Vaak belaagd, nooit gekraakt

Onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte klopt dit weekend zijn laatste shift. Maandag, op zijn 67ste verjaardag, trekt hij de deur van zijn onderzoekskabinet definitief achter zich dicht. Ooit was hij de populairste magistraat van dit land. Maar ook de meest gefrustreerde.

Connerotte is erg geliefd bij de Belgen in 1996, het jaar waarin hij en procureur Michel Bourlet de ontvoerde Sabine en Laetitia levend terugvinden. En Julie en Melissa en An en Eefje, alle vier dood helaas. Via een opmerkzame student en een dito non zijn de speurders in het kleine gerechtsgebouw van Neufchâteau uitgekomen bij een oude bekende van het gerecht, ene Marc Dutroux. De start van een ophefmakend onderzoek waarin Connerotte en Bourlet “tot op het bot” willen gaan. “Als men ons tenminste laat doen”, dixit de procureur.

En ze hebben inderdaad nog veel volk in het vizier. Bij een operatie begin september 1996 laat Connerotte onder meer rijkswachters en speurders uit Charleroi oppakken, omdat hij meent dat Dutroux “bescherming” heeft genoten. De onderzoeksrechter opent ook een “groene lijn” waarop iedereen “informatie” kan spuien. Dat zal hem nadien allemaal niet in dank worden afgenomen.

Connerotte heeft ondertussen zelf spijt van de “geïmproviseerde” manier waarop dat toen ging, zo gaf hij onlangs toe. “Maar we zaten in een draaikolk en werkten dag en nacht.” Waar hij geen spijt van heeft, is zijn aanwezigheid eind september 1996 op de beruchte benefiet voor de slachtoffers van Dutroux. “Ik heb dat gedaan zonder erbij na te denken. In de sfeer van die drukke dagen.” Op 14 oktober van dat jaar haalt het Hof van Cassatie hem om die reden van het dossier. Het bord spaghetti is voldoende “voor een schijn van partijdigheid”.

Connerotte heeft het daar op dat moment bijzonder moeilijk mee. Hij voelt zich “gefrustreerd”, is ervan overtuigd dat hij gedwarsboomd wordt en staat onder zeer zware mentale druk. Op het proces-Dutroux in het voorjaar van 2004 licht hij een tipje van de sluier over die periode. “Ja, ik werd toen bedreigd. Tot in mijn privéleven. De druk kwam van alle kanten. Ik werd verdacht gemaakt.” Omdat de magistraat ontdekt had dat de toenmalige rijkswacht verschrikkelijke fouten had gemaakt en Dutroux daardoor kon begaan? “Daar kan ik niet precies op antwoorden”, stamelt de onderzoeksrechter.

De achterdocht waar Connerotte in die zware periode mee kampt, heeft hem niet zomaar in zijn greep gekregen. Ze valt te verklaren uit wat voorafging. Als magistraat is Connerotte, geboren in 1948, eerder een late roeping. Hij studeert eerst filosofie en letteren. Met dat diploma op zak trekt hij naar Australië om er Franse les te geven. Na zijn terugkeer studeert hij rechten en is hij negen jaar actief als advocaat aan de balie van Doornik. Pas midden jaren 80 solliciteert hij voor een job als magistraat. Het wordt onderzoeksrechter in zijn geboortestadje Neufchâteau.

Daar gebeurt weinig ophefmakends. Tot er eind 1991 een tip binnenrolt over gestolen waardepapieren. De aandelenzwendel situeert zich op het kabinet van toenmalig Waals PS-minister Alain Van der Biest. In de loop van dat onderzoek bekent een van de verdachten, spijtoptant Carlo Todarello, dat de zwendelaars ook de moordenaars van André Cools zijn. Die is de zomer voordien doodgeschoten.

