Op 5 december uitspraak over schade-eis Nihoul tegen Marc Verwilghen

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg spreekt zich op 5 december uit over de schadevordering die Michel Nihoul heeft ingesteld tegen oud-minister van Justitie Marc Verwilghen. Die schreef in 1999 een boek over de werking van de commissie-Dutroux, waarvan hij de voorzitter was.

Nihoul, die verdacht werd van betrokkenheid bij de misdaden van Marc Dutroux maar werd vrijgesproken, nam aanstoot aan een aantal passages en eist 50.000 euro schadevergoeding.

Het openbaar ministerie adviseerde de rechtbank om de schade-eis af te wijzen. Nihoul baseert zijn eis immers op het algemene artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Dat voorziet dat wie een fout begaat die schade veroorzaakt, die schade moet vergoeden.

Volgens het openbaar ministerie gaat het hier echter niet om een gewoon schadegeval, maar om een mogelijk drukpersmisdrijf en kan er pas een schadevergoeding toegekend worden als er sprake is van kwaadwilligheid en het oogmerk om te schaden, en de fout ook een strafrechtelijke inbreuk zou kunnen uitmaken.

De advocaat van Verwilghen sloot zich daarbij aan maar die van Nihoul hield vol dat een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm voldoende is. Omdat er in rechtspraak en rechtsleer geen eensgezindheid is en het gaat over de vrijheid van meningsuiting, vroeg de advocaat van oud-minister Verwilghen om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Bron » De Morgen

Gerechtelijke politie van Brussel legt wapenhandel bloot

De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft na meer dan zes maanden onderzoek een groot netwerk van wapenhandel eigenhandig ontmanteld. Dat heeft het parket van Brussel gemeld. Een 70-tal wapens werd tot nu toe in beslag genomen. Een groot deel van de wapens werd op legale wijze aangekocht, aldus hoofdinspecteur Alain Vlaemynck die het onderzoek heeft geleid. Het onderzoek, dat in maart begon, gebeurde in het kader van de wapenbevoorrading van het Brusselse misdaadmilieu.

Het netwerk was goed georganiseerd en “reikte verder dan de bevoegdheid van het arrondissement Brussel”. In september werden verschillende leden van het netwerk op heterdaad betrapt, waarna een reeks huiszoekingen plaatsvond. “Acht mensen werden opgepakt en vier van hen werden aangehouden”, luidt het. De raadkamer heeft de aanhouding van de vier verdachten intussen verlengd. Verschillende verdachten waren al gekend bij het gerecht. Het gaat onder meer om wapenverzamelaars.

“Onze cel wapenhandel, die in maart 2010 werd opgericht, is de handel zelf op het spoor gekomen”, zegt het hoofd van de Brusselse Federale Gerechtelijke Politie ( FGP) Brussel. “De eerste verdachte die we in het vizier kregen was een tussenpersoon, iemand die de link legde tussende grote leveranciers en de kleine afnemers. Vanuit dat vertrekpunt zijn we erin geslaagd zowel die leveranciers als die afnemers in beeld te krijgen.”

Daarbij werd gebruik gemaakt van bijzondere opsporingsmethoden zoals observaties en telefoontaps, onder toezicht van onderzoeksrechter Bruyneel. Het onderzoek leidde er uiteindelijk toe dat de speurders midden september verschillende verdachten op heterdaad konden betrappen bij een wapentransactie. In de loop van de daaropvolgende weken voerden de speurders verschillende huiszoekingen uit in de Brusselse regio, in Vlaams-Brabant en elders in Vlaanderen.

De agenten namen talrijke onderdelen van vuurwapens, herstelmateriaal, geluidsdempers en massa’s munitie in beslag. De speurders troffen ook een hele hoop Russische revolvers aan die uit de Tweede Wereldoorlog dateren. “Die wapens zijn in België vrij verkrijgbaar omdat er zogenaamd geen munitie meer voor bestaat”, zegt hoofdinspecteur Vlaemynck. “In het voormalige Oostblok zijn er echter nog grote voorraden van die munitie verkrijgbaar. Bovendien kunnen de revolvers aangepast worden zodat er ook andere munitie in past. Deze wapens zijn vooral in het Albanese milieu zeer gegeerd omdat het de enige revolvers zijn waarop een geluidsdemper past.”

