Afscheid in mineur voor Guy Bellemans

Guy Bellemans, de gewezen Brusselse onderzoeksrechter die in 1984 een groot zwartgeldcircuit in het Belgisch voetbal aan het licht bracht, hangt op 67-jarige leeftijd zijn toga definitief aan de haak. Maar het is een afscheid in mineur. Omdat zijn eigen zoon bij allerlei duistere zaakjes betrokken is, moest de tot voorzitter van de Brusselse raadkamer benoemde magistraat een paar jaar geleden een stap opzij zetten.

‘Het is een beetje zielig hoe de grote Bellemans via een achterpoortje uit de Quatre Brasstraat 13 is vertrokken. Die zaak met zijn zoon heeft hem erg diep geraakt. Na zo’n carrière had hij wel een mooier afscheid verdiend’, zeggen zijn collega’s. Zijn zoon Michel Bellemans verschijnt op 15 oktober voor de Gentse raadkamer. Hij wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro. Hij is ook in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

Bij het grote publiek zal de naam Bellemans voor altijd verbonden blijven met het grootste voetbalschandaal dat ons land heeft gekend. Veel groter dan de zaak Ye. Al heeft de ‘sherrif’, een bijnaam die Guy Bellemans zijn hele carrière heeft meegedragen, nog meer ophefmakende dossiers behandeld.

Guy Bellemans haalde in 1981 voor het eerst de nationale pers met zijn onderzoek naar de talrijke ingrepen in de gewestplannen. Massa’s landbouwgrond, groen ingekleurde zones, werden plots bouwgrond en kregen een rode kleur. De verdenkingen gingen tot in het hartje van het staatssecretariaat voor Ruimtelijke Ordening.

Bellemans werd later als onderzoeksrechter aangesteld in de tweede moord van de Bende van Nijvel. Het slachtoffer was de conciërge van het restaurant L’Auberge du Chevalier in Beersel, eigendom van ex-voetballer Jef Jurion. Tijdens het onderzoek van de boekhouding van Jurion stootte Bellemans op een zwart-geldcircuit en via dat onderzoek op gesjoemel in eerste klasse.

Op 28 februari 1984 barstte de etterbuil helemaal open. De Rode Duivels waren in volle voorbereiding op hun interland tegen Duitsland toen de BOB van Brussel verscheidene spelers ophaalde voor ondervraging. De meesten gingen snel tot bekentenissen over.

In mei 1982 stond Standard op het punt om na elf jaar nog eens kampioen te spelen in Eerste klasse. Als Standard van Waterschei won, was de titel binnen. Maar de druk werd steeds groter en twijfels slopen binnen bij trainer Raymond Goethals en zijn team. Kapitein Eric Gerets had de opdracht gekregen met zijn vriend Ronald Janssen, die bij Waterschei speelde, iets te regelen.

Als Standard won, kregen de Limburgers de winstpremie. Alles verliep volgens plan. Standard werd kampioen. Zonder Guy Bellemans, die in die periode zelfs politiebescherming kreeg, was de omkopingszaak wellicht nooit uitgekomen.

Ongeveer de hele ploeg, met onder meer Eric Gerets en Michel Preud’Homme, werd voor een lange periode geschorst. Maar het onderzoek van Bellemans stopte niet bij Standard en Waterschei. Onder meer Eddy Wauters, topman bij de Kredietbank en de grote man van Antwerp, werd opgepakt en opgesloten op verdenking van fiscale fraude en gesjoemel bij spelerstransfers.

Vier jaar later haalde ‘de sheriff’ opnieuw de krantenkoppen toen hij in de omgeving van VU’er Willy Kuijpers op zoek ging naar bewijzen van gesjoemel. Volgens sommigen is hij toen een stap te ver gegaan. Want kort daarna werd Bellemans ‘gepromoveerd’ tot zetelend rechter en boog hij zich jarenlang over echtscheidingsprocedures. Tot hij eind jaren ’90, een beetje als dank voor bewezen diensten, werd benoemd tot voorzitter van de Brusselse raadkamer.

Dat kon hij normaal gezien blijven tot aan zijn pensioen. Maar na de arrestatie van zijn zoon Michel moest hij opstappen en werd hij snelrechter. Guy Bellemans wil nu van een rustige oude dag genieten. “Ik wil reizen, genieten en meer tijd maken voor mijn hobby, het kweken van vechthanen. Niet om ze op te leiden tot vechtmachines, maar voor hun lekker vlees.”

