“Nieuw proces-Cools overschrijdt redelijke termijn”

Het nieuwe assisenproces dat Richard Taxquet zal krijgen, kan tot een overschrijding leiden van de redelijke termijn waarbinnen iemand berecht moet worden. Dat zeggen zijn advocaten Julien Pierre en Luc Misson. Het nieuwe proces zou eind 2012 of begin 2013 in Namen plaatsvinden, ruim twintig jaar na de feiten.

Taxquet is volgens meester Misson “een gebroken man, moe, die jaren in de gevangenis heeft gezeten en zijn waardigheid wil terugvinden”. “Hij voert deze strijd ook voor zijn jonge zoon die stierf terwijl Taxquet in de gevangenis zat.”

Bron » De Morgen

Nieuw assisenproces tegen Richard Taxquet

Er komt een nieuw assisenproces rond de moord op minister van staat André Cools, meer bepaald tegen Richard Taxquet. Dat besloot het Hof van Cassatie. Taxquet kreeg op 7 januari 2004 20 jaar cel als mede-opdrachtgever van de moord op PS-politicus André Cools op 18 juli 1991.

Hij werd aan de galg gepraat door een anonieme getuige, maar ontkende zijn schuld. De Luikse jury, die zich boog over zijn zaak samen met die van 7 andere beschuldigden, moest antwoorden op 31 vragen. Slechts 4 van die vragen hadden betrekking op Taxquet, de rest op de 7 andere beschuldigden.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wees erop dat die vragen voor iedereen hetzelfde waren. En daardoor kreeg Taxquet geen eerlijk proces, omdat de jury niet kon duidelijk maken hoe groot de schuld van Taxquet precies was.

Maar vooral: de jury motiveerde haar verdict niet en dat mag niet. Taxquet kon niet begrijpen waarom hij was veroordeeld. Dat arrest leidde uiteindelijk tot een wet waardoor assisenjury’s hun verdict, waarbij ze iemand schuldig of onschuldig verklaren moeten motiveren.

Als Straatsburg een veroordeelde gelijk geeft, dan moet het Hof van Cassatie het assisenarrest verbreken. Dat is zopas gebeurd. Een nieuwe assisenjury in Namen zal een eventuele veroordeling van Taxquet grondig moeten motiveren en zijn straf zal allicht beduidend lager zijn dan die hij eerder kreeg.

Want het assisenhof moet bij het vastleggen van die nieuwe straf rekening houden met het feit dat de redelijke termijn om Taxquet te vonnissen erg lang is overschreden. Taxquet is ondertussen overigens al vrij.

Bron » Gazet van Antwerpen

“Daden Bende van Nijvel beschouwen als misdaad tegen mensheid”

Door de daden van de Bende van Nijvel te beschouwen als een misdaad tegen de mensheid, kan de verjaring van het dossier worden voorkomen. Het zal de onderzoekers toelaten om hun onderzoek na 2015 voort te zetten. Die denkpiste lanceerde Christian De Valkeneer, de procureur des konings van Charleroi, dinsdag.

Als er niets gebeurt, zullen er vanaf 10 november 2015 geen onderzoeksdaden meer mogelijk zijn en zal de onderzoekscel worden ontbonden, aldus De Valkeneer, die het onderzoek naar de bende leidt. Volgens De Valkeneer waren de bijkomende jaren die in 2005 werden bekomen – normaal gezien was de zaak al na twintig jaar verjaard – “helemaal niet nutteloos”. “Er is grondig werk verricht, en dat gebeurt nu nog altijd. De hoop blijft bestaan, en de wil en de motivatie zijn er.”

De daden van de Bende van Nijvel gelijkstellen aan een misdaad tegen de mensheid is volgens De Valkeneer zeker gedurfd. De beslissing om de verjaringstermijn op te schuiven naar veertig jaar “behoort toe aan de volgende regering en aan haar minister van Justitie”, luidt het nog. De Bende van Nijvel doodde in totaal 28 mensen tussen 1982 en 1985.

Bron » Gazet van Antwerpen