Stafhouders ongerust over hervorming rechtsbijstand

De zes stafhouders van de hoven van beroep drukken in een open brief hun ongerustheid uit over de voorstellen van de minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) voor de hervorming van de rechtsbijstand.

Zij vinden bepaalde maatregelen, zoals het invoeren van remgeld en het verplichten van advocaten-stagiairs om vijf dossiers gratis te doen, “absoluut onaanvaardbaar”.

“Het is overigens evident dat het geheel van de voorgestelde maatregelen niet in staat zal zijn om, rekening houdend met de actuele noden, het systeem van de juridische bijstand op adequate wijze te financieren”, klinkt het.

De stafhouders vinden dat de juridische bijstand in België sowieso al onvoldoende gefinancierd wordt en vrezen dat wanneer er geen adequate maatregelen genomen worden, het systeem zal verdwijnen bij gebrek aan vrijwilligers.

Ze sporen de regering aan om met de balies in debat te gaan en om zo tot oplossingen te komen, “die eerder dan de juridische bijstand ten gronde te richten, het voortbestaan ervan kunnen waarborgen”.

Bron » De Standaard

“Hervorming pro-Deo ondermijnt recht op verdediging”

Oppositiepartij Groen vreest dat de armsten het slachtoffer zullen zijn van de hervorming van het pro-Deosysteem die door de ministerraad is goedgekeurd. Ook de N-VA heeft haar bedenkingen. De ministerraad keurde de hervorming van het pro-Deosysteem van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) goed. Daarin staat onder meer dat wie een pro-Deoadvocaat wil in de toekomst remgeld zal moeten betalen. Volgens de minister is het huidige systeem stilaan onbetaalbaar.

Oppositiepartijen N-VA en Groen zijn niet tevreden over de plannen. Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) heeft het over een budgettaire operatie die alleen maar de symptomen aanpakt, terwijl haar groene collega Stefaan Van Hecke vindt dat de hervorming het recht op verdediging ondermijnt.

Smeyers haalt onder meer aan dat de plannen “lichtzinnig en eindeloos procederen niet tegengaan”. Ze vindt de invoering van remgeld ook niet sociaal en meent dat het de werkingslast zal verhogen. Stefaan Van Hecke vindt dat het plan van de minister schadelijk is voor de kwaliteit van de juridische bijstand. “Mensen met minder geld zijn daarvan het eerste slachtoffer.”

Hij benadrukt dat juridische bijstand een sociaal grondrecht is dat “niet in de eerste de beste budgetoefening kan sneuvelen. In een democratie bespaar je niet op de rechtsstaat”, stelt Groen.

De partij erkent dat het systeem een hervorming kan gebruiken en dat de misbruiken ervan moeten worden aangepakt. De groenen hopen dat de minister haar plan intrekt en in samenspraak met de actoren een nieuw voorstel uitwerkt. Ook Smeyers roept Turtelboom op de dialoog met de betrokkenen voort te zetten.

De hervorming stuitte eerder al op protest van de Orde van de Vlaamse Balies en de armoedeverenigingen. De Vlaamse advocaten dreigden ermee om geen bijstand meer te geven als het plan niet aangepast wordt. Ook zij vinden dat de overheid het recht op juridische bijstand moet waarborgen.

Bron » De Standaard

Gratis advocaat niet langer gratis

Wie een beroep wil doen op een pro-Deoadvocaat, zal in de toekomst remgeld moeten betalen. Dat is één van de voorstellen van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) voor de hervorming van de rechtsbijstand, waarvoor de ministerraad vrijdag het licht op groen zette.

De hervorming van de rechtsbijstand sleept al bijna een jaar aan. Volgens de minister was een hervorming broodnodig, omdat er fors meer gebruik wordt gemaakt van een gratis advocaat, swingden de kosten de pan uit.

Het aantal zaken waarin een beroep wordt gedaan op een pro-Deoadvocaat, is in vijtien jaar tijd verdubbeld. Gevolg is dat het budget exponentieel toenam. De afgelopen jaren stegen de kosten gemiddeld 8 à 9 procent per jaar. In 2012 kostte het systeem 78 miljoen euro aan de overheid.

Om ervoor te zorgen dat de advocaten een billijke vergoeding zouden blijven krijgen en de filosofie van het systeem behouden zou blijven, werkte de minister een aantal voorstellen uit, die de ministerraad vrijdag heeft goedgekeurd.

