euro. Politieman Zicot werd in mei 2005 vrijgesproken in de zaak van de autozwendel, waarbij ook Marc Dutroux betrokken was. De rechtbank van Nijvel oordeelde hem enkel schuldig aan twee valse facturen bij garagisten in Charleroi. Hij is nu speurder bij de federale politie in Brussel.

Zicot heeft nu een rechtszaak aangespannen voor de rechtbank van eerste aanleg in Charleroi. Hij eist een schadevergoeding omdat hij de kosten van de verplaatsing Brussel-Charleroi gedurende zes jaar niet terugbetaald heeft gekregen. Verder zouden ook maaltijdkosten, extra verplaatsingskosten en voorlopige morele schadevergoedingen niet betaald zijn.

Bron » De Morgen

Na dertig jaar verdachte opgepakt van bomaanslag in Antwerpse diamantwijk

In het Canadese Ottawa is bijna dertig jaar na datum een verdachte gearresteerd van de moordende bomaanslag in de Antwerpse diamantwijk. De Canadese justitie wil de 55-jarige man aan Frankrijk uitleveren, waar hij toen ook een bloedige aanslag pleegde. Hassan Diab is vorige week in zijn huis in de buurt van Ottawa gearresteerd door speciale eenheden van de Canadese politie.

Dat ging zonder incidenten. Zijn arrestatie kwam er op vraag van de Franse onderzoeksrechter Marc Tràvidic. Vermoedelijk zal die de komende dagen officieel de uitlevering aan Frankrijk vragen van Hassan Diab. Het Belgische federale parket toonde ook al interesse.

Franse speurders zaten de man al een tijdje op de hielen nadat vorig jaar zijn naam naar boven was gekomen na een grondige analyse van het dossier, waar ook de Duitse en Italiaanse inlichtingendiensten aan meewerkten. Hassan wordt verdacht van medeplichtigheid aan twee bloedige bomaanslagen begin de jaren tachtig. De eerste vond plaats in de buurt van een Parijse synagoge. Een bom, verstopt in de zadeltas van een bromfiets, doodde toen op 3 oktober 1980 vier mensen. Twintig passanten raakten gewond.

Diab zou toen de bromfiets hebben aangekocht. Een jaar later, op 20 oktober, vond een gelijkaardige aanslag plaats in de Antwerpse Hoveniersstraat, hartje diamantwijk. Balans: drie doden en meer dan honderd gewonden. Beide aanslagen bleken later het werk van een terreurgroep, verbonden aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. De daders werden nooit gevonden.

Diab verscheen vrijdag voor een Canadese rechter, die binnen twee weken moet beslissen over zijn verdere aanhouding. Maar volgens de Canadese openbaar aanklager Claude LeFrancois is het bewijsmateriaal van de Franse speurders bijzonder overtuigend en zou de Canadese justitie een grote vergissing begaan mocht ze de man vrijlaten. ‘We weten dat de verdachte regelmatig naar het Midden-Oosten reist. Als u deze man op vrije voeten stelt, duikt hij in die regio onder en ziet u hem nooit meer terug.’

De advocaat van Hassan Diab argumenteerde vrijdag dat zijn cliënt, die een blanco strafregister heeft, het slachtoffer is van een ordinaire persoonsverwisseling. Ook zijn 30-jarige vrouw kwam vrijdag naar de rechtbank afgezakt om haar man vrij te pleiten. De man riskeert in Frankrijk een levenslange celstraf.

Bron » De Standaard

Marokko weigert geheim agenten uit België terug te roepen

Een half jaar geleden vroeg Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, aan de Marokkaanse autoriteiten om drie officieren van hun geheime dienst terug te roepen uit ons land, zo vernam De Morgen. Marokko negeerde de vraag.

De drie hebben zich volgens Winants op een ‘onaanvaardbare’ manier gedragen in de marge van het onderzoek naar Belliraj en zouden zich hebben bezondigd aan ronselpraktijken. Ze zijn nog steeds actief in Brussel.