Hoewel dat onderzoek in Luik volledig vastzit, doet men daar niks met de informatie uit Neufchâteau die achteraf blijkt te kloppen. Er ontbrandt een regelrechte guerre des juges tussen Connerotte en zijn mediagenieke Luikse collega Veronique Ancia. In 1994 haalt het Hof van Cassatie Connerotte van beide zaken. Op bevel van justitieminister Melchior Wathelet Sr., zo zal de onderzoeksrechter snerend getuigen op het assisenproces tegen de moordenaars van Cools, eind 2003.

Maar uiteindelijk is le juge net iets te epicurisch aangelegd om zijn leven in de diepe Ardennen door dit soort zaken te laten vergallen. Eens alle stormen gaan liggen zijn – hij is er ondertussen zelf ook van overtuigd dat in de zaak-Dutroux de onderste steen is boven gehaald – werkt Connerotte nog jarenlang verder als onderzoeksrechter in Neufchâteau. Af en toe duikt zijn naam nog op in geruchtmakende dossiers, zoals de vreselijke pedofiliezaak in het dropje Sainte-Ode (2001) of die van ‘B&B-moordenaar’ Etienne Dedroog.

Voortaan zal Jean-Marc Connerotte zijn tijd verdelen tussen zijn huis in Lacuisine en zijn buitenverblijf in de Drôme, de geboortestreek van zijn Franse vrouw. Maar eerst staat in september New York op het programma met zijn pas afgestudeerde dochter.

Bron » De Morgen

Opinie: Hebben onze politieagenten het werkelijk zo druk?

De Leuvense wetenschapper Wim Van de Voorde rekende het ooit eens voor op grond van de vaststelling dat in België bij slechts een half procent van alle overlijdens een wetsdokter wordt opgevorderd. In Duitsland was dat vroeger 2 procent, en dat vonden ze daar niet zo denderend. Ze vonden het zelfs alarmerend weinig, want na een grootschalige double check kwamen ze erachter dat boven het jaarlijks vrij stabiele cijfer van 1.500 moorden, er nog eens 1.300 moeten worden bijgeteld waar niemand iets van had gemerkt.

Professor Van de Voorde deed de berekening over voor België en zijn conclusies zijn een beetje beangstigend. Naast elke in ons land gepleegde moord worden er nog eens 1,2 gepleegd die kunnen worden benoemd als perfect. Naast zo’n 170 moorden die jaarlijks door de politie worden opgemerkt, blijven er dus zo’n 200 onder de radar. Want eerder dan zijn medemens om te brengen met een mes of een pistool, bedient de moordenaar zich ook weleens van een discreet duwtje, een pilletje of een prikje insuline. En dan is de kans blijkbaar groot dat de politie niets verdachts opmerkt.

Niet alleen gaat het ongestraft plegen van een moord haast nergens zo vlot als in België, het is in Europa ook ver – en vooral zuidelijk – zoeken naar een land waar de kans zo groot is dat het ook nog eens gebeurt terwijl er een politieman op staat te kijken. Met 4,2 politiemensen per 1.000 inwoners torenen wij ver boven buurlanden als Frankrijk (3,5), Duitsland (3) en Nederland (2,3) uit. Wij zijn het land waar je een handtasdiefstal of een auto-inbraak slechts gaat melden omdat je een attest nodig hebt voor de verzekeringen en waar de agent begint te lachen als je vraagt of er een kans is dat de dader wordt opgespoord. Wij schurken op de Europese landkaart eerder tegen Portugal (4,4), Italië (4,6) en Griekenland (4,9) aan dan tegen die landen waarover professor Van de Voorde met de statistiek in de hand kan aantonen dat het echt niet slim is om er iemand te vermoorden.

Het komt in grote lijnen hierop neer dat er in landen met relatief weinig politiemensen per 1.000 inwoners, zoals Finland (1,4), Zweden (2) en Engeland (2,3), een erg grote ophelderingsgraad is bij moorden, en als logisch gevolg ook bij minder extreme misdaadvormen. Eigenlijk laat elke statistiek, elk wetenschappelijk onderzoek, hetzelfde zien. Hoe groter het korps, hoe minder efficiënt het is. Of zoals hoogleraar Cyrille Fijnaut al jaren betoogt: “Een sterk politiekorps is geen kwestie van aantallen, maar van organisatie, efficiëntie en opleiding.”