Het meest opvallende voorstel is dat er zoals in de gezondheidszorg er een soort remgeld wordt ingevoerd, een kleine som die iedereen in de toekomst betaalt als hij een gratis pro-Deoadvocaat krijgt toegewezen. Met het nieuwe systeem wil ze de drempel verhogen.

Het gaat om 10 euro bij de aanwijzing van een advocaat, 30 euro voor een extra procedure en nog eens 30 euro in beroep. Volgens minister Turtelboom gaat het om kleine bedragen, zodat de toegankelijkheid behouden blijft. Voor wie het remgeld echt niet kan betalen, kan er een afwijking worden voorzien. Je kan het remgeld ook recupereren wanneer je een zaak wint die tegen jou werd ingespannen.

Advocaten die het pro-Deosysteem misbruiken, zullen voortaan ook beter bestraft kunnen worden. Er zal ook beter gecontroleerd worden of mensen in aanmerking komen voor zo’n goedkopere pro-Deoregeling en stagiair-advocaten zullen voortaan tijdens hun stage bij een kantoor minstens vijf dossiers pro Deo moeten pleiten.

Enkele organisaties zijn niet tevreden dat de gratis rechtsbijstand wordt teruggeschroefd. “Zelfs een kleine bijdrage kan een drempel vormen,” reageert Hilde Linssen van het Netwerk Tegen Armoede aan VRT-radio.

“Het stuit me het meest tegen de borst dat Turtelboom laat uitschijnen dat er een overconsumptie is en dat daarom de kraan wordt dichtgedraaid, terwijl dat helemaal niet bewezen is”, zegt ze. “Op de kap van de kwetsbare mensen schroeft ze het sociaal recht op een advocaat terug.”

Bron » De Standaard

Drie keer zoveel zelfmoorden van gevangenen in België als in Europa

In België plegen bijna drie keer zoveel gevangenen zelfmoord als in Europa. Ons land had in 2010 16,7 zelfmoorden per 10.000 gevangenen, Europa slechts 6,7 procent. België staat hiermee op de vijfde plaats van 51 landen. Alleen Nederland en Luxemburg doen het in onze regio nog slechter (respectievelijk 17 en 29).

Ruim een derde (35,2 procent) van al wie in de gevangenis overlijdt, doet dat in België door zelfmoord. In Europa is dat cijfer gemiddeld 23,9 procent. Dat blijkt uit een vergelijkende studie over de gevangenissen van 51 landen van de Raad van Europa die zopas werd voorgesteld door de Raad. Tot dit orgaan behoren niet alleen de EU-staten, maar o.a. ook Rusland, Azerbeidjan, Turkije, de Oekraïne.

In Europa hebben 34 van de 51 landen (of 66,7 procent) meer dan 100 gevangenen per 100.000 inwoners. België tekent voor 107 gevangenen, nog ver onder het Europese gemiddelde van 154. De helft van de Europese landen heeft meer dan 122 gevangenen per 100.000 inwoners, de helft minder. België zit dus aan de “lage” kant.

Gemiddeld hebben de Europese staten 99,5 gevangenen per 100 cellen. Zij kennen dus geen overbevolking. België telt echter 127 gevangenen per honderd cellen, veruit het meeste van alle West-Europese landen, Italië (147) uitgezonderd. Uiteindelijk hadden in 2011 vijf Europese landen meer dan 130 gedetineerden per 100 cellen. België staat op de zevende plaats (van 51 landen).

Qua leeftijd (35,4 jaar gemiddeld) en geslacht (4,2 procent vrouwen) benadert de Belgische gevangenisbevolking het Europese gemiddelde (respectievelijk 35,4 jaar en 5,3 procent vrouwen).

Maar dat is niet als het over het aantal vreemdelingen gaat. In België heeft 42 procent van de gedetineerden niét de Belgische nationaliteit. Het aantal vreemdelingen is daar mee dubbel zo hoog dan het Europees gemiddelde (21,5 procent) en bijna drie keer zo hoog dan het Franse gemiddelde (17,5 procent). Op het vlak van ontsnappingen scoort België perfect gemiddeld: 8,8 ontsnappingen per 10.000 gevangenen.

Bron » Gazet van Antwerpen