De politie skypet mee

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil de politie middelen geven om in te breken in internetcommunicatie. ‘Cybercriminelen maken voor hun communicatie steeds vaker gebruik van beveiligde systemen.’

Turtelboom lichtte haar plannen toe in een antwoord op een schriftelijke vraag van haar partijgenote Martine Daeleman. Zij vernam dat in de Verenigde Staten en Australië wetsvoorstellen in de maak zijn die internetbedrijven verplichten een afluistermogelijkheid te creëren. Momenteel zijn die er niet bij producten als Skype, Dropbox, Google Drive, Office 365 of iCloud.

“Onze politie en justitie zijn vragende partij om te kunnen inbreken in de communicatie- en informatiesystemen van criminelen”, zegt Turtelboom. “Cybercriminelen maken voor hun communicatie steeds vaker gebruik van beveiligde systemen, zowel voor criminele activiteiten als voor de opslag van kinderpornografie. Klassieke telefoontaps en internetonderscheppingen verlenen hoe langer hoe minder toegang.”

Onder toezicht

Aanleiding tot de bezorgdheid van Taelman was het bericht over cybercriminelen die via een digitale inbraak in de software van havenbedrijven een Antwerpse drugsbende informatie verkochten. Daardoor kon die jaren lang ongemerkt drugs voorbij douanecontroles smokkelen.

De Antwerpse advocaat Raf Jespers, auteur van het boek Big Brother in Europa, heeft twijfels bij het nut van een verdere aanscherping van de wet. “Dit kadert in een bredere tendens waarbij de overheid vindt dat ze haar burgers te allen tijde moet kunnen controleren”, vindt hij. “Vandaag al kan een onderzoeksrechter je computer ‘onder toezicht plaatsen’ en er alles uit halen wat er ooit aan informatie in heeft gezeten.”

NSA achterna

Jespers bereidt momenteel namens de Liga voor de Mensenrechten een juridisch gevecht voor tegen de vorige zomer in Kamer en Senaat goedgekeurde dataretentiewet. Die verplicht alle operatoren tot een permanente opslag van alle telefoon- en mailgegevens, teruggaand tot een jaar.

“Die wet biedt ook de Staatsveiligheid de mogelijkheid achter onze rug mee te lezen en te luisteren”, zegt hij. “Dit is de NSA achterna. Het leidt naar situaties waarbij politici worden afgeluisterd zonder dat iemand er rekenschap voor aflegt. Ik begrijp niet hoe wij Belgen zoiets kunnen pikken nu Edward Snowden wereldwijd wordt geroemd als figuur van 2014.”

Ook de Brusselse strafpleiter Sven Mary ziet niet direct de nood aan een extra wettelijk kader dat de politie inzage moet geven in tablets en pc’s: “Alsof Skype de enige manier zou zijn waarmee criminelen converseren. Het onderscheppen van e-mail is nu al dagelijkse routine in strafonderzoeken. De federale politie heeft een computer crime unit die al jaren niks anders doet dan inbreken in systemen. De misdaad is trouwens altijd een stapje voor. Mevrouw Turtelboom heeft Skype ontdekt, maar de georganiseerde misdaad is alweer overgeschakeld op de-one-to-one-gsm: totaal ontraceerbaar, tot nu toe. De misdaad zal de wedloop winnen, het grote slachtoffer is de privacy van de burger.”

Een werkgroep van experts gaat voorstellen doen aan de minister. De kans lijkt klein dat een nieuwe wet nog voor de verkiezingen goedgekeurd wordt.

Bron » De Morgen

Politie en justitie willen inbreken in computers

“Als politie en justitie niet meer bevoegdheden krijgen om binnen te breken in computersystemen, wordt de strijd tegen de criminaliteit onmogelijk.” Dat zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) vandaag in De Tijd. “Onze politie en justitie zijn vragende partij om te kunnen inbreken in de communicaties en de informatiesystemen van criminelen”, zegt Turtelboom.

“Want cybercriminelen maken voor hun communicatie steeds vaker gebruik van beveiligde systemen, zowel voor criminele activiteiten als voor de opslag van illegale bestanden, zoals kinderpornografie. De traditionele manieren om bewijzen te verzamelen worden dus inefficiënt. Klassieke telefoontaps en internetonderscheppingen verlenen hoe langer hoe minder toegang tot de effectieve inhoud van de communicaties.”

