“DNA verzamelen mag, maar niet in alle omstandigheden”

“Wij zijn niet tegen het verzamelen van DNA-gegevens, maar niet tegen om het even welke prijs.” Zo reageert Eva Wiertz op het pleidooi van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois om van elke baby een DNA-staal af te nemen. Zij is lid van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De privacycommissie beklemtoont dat het gebruik van DNA-gegevens enkel kan binnen een precies omschreven en afgebakend kader, om te vermijden dat men in een Big Brother-maatschappij terechtkomt. “Er bestaat al een DNA-databank voor veroordeelden”, stelt Wiertz. “We werken samen met het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.”

Naast eventuele deontologische bezwaren wijst de privacycommissie ook op praktische problemen. “‘Het is onmogelijk om het DNA van alle nieuwgeborenen te verzamelen. We hebben niet de middelen qua mankracht en technieken. Stel u ook voor hoe we het DNA van verdachte personen met alle beschikbare DNA-gegevens zullen moeten vergelijken.”

Bron » De Morgen

“Neem DNA-staal van alle baby’s en nieuwkomers”

Van elke pasgeboren baby een DNA-staal nemen, dat is het drastische idee dat de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois in de krant De Standaard opwerpt in de strijd tegen misdaad. “Ik zou het een goed idee vinden van elke pasgeboren baby en van alle nieuwkomers in dit land DNA­-materi­aal te verzamelen. Dat zou een grote stap vooruit zijn voor de opheldering van misdrijven. Uiteraard moeten er dan strikte wettelijke criteria komen over het gebruik van DNA­-gegevens.”

Volgens de baas van het Antwerpse parket-generaal moet de maatschappij durven nadenken over hoe ze de burgers in de toekomst wil beschermen. “Voor die bescherming moet je iets durven prijs te geven. Onze privacywetgeving gaat veel te ver.”

Voorts pleit Liégeois voor meer bewa­kingscamera’s. “Niet alleen voor verkeerszaken, maar ook om in het oog te houden wat er op straat gebeurt. Camera’s geven zeer goede resultaten, er zijn daardoor al verkrachtingszaken opgelost. De Privacy­commissie is daar tegen, maar wat heeft de burger het liefst: dat hij niet wordt gezien, of dat het gerecht erin slaagt om de dief te klissen die bij hem heeft ingebroken?”

Bron » De Morgen