Bron » Gazet van Antwerpen

Van Parys verheugd over enthousiasme bij magistratuur

Senator Tony Van Parys (CD&V) vindt het positief dat het Hof van Cassatie enthousiast wil meewerken aan de hervorming van Justitie. Hij predikt wat geduld: “Het is precies omdat bepaalde hervormingen grondig moeten gebeuren, dat een en ander wat tijd vergt”, aldus Van Parys, volgens wie het de ambitie van zijn partij is een deel van de verzuchtingen van de magistratuur in het regeerakkoord te vertalen.

In enkele kranten stelt Ghislain Londers, de hoogste magistraat van het Hof van Cassatie, dat er bij de Belgische magistraten een grote bereidheid bestaat om mee te werken aan de hervormingen van de justitie. “Het gevoel overheerst dat er al lang genoeg is aangemodderd. Er moet iets gebeuren. De tijd is rijp om taboes te doorbreken, om enkele bittere pillen door te slikken”.

Van Parys zegt enthousiast te zijn over het enthousiasme van de magistratuur. “Dat is ooit anders geweest”, herinnert de gewezen justitieminister zich. “Ten tijde van de Octopushervorming werd verkrampt gereageerd op Stefaan De Clerck”.

Hij wijst op het SOS-plan voor Justitie waarmee zijn partij naar de verkiezingen trok. “Dat gaat precies in de richting van de verzuchtingen van de magistratuur”, stelt Van Parys. Hij heeft het over de afbouw van de bureaucratie en de responsabilisering. “Het is onze ambitie om dat in het regeerakkoord te vertalen. Er bestaat weerstand van de Franstaligen, maar dat moet een uitdaging van de onderhandelingen vormen”.

Londers noemt de aanslepende formatie “vervelend, zelfs bedreigend. De hervormingswil die bij de magistraten bestaat, zou moeten worden opgepikt door de politiek. Maar we zitten in een vacuüm en dat is geen goede zaak”. Hij geeft als voorbeeld dat de brieven die hij naar de FOD Justitie stuurt, niet worden beantwoord en zijn telefoons naar het kabinet van uittredend minister Laurette Onkelinx evenmin.

“Ik kan geen magistraten meer naar het buitenland sturen omdat er niemand is om die uitgaven goed te keuren”, luidt het. “Brieven en telefoons beantwoorden, valt onder de lopende zaken”, reageert Van Parys. “Niets belet om de dagelijkse werking op de FOD of het kabinet te verzekeren”.

De N-VA reageert tevreden op de uitgestoken hand van Ghislain Londers, eerste voorzitter bij het Hof van Cassatie, die in een aantal kranten zegt dat de magistratuur bereid is om mee te werken aan de hervorming van justitie. Dat de werking van justitie stilvalt, is echter niet de schuld van de aanslepende regeringsformatie maar van huidig minister Laurette Onkelinx.

Londers richt zijn pijlen op het verkeerde doel, zegt N-VA-kamerlid Els De Rammelaere. “De aanslepende onderhandelingen duwen het gerecht in een gevaarlijk vacuüm”, zo zegt Londers donderdag in een aantal kranten. Hij waarschuwt voor “een totale malaise” als er niet dringend een nieuwe regering in de steigers staat.

De N-VA is blij dat Londers “de hand reikt aan de politiek om samen de hoognodige hervorming van Justitie aan te pakken”. “Een aantal voorstellen die het Hof van Cassatie formuleert, zijn goede voorstellen. Zo is het onaanvaardbaar dat voor elke aankoop van meer dan 25 euro bij het ministerie moet worden aangeklopt. De frustratie van de voorzitter van het Hof over onbeantwoorde brieven en telefoontjes, is eveneens terecht”, zegt De Rammelaere.

Maar het N-VA-kamerlid vindt dat de schuld daarvoor niet bij de lange regeringsonderhandelingen ligt, maar bij uittredend minister van Justitie Laurette Onkelinx. “Het is dus mevrouw Onkelinx die hier faalt”, klinkt het. Het is volgens N-VA ook niet door de aanslepende regeringsvorming dat de hervormingen bij justitie op de helling geplaatst worden. Daarvoor ligt de schuld volgens N-VA bij paars. “Het is beter nu tot een goed akkoord te komen, dan nog verder te gaan met haastwerk en improvisatie. Na jaren van getreuzel en gemiste kansen zal het nu niet op een paar maanden aankomen”.

Bron » Het Laatste Nieuws

“Justitie dreigt stil te vallen zonder nieuwe regering”

“De aanslepende regeringsonderhandelingen duwen het gerecht in een gevaarlijk vacuüm.” Dat zegt Ghislain Londers, eerste voorzitter bij het Hof van Cassatie. Londers waarschuwt dat het gerecht in “een totale malaise” zal terechtkomen als er niet dringend een nieuwe regering in de steigers staat. Het Hof van Cassatie verschuilt zich normaal gezien achter de dikke muren van het Brusselse justitiepaleis.