Momenteel kunnen criminele organisaties de Belgische politiediensten bijvoorbeeld van zich afschudden door niet via de telefoon met elkaar te communiceren, maar wel via de internetcommunicatietoepassing Skype. Ook programma’s als Dropbox, Google Drive, Office 365 en iCloud zijn beveiligd en moeilijk tot onmogelijk toegankelijk voor politiespeurders. Hoe vaak de politie zo op een muur botst, weet Turtelboom niet. De politie houdt daarover geen statistieken bij.

Als politie en justitie geen uitbreiding van hun bevoegdheden krijgen, zal de strijd tegen de criminaliteit onmogelijk worden, luidt de conclusie van de minister. “Dat hoeft niet te leiden tot een digitale oorlogsvoering, op voorwaarde dat de nieuwe bevoegdheden omkaderd worden door de noodzakelijke waarborgen om de privacy te beschermen. In een democratische samenleving die de mensenrechten respecteert, moet zo’n bevoegdheid dan ook in verhouding staan tot het beoogde doel.”

Bron » De Morgen

Agenten krijgen lichtere straf dan burgers

Volgens de beschikbare gegevens van het Comité P krijgen politiemensen vaker dan anderen een lichte straf als ze voor de rechter komen. Dat schrijft De Standaard zaterdag. Van de 172 rechterlijke uitspraken over politiemensen die het comité dat jaar ontving, waren er 29 opschortingen van veroordeling. Dat zijn uitspraken waarbij de rechter de feiten wel bewezen acht, maar beslist om geen straf op te leggen. De beklaagde behoudt daarmee zijn blanco strafblad. Voor politiemensen is dat cruciaal om bij het korps te kunnen blijven werken.

Zo kregen twee inspecteurs die aangehouden minderjarigen hadden aangerand vorig jaar opschorting. Ook voor stalking en schriftvervalsing werden opschortingen uitgesproken. Het aantal opschortingen voor politiemensen ligt de laatste jaren tussen de 16 en 27 procent. Bij alle uitspraken van de correctionele rechtbanken samen ligt het aantal opschortingen echter veel lager, op 6,5 procent.

“Als rechters in sommige gevallen politiemensen lichter zouden straffen, kan dat zijn omdat ze ervan uitgaan dat er binnen het korps nog een disciplinaire sanctie komt”, aldus Yves Keppens, voorzitter van het Comité P. “En omgekeerd wachten de korpsoversten op een gerechtelijke uitspraak, waardoor de agent in kwestie er van beide kanten soms gemakkelijk mee wegraakt. Maar om zeker te weten of politiemensen stelselmatig een voorkeursbehandeling krijgen, zouden we dat grondiger moeten uitzoeken.”

De Gentse criminoloog Brice De Ruyver vindt dat politiemensen met sommige feiten te vlot wegraken. “Voor iets als diefstal van inbeslaggenomen zaken kun je dat soms zeggen, voor geweldfeiten niet. Maar ik vind ook dat Justitie de politie soms te weinig verdedigt wanneer iemand slachtoffer is van bedreigingen of intimidatie. Politiemensen moeten veel meer slikken dan de gewone burger.”

Bron » De Standaard

Grote machtswissel bij Justitie

Bij Justitie zullen tegen april 2014 ruim vijftig topfuncties in andere handen zijn. Dat schrijft De Tijd. In het staatsblad verschenen gisteren 34 vacatures, onder meer voor de toekomstige voorzitters van eerste aanleg en de procureurs des Konings voor de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen.

De vacatures zijn het gevolg van de nakende fusie en de uitbreiding van de gerechtelijke arrondissementen, die volledige provincies zullen bestrijken. Los van die 34 vacatures zijn bij Justitie de jongste maanden nog 17 topfuncties in handen van andere magistraten gekomen.

Bron » De Morgen

31 ontsnapte gedetineerden nog steeds zoek

In de periode 2007-2011 ontsnapten 299 gedetineerden uit gevangenissen in ons land. Hiervan waren er op 4 september 2013 268 opnieuw in een Belgische gevangenis opgesloten.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (SP.A). De minister beschikt niet over cijfers van ontsnapte gedetineerden die in het buitenland werden opgepakt en nog niet naar ons land werden teruggestuurd.

Het aantal ontsnappingen uit Belgische gevangenissen steeg in de periode 2007-2009 van 42 tot 73 per jaar. In 2008 werden 62 ontsnappingen geregistreerd, in 2010 58 en in 2011 64. Van de gedetineerden die in 2007 ontsnapten blijft er tot op vandaag nog slechts één voortvluchtig. Voor 2008 zijn er dat echter zes, voor 2009 zeven, voor 2009 acht en voor 2011 negen.

Bron » De Standaard