Proces Habran wordt waarschijnlijk in september voortgezet

Het tweede proces van Marcel Habran en consorten voor het hof van assisen van Brussel, dat in Nijvel zetelt, kon vanochtend niet hervat worden. Sinds woensdag 26 mei zijn de zittingen opgeschort nadat rechter De Mars, een van de bijzitters van het hof, met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen met een blindedarmontsteking.

Het proces hervat op 9 juni maar zal waarschijnlijk pas na het zomerreces voortgezet worden. Rechter De Mars is nog steeds aan het herstellen en bijgevolg kan ze niet zetelen. Het verloop van het proces raakt dus flink verstoord. Er werd nog niets voorbereid om de magistraat te laten vervangen tijdens het proces.

Het belangrijkste gevolg daarvan is dat het proces niet – zoals voorzien – op vrijdag 9 juli zal afgerond kunnen worden. Vandaag werd een korte zitting gehouden om die kalenderkwestie op te lossen. “Er moet rekening gehouden worden met zittingen tot eind juni of begin juli, en een hervatting op 1 september”, legde voorzitter Maes uit aan de juryleden. Vervolgens staken de verschillende advocaten de koppen bij elkaar achter gesloten deuren, zonder de juryleden, om de praktische regeling uit te werken.

Het uitstel en de nieuwe kalender zou ook de organisatie van het hof van beroep in Brussel, waar voorzitter Maes raadsheer is, in de war kunnen sturen. Ook de rechtbank van Nijvel, waar normaal gezien de twee bijzitters zetelen die gedetacheerd werden voor het proces rond Habran, zou gevolgen kunnen ondervinden.

Bron » De Morgen