Bekend is dat de samenwerking tussen de Staatsveiligheid en de Marokkaanse inlichtingendiensten stroef verloopt in de zaak rond Abdelkader Belliraj, de Belgische Marokkaan die door het Marokkaanse gerecht beschouwd wordt als de militaire leider van een jihadistisch terreurnetwerk en tegelijk informant van de Staatsveiligheid was. Ondertussen is er veeleer sprake van een open oorlog tussen beide diensten. Dat bleek afgelopen maandag tijdens de bespreking van het jongste rapport van het Comité I over de affaire-Belliraj in de parlementaire begeleidingscommissie.

Winants maakte daar bekend dat hij eind juli een brief heeft geschreven naar de baas van de Direction Générale des Etudes et de la Documentation (DGED), een offensieve Marokkaanse geheime dienst die opereert buiten de grenzen van Marokko. In de brief vroeg de chef van de Staatsveiligheid om drie agenten van de DGED onmiddellijk terug te roepen uit ons land. De drie, die werken onder de cover van diplomaat bij de ambassade van Marokko in Brussel, zouden volgens Winants de Staatsveiligheid hebben tegengewerkt. “Ze gedragen zich niet volgens de geplogenheden en dit op een manier die niet aanvaardbaar is voor de veiligheid van ons land”, stelde Winants.

Dat betekent dat de betrokken agenten bepaalde grenzen hebben overschreden. Het in de gaten houden van Marokkaanse onderdanen op Belgisch grondgebied of de strijd tegen het terrorisme door buitenlandse inlichtingendiensten zijn activiteiten die meestal worden getolereerd. Regelrechte spionage of obstructie van de werkzaamheden van de Belgische inlichtingendiensten kunnen evenwel niet door de beugel. Volgens een nota van de Belgische verbindingsofficier in Marokko wordt het dossier-Belliraj overigens niet behandeld door de DGED, maar door de binnenlandse veiligheidsdienst Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST).

Het is zeer ongebruikelijk dat geheim agenten van ‘bevriende’ inlichtingendiensten worden verzocht om het land te verlaten. Ten tijde van de Koude Oorlog gebeurde het wel regelmatig dat agenten van geheime diensten van het vijandige Oostblok het land werden uitgewezen. Winants toonde zich bijzonder ontstemd over het feit dat zijn vraag tot nog toe gewoon werd genegeerd.

Nog volgens de chef van de Staatsveiligheid zijn er talrijke DGED-agenten operationeel in België, in elk geval veel meer dan de geviseerde drie. De agressieve methodes van de DGED zorgden volgens hem niet alleen voor problemen in ons land, maar ook in Nederland, Spanje, Frankrijk en Denemarken. In Nederland werd onlangs het geval bekend van een Nederlands-Marokkaanse politieman die bleek te spioneren voor rekening van de DGED. Zolang de gevraagde terugroeping niet wordt uitgevoerd, wenst Winants geen enkel contact meer te onderhouden met de DGED. Hij kondigde ook aan dat de twee bevoegde ministers, Jo Vandeurzen (CD&V) van Justitie en Patrick Dewael (Open Vld) van Binnenlandse Zaken, geïnformeerd werden over het probleem. Vandeurzen, die de vergadering van maandag bijwoonde, sprak hem niet tegen.

De woordvoerder van minister Vandeurzen bevestigt “dat de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid in juli aan de DGED heeft gevraagd om drie officieren te vervangen door andere personen”. Ook hij verwijst naar de “verstoorde relatie” met de DGED in andere landen, zoals Nederland en Denemarken. “Zolang de drie niet zijn vervangen, verloopt de communicatie met de DGED uitsluitend via beveiligende, gecrypteerde lijnen, en dus niet meer via de betrokken officieren”, preciseert de woordvoerder van de minister.

Bron » De Morgen | Georges Timmerman