Politici krijgen na 20 jaar inzicht in geheime gegevens Staatsveiligheid

Binnenkort krijgen de Belgische parlementsleden die toezicht houden op de werking van de Staatsveiligheid ook inzicht in de geheime en geclassificeerde gegevens ervan. Dat weet de krant De Tijd.

Het is het comité I, dat bestaat uit gespecialiseerde magistraten en onderzoekers, dat toezicht houdt op de werking van de inlichtendiensten als de Staatsveiligheid en de militaire inlichtendienst ADIV. Het comité wordt begeleid door een bijzondere parlementaire commissie.

Die commissie verhuist nu van de afgeslankte Senaat naar de Kamer en wordt samengesmolten met de commissie die ook het comité P begeleidt, dat toezicht houdt op de werking van de politiediensten in ons land. Maar naast de samensmelting komen er nog wijzigingen.

Zo zullen bijna alle partijen in de toekomst een afvaardiging mogen sturen naar de bijzondere commissie. Nu zijn dat enkel de grotere partijen. Belangrijker echter is dat de parlementsleden ook inzage zullen krijgen in geheime, geclassificeerde gegevens. Daarvoor hebben ze een zogenaamde veiligheidsmachtiging nodig die ze krijgen na een screening.

Tot nu toe lag de kwestie gevoelig vanwege het gevaar dat geheime gegevens zouden kunnen uitlekken. Vooral de buitenlandse inlichtendiensten zijn daar gevoelig voor. De informatie die zij delen met de Belgische Staatsveiligheid moet in veilige handen blijven, vinden ze.

Maar Stefaan van Hecke, parlementslid voor Groen, zegt dat de politici het vertrouwen dat ze krijgen, niet zullen beschamen: “We zullen als politici verantwoordelijk omspringen met de inzage in geclassificeerde gegevens. We nemen onze taak ernstig”.

Bron » De Morgen

Doorbraak in honderden misdrijfdossiers dankzij internationale uitwisseling DNA

Voor het eerst hebben België en Nederland massaal DNA-gegevens uitgewisseld, en dat leidde meteen tot een spectaculair resultaat. In één klap leverde de vergelijking van de sporen 1.745 overeenkomsten op.

In 576 gevallen gaat het zelfs om een DNA-spoor op een plaats van een misdrijf in het ene land, dat nu plots gelinkt kan worden aan een DNA-profiel van iemand die in Nederland of België verplicht werd een staal af te leveren. Zo is in honderden zaken nieuwe hoop op een doorbraak. “Het biedt speurders nieuwe aanwijzingen, aanknopingspunten en mogelijke verdachten om een zaak alsnog op te lossen”, klinkt het.

Bovendien is het ook goed nieuws voor slachtoffers en nabestaanden: zij krijgen misschien te horen dat een dader gevat is of wat er met hun dierbare gebeurd is.

Binnenkort volgen gelijkaardige vergelijkingen van de Belgische DNA-gegevens met Franse en Duitse databanken.

Bron » De Standaard

“Breid bronnengeheim uit naar criminologen”

Het wettelijke bronnengeheim – dat nu voor journalisten geldt – moet uitgebreid worden naar criminologen. Daarvoor pleiten drie medewerkers van het Leuvense Instituut voor Criminologie, onder wie prof. Dirk Van Daele, in het vakblad Panopticon. Het kunnen waarborgen van anonimiteit aan informatieverstrekkers draagt volgens de onderzoekers bij tot meer accurate onderzoeksdata en een versterking van de kwaliteit van het onderzoek.

Onderzoekers kunnen de vertrouwelijkheid niet garanderen aan informatieverstrekkers, omdat criminologen niet vallen onder beroepen zoals geneesheren – het Hof van Cassatie breidde dit uit tot de figuur van de noodzakelijk vertrouwenspersoon – die krachtens artikel 458 van het Strafwetboek wettelijk tot geheimhouding verplicht zijn. Hierdoor zal de criminoloog-onderzoeker steeds verplicht zijn tot medewerking met politie en justitie en zich niet kunnen beroepen op zwijgplicht. Ook de discretieplicht brengt geen soelaas.

De redenen waarom het journalistiek bronnengeheim werd ingevoerd gelden volgens de Leuvense onderzoekers ook voor criminologen. “Zo waarborgt het journalistiek bronnengeheim dat de journalist zijn taak als waakhond kan uitoefenen waarbij hij ook informatie kan inzamelen over maatschappelijke gevoelige en/of gevaarlijke thema’s. Ook de criminoloog-onderzoeker onderneemt een zoektocht naar de waarheid en ook hij tracht burgers te informeren over maatschappelijk gevoelige en/of gevaarlijke onderwerpen, weze het dat dit informatieve aspect zich eerder op een breder maatschappelijk en institutioneel niveau situeert”, aldus de drie criminologen in Panopticon.

Bron » De Morgen

Aantal criminele 60-plussers met 140 procent toegenomen

In Vlaanderen zijn ’60-plusgangsters’ flink in opmars. In de periode 2003 tot en met 2014 is het aantal 60-plussers in Vlaamse gevangenissen namelijk gestegen met ruim 140 procent.

Karel Oei, hoogleraar forensische psychiatrie van de Universiteit Tilburg, verwacht een verdere stijging en pleit daarom voor een speciaal bejaardenstrafrecht. “Mensen boven de 75 jaar moeten we niet meer strafbaar stellen, net als bij jongeren onder de 12 jaar.”

Bron » Het Nieuwsblad

Maggie De Block neemt Justitie over van Turtelboom

Maggie De Block (Open VLD) wordt tijdelijk minister van Justitie in de federale regering in lopende zaken. Ze vervangt Annemie Turtelboom die naar het Vlaamse niveau overstapt om er viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie te worden. Dat bevestigden Turtelboom en het kabinet-De Block aan Belga.

De Block was staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de federale regering-Di Rupo. Sinds haar aanstelling eind 2011 groeide ze uit tot populairste politica van Vlaanderen, wat haar bij de verkiezingen van 25 mei 131.713 voorkeurstemmen opleverde in Vlaams-Brabant.

Nu Annemie Turtelboom minister van Financiën, Begroting en Energie wordt in de Vlaamse regering-Bourgeois, is de tijdelijke promotie voor De Block dan ook allerminst een verrassing. Hoe lang ze minister van Justitie zal blijven, hangt af van de snelheid waarmee de coformateurs Kris Peeters en Charles Michel de verwachte “Zweedse” coalitie met N-VA, CD&V, Open Vld en MR op de been zullen krijgen. Verwacht wordt dat Turtelboom ook in die nieuwe regering op een ministersportefeuille kan rekenen.

Bron » De Standaard