Justitie gaat volledig digitaal

Het Belgische rechtsapparaat zegt het papieren tijdperk vaarwel. Vonnissen, arresten en andere gerechtelijke gegevens zullen voortaan digitaal te vinden zijn in één grote databank. Dat schrijven De Tijd en L’Echo.

Het Antwerpse hof van beroep kreeg vorige week als eerste toegang tot de databank. Zowel de magistraten als de griffiers kunnen al volledig digitaal uitspraken raadplegen. Vanaf de zomer van volgend jaar zullen alle andere hoven van beroep en de arbeidshoven hetzelfde kunnen doen. Na deze eerste stap volgen ook de rechtbanken van eerste aanleg en andere spelers in de gerechtelijke wereld en overheid.

De databank zorg voor een ontlasting van de griffiers, maar verhoogt ook de betrouwbaarheid. Het gebeurt wel vaker dat documenten verdwijnen of dat per ongeluk verkeerde stukken in een dosier belanden. Voor de realisatie moest minister van Justitie Annemie Turtelboom eerst werk maken van de vervanging van 17.500 oude computers. Dat is ver gevorderd en zou eind volgend jaar klaar moeten zijn.

Bron » De Morgen

Kamer keurt derde luik justitiehervorming goed

De plenaire Kamer heeft gisteren het luik van de justitiehervorming over het beheer van de rechterlijke orde goedgekeurd. De tekst geeft het openbaar ministerie en de hoven en rechtbanken meer verantwoordelijkheid over de inzet van mensen en middelen. N-VA en FDF stemden tegen, terwijl Vlaams Belang en Ecolo-Groen zich onthielden.

Om de rechtbanken autonoom te kunnen laten beslissen binnen de haar beschikbare enveloppe, komen er twee nieuwe organen bij: het college van het openbaar ministerie en het college van hoven en rechtbanken.

Zij zullen verantwoordelijk worden voor de verdeling van de middelen over de lokale entiteiten binnen de rechterlijke orde. De minister van Justitie zal met elk van de organen een beheersovereenkomst afsluiten met een resultaatsverbintenis.

Het gaat om het derde luik van de justitiehervorming die deze legislatuur wordt doorgevoerd. De vorige luiken herleidden het aantal arrondissementen van 27 naar 12 en zorgden ervoor dat magistraten flexibeler kunnen worden ingezet.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom stelde dat met de stemming “twee jaar intense en zware discussies worden afgerond”. De betrokken wetsontwerpen geven één van de meest ingrijpende hervormingen van het justitiële landschap sinds 1830 vorm, aldus de minister.

Bron » De Morgen