Nu wil minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) agenten op muziekfestivals vervangen door stewards en nog meer soldaten nog meer openbare gebouwen laten bewaken. Het aan huis bezorgen van gevonden portefeuilles is dan weer een taak die hij wil overhevelen naar de postbodes. Eerder werd ook geprobeerd om postbodes in een proefproject te laten zoeken naar gestolen fietsen, maar dat is om niet nader toegelichte redenen stopgezet.

We kunnen eindeloos blijven doorgaan met het bedenken van taakjes die soldaten bij gebrek aan oorlog en postbodes bij gebrek aan brieven opnieuw een gevoel van eigenwaarde kunnen bezorgen, maar de meest zinnige bedenking bij het plan-Jambon flitste gisteren voorbij op sociale media: “Als de post gestolen goederen gaat thuisbrengen, kan de politie dan misschien de post komen ronddelen?”

In tien jaar tijd steeg het aantal Belgische politiemensen volgens Eurostat van 36.318 naar 46.784. Ze zijn nu al met meer dan de soldaten (35.000) en de postbodes (10.000) samen. Jammer dat dat niet bestaat, populair worden met de vaststelling dat we nu zo stilaan misschien genoeg agenten hebben.

Bron » De Morgen

Militaire inlichtingendienst gaat datakabels bespioneren

De inlichtingendienst bij Defensie, de ADIV, is van plan om de communicatie die loopt via datakabels te onderscheppen. Dat zegt de topman van de ADIV, generaal Eddy Testelmans, in een gesprek met De Standaard dat morgen verschijnt.

De Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV), die onder Defensie valt, is van plan om optische glasvezelkabels af te luisteren. Die optische glasvezelkabels gebruikt iedereen die op het internet surft, een mail verstuurt of telefoneert.

“Over vijf, hooguit tien jaar zal tachtig procent van alle communicatie langs glasvezelkabels lopen. We moeten net zoals andere westerse inlichtingendiensten toegang krijgen tot die essentiële bron van informatie”, zegt Testelmans. Vorig jaar raakte al bekend dat de Britse inlichtingen GCHQ die datakabels bespioneert wanneer ze in Engeland arriveren.

De ADIV moet inlichtingen verzamelen over de veiligheid van Belgen in binnen- en buitenland. De inlichtingendienst mag daarvoor elektronische communicatie onderscheppen. Een basisvoorwaarde is wel dat de communicatie is ontstaan in het buitenland.

Die voorwaarden sluiten echter niet uit dat de ADIV ook datakabels aftapt die in en door België lopen. De communicatie die ontstaan is in het buitenland zou dan uit die datastroom moeten worden gefilterd. Op basis van specifieke zoektermen wordt de relevante informatie eruit gehaald.

Dat aftappen zou ofwel rechtstreeks kunnen gebeuren, ofwel via de telecomproviders. Testelmans rekent erop dat deze vorm van spionage de komende jaren in orde komt.

Minister van Defensie Steven Vandeput steunt het plan alvast. “Wij vinden dat de inlichtingendienst zijn werk moet kunnen doen”, reageert Vandeput via zijn woordvoerder. “Dit soort informatie verzamelen hoort daarbij. Buitenlandse inlichtingendiensten doen dit al. Belgische moeten dat ook kunnen. Maar het is belangrijk dat dit werk gebeurt binnen goede internationale afspraken en een duidelijk wettelijk kader.”

Generaal Testelmans sluit uit dat dit tot ontsporing zal leiden. “Je mag niet vergeten dat wij zeer grondig gecontroleerd worden. Intern, door het kabinet van de minister van Defensie en vooral door het Comité I. Zij gaan na wat de ADIV kan, mag en doet.”

