Politie en justitie willen inbreken in computers

“Als politie en justitie niet meer bevoegdheden krijgen om binnen te breken in computersystemen, wordt de strijd tegen de criminaliteit onmogelijk.” Dat zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) vandaag in De Tijd. “Onze politie en justitie zijn vragende partij om te kunnen inbreken in de communicaties en de informatiesystemen van criminelen”, zegt Turtelboom.

“Want cybercriminelen maken voor hun communicatie steeds vaker gebruik van beveiligde systemen, zowel voor criminele activiteiten als voor de opslag van illegale bestanden, zoals kinderpornografie. De traditionele manieren om bewijzen te verzamelen worden dus inefficiënt. Klassieke telefoontaps en internetonderscheppingen verlenen hoe langer hoe minder toegang tot de effectieve inhoud van de communicaties.”

Momenteel kunnen criminele organisaties de Belgische politiediensten bijvoorbeeld van zich afschudden door niet via de telefoon met elkaar te communiceren, maar wel via de internetcommunicatietoepassing Skype. Ook programma’s als Dropbox, Google Drive, Office 365 en iCloud zijn beveiligd en moeilijk tot onmogelijk toegankelijk voor politiespeurders. Hoe vaak de politie zo op een muur botst, weet Turtelboom niet. De politie houdt daarover geen statistieken bij.

Als politie en justitie geen uitbreiding van hun bevoegdheden krijgen, zal de strijd tegen de criminaliteit onmogelijk worden, luidt de conclusie van de minister. “Dat hoeft niet te leiden tot een digitale oorlogsvoering, op voorwaarde dat de nieuwe bevoegdheden omkaderd worden door de noodzakelijke waarborgen om de privacy te beschermen. In een democratische samenleving die de mensenrechten respecteert, moet zo’n bevoegdheid dan ook in verhouding staan tot het beoogde doel.”

Bron » De Morgen

Agenten krijgen lichtere straf dan burgers

Volgens de beschikbare gegevens van het Comité P krijgen politiemensen vaker dan anderen een lichte straf als ze voor de rechter komen. Dat schrijft De Standaard zaterdag. Van de 172 rechterlijke uitspraken over politiemensen die het comité dat jaar ontving, waren er 29 opschortingen van veroordeling. Dat zijn uitspraken waarbij de rechter de feiten wel bewezen acht, maar beslist om geen straf op te leggen. De beklaagde behoudt daarmee zijn blanco strafblad. Voor politiemensen is dat cruciaal om bij het korps te kunnen blijven werken.

Zo kregen twee inspecteurs die aangehouden minderjarigen hadden aangerand vorig jaar opschorting. Ook voor stalking en schriftvervalsing werden opschortingen uitgesproken. Het aantal opschortingen voor politiemensen ligt de laatste jaren tussen de 16 en 27 procent. Bij alle uitspraken van de correctionele rechtbanken samen ligt het aantal opschortingen echter veel lager, op 6,5 procent.

“Als rechters in sommige gevallen politiemensen lichter zouden straffen, kan dat zijn omdat ze ervan uitgaan dat er binnen het korps nog een disciplinaire sanctie komt”, aldus Yves Keppens, voorzitter van het Comité P. “En omgekeerd wachten de korpsoversten op een gerechtelijke uitspraak, waardoor de agent in kwestie er van beide kanten soms gemakkelijk mee wegraakt. Maar om zeker te weten of politiemensen stelselmatig een voorkeursbehandeling krijgen, zouden we dat grondiger moeten uitzoeken.”

De Gentse criminoloog Brice De Ruyver vindt dat politiemensen met sommige feiten te vlot wegraken. “Voor iets als diefstal van inbeslaggenomen zaken kun je dat soms zeggen, voor geweldfeiten niet. Maar ik vind ook dat Justitie de politie soms te weinig verdedigt wanneer iemand slachtoffer is van bedreigingen of intimidatie. Politiemensen moeten veel meer slikken dan de gewone burger.”

Bron » De Standaard