Onderzoek

Het appartement in Ukkel

17 Januari 1989

De politie beslist om de flat in de Vossendreef in Ukkel, die gehuurd wordt door ‘Mevrouw Evrard’ te onderzoeken. Dat gebeurd met toestemming en in aanwezigheid van de huiseigenaar die ontevreden is over zijn ‘Parijse’ huurster. De huur is al een tijd niet meer betaald. De meters van water en elektriciteit staan ook al enkele weken stil. De politie vreest dat de huurders de verdwijning van de Audi 80 als een serieuze waarschuwing opgevat hebben en dat ze hun biezen gepakt hebben.

Die dinsdag, drie dagen na de verdwijning van VDB, zullen de politiemannen in de flat aan de Vossendreef de eerste aanwijzingen vinden die toelaten een verband te leggen tussen Haemers en de verdwijning van VDB. De politiemannen kunnen zelfs enkele ontvoerders identificeren. Alleen, op dat ogenblik durft geen enkele onderzoeker nog maar te dromen dat Haemers VDB gegijzeld houdt. In de flat vinden de speurders onder andere:

  • Vingerafdrukken die pas later geïdentificeerd worden.
  • De afdrukken zijn van Haemers, Lacroix, Van Dam en van een onbekende. Enkele weken later blijkt dat die onbekende meester Michel Vander Elst is.
  • Een exemplaar van Le Soir van 13 oktober 1988. Daarin wordt onder andere geschreven dat procureur-generaal Victor Van Honsté kamervoorzitter Nothomb verzocht heeft de parlementaire onschendbaarheid van VDB op te heffen in verband met een affaire rond smeergeld.
  • Een levensverzekering voor een kapitaal van 50 miljoen frank. Deze werd afgesloten door Patrick Haemers en Denise Tyack bij de verzekeringsmaatschappij Utrecht, ten voordele van Kevin Haemers, hun zoontje.
  • Een bladzijde uit Le Soir van 28 september 1988.
  • Een exemplaar van La Dernière Heure van 18 oktober 1988.
  • Schoonheidsproducten van Denise Tyack.
  • Een handboek over hoe je je uiterlijk en vooral je gezicht kan veranderen.
  • Twee valse snorren en een reeks producten die gebruikt worden om het gezicht te vermommen.
  • Een pak medische kompressen en geneesmiddelen waaronder het verdovende middel Acetidon.

Via de apotheker die de geneesmiddelen verkocht heeft, wordt de dokter teruggevonden die ze voorgeschreven heeft aan iemand die een valse naam gebruikte. De arts, dokter William Szombat, heeft zijn praktijk aan de Louizalaan vlakbij het kabinet van meester Vander Elst. De twee mannen zijn verre kennissen van elkaar. De dokter wordt nadien veroordeeld wegens het schrijven van valse medische voorschriften en van schriftvervalsing.

17 Februari 1989

Op 17 februari 1989 melden verschillende kranten twee buitengewone ontdekkingen door het gerecht. Eerst en vooral is er de flat in Ukkel, nummer 8 aan de Vossendreef, een kasseiweg aan de rand van het Zoniënwoud. In oktober van 1988 verwittigde de conciërge van het gebouw de politie van Ukkel. De conciërge vond dat de huurders van de flat op de derde verdieping zich maar weinig sociaal gedroegen. Het waren jonge huurders die geen enkel reglement respecteerden.

Ze lieten hun wagen, een Audi 80, en hun zware motor, een 750 cc, vaak op de smalle toegangsweg tot de gemeenschappelijke garage staan. En het leek erop dat de koffer van de Audi geforceerd was en de draden van het contact losgetrokken waren. “Alsof het om een gestolen wagen gaat”, meldde de verontruste conciërge aan de politie. De flat werd gehuurd door een jonge dame. Ze zei dat ze Parisienne was, ‘Mevrouw Evrard’ heette en een Amerikaanse fabrikant van boxershorts vertegenwoordigde. Nadat de conciërge verschillende keren aangedrongen had, was de politie van Ukkel dan toch naar de wagen komen kijken.

Alle aanwijzingen lieten vermoeden dat de wagen in Frankrijk gestolen was. Bijgevolg informeerde de politie van Ukkel bij de Franse politie naar de wagen. De Audi 80 werd weggesleept en bij de in beslag genomen voertuigen ondergebracht. De gemeentepolitie van Ukkel ‘ruikt’ dat ze met zware mannen te doen heeft. Ze vermoedt dat de flat een schuilplaats is van een Franse misdadigersbende en ze verwittigt commissaris Jean-Philippe Elise van de Nationale Brigade.

Elise en zijn adjunct, Eric Clavie, maken al geruime tijd jacht op enkele Frans-Joegoslavische gangsterbenden die af en toe in ons land opereren. De onderzoekers besluiten het appartement in de gaten te houden en regelmatig te controleren. De uren kijken en wachten hebben nooit iets opgeleverd. Tijdens een controle wordt weliswaar vastgesteld dat de meters van het water en de elektriciteit gelopen hebben en dat iemand dus in de flat van ‘mevrouw Evrard’ geweest is, maar de politie kon nooit iemand betrappen. De kranten hebben de ontdekkingen op 17 februari gepubliceerd maar de politie had al op 17 januari beslist om de flat te gaan onderzoeken.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8