Bron » De Standaard

Alain en Patrick De Pauw scheiden

De gebroeders Alain en Patrick De Pauw hebben hun financiële belangen gescheiden. Beide zonen van de vastgoedmagnaat Charly De Pauw gaan rentenieren. In praktijk heeft Alain De Pauw de aandelen overgenomen die zijn broer aanhield in de twee ‘oude’ familiale vennootschappen CDP en CIC. Daarop heeft Patrick De Pauw zijn holding vereffend.

Beide broers houden elk meer dan 100 miljoen euro over aan de operatie. Ondertussen komt Christophe De Pauw in beeld. Deze zoon van Patrick De Pauw neemt de laatste vastgoedprojecten over. Christophe De Pauw is gehuwd met de Britse adellijke lady Isabella Hervey. Zij maakte in het Verenigd Koninkrijk carrière als TV-model.

Beide broers De Pauw maakten fortuin met de ontwikkeling van de Brusselse Noordwijk, een project dat hun vader Charly had opgestart in de schaduw van de toenmalige Brusselse politicus Paul Vanden Boeynants. Ondertussen werden al die projecten afgewerkt en verkocht. De gebroeders De Pauw vonden het tijd om te rentenieren. De Nederlandse Stichting Administratiekantoor CDP werd vereffend en Alain De Pauw kocht de aandelen van de onderliggende vennootschap CDP over van zijn broer Patrick. Over de prijs van die aandelen werd blijkbaar nog even juridisch gebakkeleid. Bij CDP konden we echter geen commentaar of toelichting verkrijgen.

Twee nog af te werken vastgoedprojecten werden overgedragen aan Christophe De Pauw, zoon van Patrick De Pauw. Beide projecten zijn bouwprojecten op gronden die in handen zijn van de groep Bouygues Immobiliën Belgium. Eén van de projecten slaat op de bouw van 33 appartementen in Sint-Jans-Molenbeek. Het tweede op de bouw van appartementen in Ukkel. Beide hebben samen een waarde van meer dan 9 miljoen euro.

Christophe De Pauw is in februari 2014 officieel verloofd met Isabella Hervey, de jongste dochter uit het huwelijk van de 6de Markies van Bristol en zijn derde echtgenote Yvonne Marie Sutton. Meteen behoort ze daarmee tot de hogere Britse adel. Maar dat betekent niet dat ze ook meteen ook vermogend is.

Haar vader overleed wanneer ze drie jaar was en liet haar zo goed als geen erfenis na. Hervey werd bekend door haar deelname aan reality shows zoals The Games in 2004 en Celebrity Love Island een jaar later. Ze werd in 2006 verkozen tot meest sexy Britse aristocraat. Op 18 jarige leeftijd werd ze slachtoffer van boulemie.

Ze leerde Christophe De Pauw kennen toen die in Londen aan het Regent’s Park college studeerde voor psychotherapeut. Ze verblijft nu in België. Volgens de Britse populaire pers kocht De Pauw voor zijn verloofde een paard en twee witte poedels, Simba en Sky, waaraan ze haar hart heeft verloren. In september 2014 werd het huwelijk voltrokken.

Bron » derijkstebelgen.be

372 Belgen in buitenlandse cel

Er zitten op dit moment welgeteld 372 Belgen in een buitenlandse gevangenis, een kleine daling in vergelijking met 2014. Toen zaten er halverwege juli precies 399 landgenoten in het buitenland achter slot en grendel.

Dat blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. Meer dan de helft van de gedetineerden zit in de cel wegens drugscriminaliteit. Andere veel voorkomende motieven zijn moord, oplichting, zedenfeiten, geweld en diefstal, aldus woordvoerder Michael Mareel van Buitenlandse Zaken.

Frankrijk telt het grootste aantal Belgische gedetineerden, namelijk 87. In Duitsland zitten 49 Belgen in de cel, in Spanje 45, in Marokko 33, in Italië 23 en Groot-Brittannië gaat het om 21 landgenoten.

Deze zes landen zijn samen goed voor ruim twee derden van het aantal Belgische gedetineerden in het buitenland. Overigens bevat de lijst van Buitenlandse Zaken in totaal vijftig landen waar Belgen opgesloten zitten.

Bron » De Standaard