“Gerechtelijke achterstand is justitie onwaardig”

Het gerechtelijk jaar is vanmorgen plechtig geopend met enkele openingstoespraken aan de belangrijkste rechtscolleges in ons land: het Hof van Cassatie en de hoven van beroep.

In zijn openingsrede voor het hof van beroep in Gent hekelde procureur-generaal Frank Schins de gerechtelijke achterstand. “Eind vorig jaar lagen nog 1.900 zaken te wachten op een uitspraak van het hof van beroep”, zei procureur-generaal Schins. Hij noemt de achterstand justitie onwaardig.

De oorzaken zijn volgens hem de archaïsche regeling van de strafprocedure en de lange wachttijd vooraleer een gerechtelijk onderzoek is afgerond en een rechtszaak kan starten. Schins wijst ook met een beschuldigende vinger naar advocaten die de rechtsregels blijven uitputten om procedures te rekken.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) was ook aanwezig bij de openingsplechtigheid in Gent en zei dat hij de raadgevingen tot verbetering ter harte neemt. De minister zei ook dat hij geen nieuwe besparingsronde bij justitie wil.

Net als bij alle andere overheidsdepartementen moet justitie dit jaar 0,7% besparen op het personeelsbudget. Voor de begroting van 2012 moet 22 miljard euro aan besparingen gevonden worden, maar dat zal niet bij justitie zijn als het van De Clerck afhangt.

“Het hele gerecht moet verder vernieuwd worden, heel dringend en op verschillende vlakken. We zijn daarmee bezig en in zo’n beweging kan je niet nog eens zeggen dat de magistratuur moet inleveren en dat we voor het derde jaar op rij minder centen zouden hebben om het wettelijk kader in te vullen dus vandaar mijn signaal: op dat vlak kan niet bespaard worden”, zei Stefaan De Clerck.

Bron » VRT Nieuws

Eerste voorzitter Cassatie waarschuwt voor rechts populisme

“Enkel als we meer solidariteit en samenwerking aan de dag leggen en ons niet terugplooien op onszelf, zullen we erin slagen de uitdagingen aan te gaan die de snel veranderende wereld ons brengt.” Dat is de boodschap die de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, donderdag bracht bij de opening van het nieuwe gerechtelijke jaar.

Ghislein Londers richtte zich in zijn spreken tot de samenleving in het algemeen, maar ook tot de actoren in de justitiële wereld. Volgens de Eerste Voorzitter hebben er zich in de voorbije maanden heel wat verrassende en onrustwekkende gebeurtenissen voorgedaan. Hij verwees daarbij onder meer naar de rellen in Londen, de eurocrisis, de hongersnood in Afrika en de revoluties in het Midden-Oosten.

Dit zij allemaal ontwikkelingen die de verleiding doen groeien om op onszelf terug te plooien, vindt Eerste Voorzitter Londers. Hij pleit voor meer samenwerking en solidariteit.

“Om het om zich heen grijpende rechtse populisme in Europa tegen te gaan, moet die boodschap krachtig en met overtuiging gebracht worden, maar ook in daden omgezet worden”, aldus Londers. “Zoniet geeft men kansen aan een klimaat waarbij zelfs een individu door een spectaculaire maar verschrikkelijke daad, zoals in Noorwegen, denkt de gemeenschap waarin hij leeft te kunnen dwingen op zichzelf terug te plooien.”

“Drie mogelijke scenario’s voor een hertekening van de gerechtelijke organisatie liggen voor: het zogenaamde provinciale model, de grote arrondissementele rechtbank en het asymmetrisch model. Wat ook het toekomstige model wordt, het zal slechts leiden tot een meer efficiënte en menselijke openbare dienst Justitie wanneer de magistraten en het gerechtelijk personeel er samen hun schouders onder zetten”, dixit de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie. Volgens de voorzitter vereist het hervormen van de justitie de nodige bereidheid om het eigen functioneren in vraag te stellen en macht uit handen te geven.

Zo moeten de vrederechters durven inzien dat de familierechtbank een modern aangepast middel is voor de globale en langdurige begeleiding van verstoorde familiale relaties. Hierin kan evenwel een beroep gedaan worden op hun expertise.

Nog volgens de eerste voorzitter krijgen de arbeidsrechtbanken beter hun plaats in een grotere entiteit en heeft het Hof van Cassatie een fout gemaakt door geen deel te gaan uitmaken van het College van hoven en rechtbanken. “Splendid isolation is niet meer van deze tijd”, besluit Londers.

Bron » De Standaard