Tijdens een ongebruikelijk open gesprek hekelde Ghislain Londers, de eerste voorzitter van het hoogste rechtsorgaan van België, echter de uiterst trage gang van zaken na de voorbije federale verkiezingen. “Een regeringsvorming van meer dan honderd dagen is voor het gerecht veel te lang. Het hele apparaat dreigt stil te vallen.”

Voor de meest banale beslissingen zaken moet het Hof van Cassatie aankloppen bij de federale overheidsdienst Justitie, maar die geeft al een hele tijd niet thuis. “Mijn brieven en telefoontjes blijven onbeantwoord. Eenvoudige aanvragen worden geweigerd omdat zelfs de administratie niet meer naar behoren werkt. Zo kan ik geen magistraten op zending sturen of nieuw personeel aanwerven.” Zelfs voor het stofzuigen van de tapijten voor het koninklijk bezoek op de 175ste verjaardag van het Hof van Cassatie moet de eerste voorzitter toestemming vragen, maar die krijgt hij niet.

Naast die storende, praktische zaken die tijdens een periode van lopende zaken geen problemen zouden mogen opleveren, liggen ook het nieuwe systeem van de werklastmeting en de opvolgers van Phenix – de informatisering van justitie – en van Themis – de grootscheepse hervorming van het gerechtelijk apparaat – stil. Na een ronde langs diverse rechtbanken is Londers ervan overtuigd dat er bij de Belgische magistraten “een grote bereidheid bestaat om mee te werken aan de hervormingen van de justitie”.

De voorzitter doet een oproep aan zijn collega’s om de gerechtelijke achterstand aan te pakken. Als korpschef wil hij op dit vlak in eerste instantie niet straffen, maar wel moeilijkheden oplossen en de mensen ondersteunen. “Maar ik zal niet aarzelen in te grijpen als de achterstand blijft bestaan.”

Bron » Het Laatste Nieuws

Grote zoekactie met duikers in Albertkanaal in Diepenbeek

Duikers van de civiele bescherming van Crisnée zijn vandaag begonnen met het zoeken naar autowrakken in het Albertkanaal. De komende weken zullen naar verwachting zo’n zeventig auto’s in het kanaal tussen Diepenbeek en Ham worden bovengehaald.

De lokale politie, de federale gerechtelijke politie van Hasselt, een takeldienst en duikers van de civiele bescherming van Crisnée werken samen. Een wetsgeneesheer en het gerechtelijke lab zijn stand-by voor het geval er vermiste personen worden aangetroffen.

De dreggingsactie komt er op vraag van het parket in Hasselt. De duikers begonnen hun zoekactie in Godsheide. Daar werd meteen aan de brug een gestolen voertuig naar boven gehaald. Later vandaag volgden nog zes auto’s; vijf van de zeven bleken gestolen. Het Hasseltse gerecht is begonnen vanuit enkele openstaande dossiers. De voertuigen die in het water liggen, kunnen gestolen zijn of kunnen bij criminele feiten gebruikt zijn.

Eventueel kunnen dossiers met vermiste personen worden opgehelderd. Alle mogelijke diensten met de nodige faciliteiten, zoals een internet- en een faxverbinding, zijn langs het water aanwezig om onmiddellijk de opgeviste voertuigen te traceren. Enkele maanden geleden was er al een gelijkaardige actie in de Maas in Wallonië.

Bron » VRT Nieuws

Delacroix neemt macht Front National

Senator Michel Delacroix is maandag in Gilly bij Charleroi tot uitvoerend voorzitter van het Front National benoemd tijdens het partijbureau van de Franstalige partij. Stichtend voorzitter Daniel Féret betwist de legitimiteit van de bijeenkomst en vindt dat hij alleen recht heeft op de titel van partijvoorzitter.

Patrick Sessler, een extreemrechtse militant, werd aangeduid als secretaris-generaal van de partij en Waals afgevaardigde Charles Pire wordt politiek secretaris van het FN.

De kersverse voorzitter wil alvast “een nieuw politiek partijprogramma” opmaken en de financiën van de partij weer gezond maken. Féret en zijn partner Audrey Rorive, die in het Brusselse parlement zetelt, zijn in het kader van het onderzoek naar het beheer van de partij en haar financieringsvereniging in verdenking gesteld.

Bron » De Tijd