“Daden Bende van Nijvel geen misdaden tegen mensheid”

De verjaring van het dossier van de Bende van Nijvel voorkomen door de daden te beschouwen als een misdaad tegen de mensheid lijkt juridisch weinig steek te houden. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck in de bevoegde Kamercommissie geantwoord op een vraag van Stefaan Van Hecke (Groen!).

De Clerck reageert zo op een recent voorstel van Christian De Valkeneer, procureur des konings van Charleroi. Hij wil vermijden dat het dossier binnen vier jaar verjaart. De CD&V-minister benadrukte in de commissie Justitie dat het aan de volgende regering en het parlement is om hierover een beslissing te nemen.

“In elk geval lijkt mij de piste van ‘misdrijven tegen de menselijkheid’ geen accurate juridische benadering. Het zou mij verwonderen dat zij juridisch standhoudt. Het geeft evenwel aan dat er gezocht wordt naar een oplossing om alle middelen te kunnen blijven inzetten om de misdaden van de Bende van Nijvel op te helderen”, stelde De Clerck, die adviseerde om met de nodige omzichtigheid om te gaan met de verjaringstermijn.

Bron » De Morgen

Stad Aalst herdenkt slachtoffers Bende van Nijvel

Op 9 november is het 26 jaar geleden dat de Bende van Nijvel in Aalst toesloeg. Acht mensen lieten hierbij het leven. Niet enkel hun families, maar de hele Aalsterse gemeenschap vergeet deze gruwel tot op vandaag niet.

De stad organiseert op die dag een plechtigheid om alle slachtoffers te herdenken. Die vindt om 11 uur plaats op de begraafplaats in Aalst aan het monument dat speciaal werd opgericht voor de slachtoffers. Na de plechtigheid krijgen de nabestaanden van de slachtoffers de kans om samen na te praten.

De stad Aalst heeft via registers alle nabestaanden van de slachtoffers opgespoord. Toch kan het omwille van veranderde familiesituaties zijn dat niet iedereen een uitnodiging heeft gekregen.

De stad wil via deze weg iedereen uitnodigen voor de officiële plechtigheid die plaatsvindt op woensdag 9 november, om 11 uur aan de begraafplaats in Aalst. Meer info kan iedereen verkrijgen via de dienst Stadspromotie op het telefoonnummer 053 73 22 44 of via info@aalst.be