Een andere vondst die de FGP deed is een UZI-machinepistool dat toebehoorde aan de voormalige rijkswacht. “Na de politiehervorming is het wapen onklaar gemaakt of gedemilitariseerd en verkocht aan een verzamelaar”, gaat de hoofdinspecteur verder. “We hebben het nu volledig gebruiksklaar teruggevonden, met bijbehorende geluidsdemper. Dit wapen vuurt 600 kogels per minuut af, van kaliber 9 millimeter.”

Het is niet het enige wapen dat gedemilitariseerd werd aangekocht en vervolgens schietklaar werd gemaakt. Hetzelfde geldt voor verschillende pistolen, machinepistolen en zelfs een heus machinegeweer. “In een aantal gevallen troffen we de wapens aan met een loop die geblokkeerd was, zodat ze zogenaamd onklaar waren”, zegt hoofdinpecteur Vlaemynck. “Tijdens de huiszoekingen vonden we echter verschillende verborgen bergplaatsen waar gebruiksklare lopen verstopt lagen. Door de lopen eenvoudigweg te verwisselen, was het wapen dan schietklaar.”

Bron » De Morgen

“Daden Bende van Nijvel geen misdaden tegen mensheid”

De verjaring van het dossier van de Bende van Nijvel voorkomen door de daden te beschouwen als een misdaad tegen de mensheid lijkt juridisch weinig steek te houden. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck in de bevoegde Kamercommissie geantwoord op een vraag van Stefaan Van Hecke (Groen!).

De Clerck reageert zo op een recent voorstel van Christian De Valkeneer, procureur des konings van Charleroi. Hij wil vermijden dat het dossier binnen vier jaar verjaart. De CD&V-minister benadrukte in de commissie Justitie dat het aan de volgende regering en het parlement is om hierover een beslissing te nemen.

“In elk geval lijkt mij de piste van ‘misdrijven tegen de menselijkheid’ geen accurate juridische benadering. Het zou mij verwonderen dat zij juridisch standhoudt. Het geeft evenwel aan dat er gezocht wordt naar een oplossing om alle middelen te kunnen blijven inzetten om de misdaden van de Bende van Nijvel op te helderen”, stelde De Clerck, die adviseerde om met de nodige omzichtigheid om te gaan met de verjaringstermijn.

Bron » De Morgen

Stad Aalst herdenkt slachtoffers Bende van Nijvel

Op 9 november is het 26 jaar geleden dat de Bende van Nijvel in Aalst toesloeg. Acht mensen lieten hierbij het leven. Niet enkel hun families, maar de hele Aalsterse gemeenschap vergeet deze gruwel tot op vandaag niet.

De stad organiseert op die dag een plechtigheid om alle slachtoffers te herdenken. Die vindt om 11 uur plaats op de begraafplaats in Aalst aan het monument dat speciaal werd opgericht voor de slachtoffers. Na de plechtigheid krijgen de nabestaanden van de slachtoffers de kans om samen na te praten.

De stad Aalst heeft via registers alle nabestaanden van de slachtoffers opgespoord. Toch kan het omwille van veranderde familiesituaties zijn dat niet iedereen een uitnodiging heeft gekregen.

De stad wil via deze weg iedereen uitnodigen voor de officiële plechtigheid die plaatsvindt op woensdag 9 november, om 11 uur aan de begraafplaats in Aalst. Meer info kan iedereen verkrijgen via de dienst Stadspromotie op het telefoonnummer 053 73 22 44 of via info@aalst.be

Witte Mars precies 15 jaar geleden

Het is vandaag exact 15 jaar geleden dat de Witte Mars door de straten van Brussel trok. Meer dan 300.000 mensen stapten toen mee om hun steun te betuigen met de slachtoffers van Marc Dutroux. Ook Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, die uit de kelder van Dutroux bevrijd konden worden, waren aanwezig.

Het gaat nog altijd om één van de grootste betogingen in de Belgische geschiedenis. De Witte Mars vond plaats na de arrestatie van Marc Dutroux.

“We hadden geen idee wat de impact van onze oproep zou zijn, maar dat is zo fantastisch geweest. Tot op vandaag koesteren wij die herinneringen”, zegt Betty Marchal, moeder van de vermoorde An. “De betekenis van de Witte Mars is dat de mens in de straat niet meer akkoord gaat met het reilen en zeilen van politie en justitie in ons land.”

Bron » Gazet van Antwerpen