Procureur De Valkeneer: “Onderzoek Bende van Nijvel is nog niet dood”

Procureur des Konings Christian De Valkeneer roept politici op om zich te bezinnen over een eventuele verlenging van de verjaringstermijn van het Bende van Nijvel-onderzoek. “De speurders verrichten nog altijd grondig werk. De hoop en motivatie zijn er nog. De Bende van Nijvel is ons nationaal trauma”, zegt de procureur van Charleroi.

“Nu rest er de speurders nog amper vier jaar om de daders te zoeken en voor het gerecht te brengen. Bijzonder weinig in gerechtelijke tijd. In 2015 is de zaak voorgoed verjaard. Als we willen dat de speurders meer tijd krijgen, moet de politiek zich nu bezinnen over een eventuele verlenging van de verjaringstermijn. En niet zes maanden voor die termijn verstrijkt.”

Tussen 1982 en 1985 vermoordde de Bende van Nijvel 28 mensen, meestal bij paramilitaire raids op supermarkten. De Bende was eerder uit op een zo groot mogelijk aantal doden dan een waardevolle buit en zocht vaak de confrontatie met de politie op.

Alle mogelijke sporen werden onderzocht: van extreemrechtse terreur tot ordinaire misdaad. Tevergeefs. Met de exit van onderzoeksrechter Jean-Paul Raynal en speurder Eddy Vos op een zijspoor leek het onderzoek op een definitieve sisser uit te draaien. Ook een nieuwe oproep tot tips bleef tot nu toe zonder resultaat.

Maar volgens Christian De Valkeneer is er nog hoop. “Hoop en de wil om door te gaan. Het onderzoek is zeker nog niet dood. We beschikken nog steeds over een dynamische onderzoeksrechter en speurdersteam die de daders willen klissen. Maar de verlenging van de verjaringstermijn is een politieke beslissing.”

“Daar is een wetswijziging voor nodig. Men zou kunnen stellen dat de grote, verschrikkelijke misdaden als deze een langere verjaringstermijn verdienen. Het is dubbel. Enerzijds is het maatschappelijk belang van dit dossier groot, anderzijds worden er middelen en manschappen ingezet die anders voor nieuwe zaken gebruikt kunnen worden.”

Bron » De Morgen

“Nieuw proces-Cools overschrijdt redelijke termijn”

Het nieuwe assisenproces dat Richard Taxquet zal krijgen, kan tot een overschrijding leiden van de redelijke termijn waarbinnen iemand berecht moet worden. Dat zeggen zijn advocaten Julien Pierre en Luc Misson. Het nieuwe proces zou eind 2012 of begin 2013 in Namen plaatsvinden, ruim twintig jaar na de feiten.

Taxquet is volgens meester Misson “een gebroken man, moe, die jaren in de gevangenis heeft gezeten en zijn waardigheid wil terugvinden”. “Hij voert deze strijd ook voor zijn jonge zoon die stierf terwijl Taxquet in de gevangenis zat.”

Bron » De Morgen

Nieuw assisenproces tegen Richard Taxquet

Er komt een nieuw assisenproces rond de moord op minister van staat André Cools, meer bepaald tegen Richard Taxquet. Dat besloot het Hof van Cassatie. Taxquet kreeg op 7 januari 2004 20 jaar cel als mede-opdrachtgever van de moord op PS-politicus André Cools op 18 juli 1991.

Hij werd aan de galg gepraat door een anonieme getuige, maar ontkende zijn schuld. De Luikse jury, die zich boog over zijn zaak samen met die van 7 andere beschuldigden, moest antwoorden op 31 vragen. Slechts 4 van die vragen hadden betrekking op Taxquet, de rest op de 7 andere beschuldigden.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wees erop dat die vragen voor iedereen hetzelfde waren. En daardoor kreeg Taxquet geen eerlijk proces, omdat de jury niet kon duidelijk maken hoe groot de schuld van Taxquet precies was.

Maar vooral: de jury motiveerde haar verdict niet en dat mag niet. Taxquet kon niet begrijpen waarom hij was veroordeeld. Dat arrest leidde uiteindelijk tot een wet waardoor assisenjury’s hun verdict, waarbij ze iemand schuldig of onschuldig verklaren moeten motiveren.

Als Straatsburg een veroordeelde gelijk geeft, dan moet het Hof van Cassatie het assisenarrest verbreken. Dat is zopas gebeurd. Een nieuwe assisenjury in Namen zal een eventuele veroordeling van Taxquet grondig moeten motiveren en zijn straf zal allicht beduidend lager zijn dan die hij eerder kreeg.

Want het assisenhof moet bij het vastleggen van die nieuwe straf rekening houden met het feit dat de redelijke termijn om Taxquet te vonnissen erg lang is overschreden. Taxquet is ondertussen overigens al vrij.

Bron » Gazet van Antwerpen

“Daden Bende van Nijvel beschouwen als misdaad tegen mensheid”

Door de daden van de Bende van Nijvel te beschouwen als een misdaad tegen de mensheid, kan de verjaring van het dossier worden voorkomen. Het zal de onderzoekers toelaten om hun onderzoek na 2015 voort te zetten. Die denkpiste lanceerde Christian De Valkeneer, de procureur des konings van Charleroi, dinsdag.

Als er niets gebeurt, zullen er vanaf 10 november 2015 geen onderzoeksdaden meer mogelijk zijn en zal de onderzoekscel worden ontbonden, aldus De Valkeneer, die het onderzoek naar de bende leidt. Volgens De Valkeneer waren de bijkomende jaren die in 2005 werden bekomen – normaal gezien was de zaak al na twintig jaar verjaard – “helemaal niet nutteloos”. “Er is grondig werk verricht, en dat gebeurt nu nog altijd. De hoop blijft bestaan, en de wil en de motivatie zijn er.”

De daden van de Bende van Nijvel gelijkstellen aan een misdaad tegen de mensheid is volgens De Valkeneer zeker gedurfd. De beslissing om de verjaringstermijn op te schuiven naar veertig jaar “behoort toe aan de volgende regering en aan haar minister van Justitie”, luidt het nog. De Bende van Nijvel doodde in totaal 28 mensen tussen 1982 en 1985.

Bron » Gazet van Antwerpen

Robert Beijer beschuldigt journalist Guy Bouten van laster en eist 7.500 euro

Oud-BOB’er en ex-crimineel Robert Beijer heeft een proces ingespannen tegen auteur en journalist Guy Bouten omdat die laatste hem ervan beschuldigde lid geweest te zijn van de Bende van Nijvel. Dat gebeurde bij de voorstelling van Beijers boek ‘De Laatste Leugen’, op 17 februari 2010. Beijer beschuldigt Bouten nu van laster en eist een schadevergoeding van 7.500 euro. Het proces is donderdag ingeleid voor de Brusselse correctionele rechtbank en uitgesteld naar 22 december.

Guy Bouten, ooit aan het werk bij de VRT maar daar ontslagen, schreef na zijn vertrek bij de openbare omroep een boek over de Bende van Nijvel, De Bende van Nijvel en de CIA. Daarin beschuldigde hij Beijer en diens kompaan Madani Bouhouche al van betrokkenheid bij de misdaden van de Bende.

Die beschuldiging herhaalde hij nog eens op de persconferentie waar Robert Beijer zijn eigen boek voorstelde. Bouten stelde met zoveel woorden dat Beijer deel had uitgemaakt van de logistieke cel van de Bende en dat hij over documenten beschikt die dat bewijzen.

Beijer heeft de auteur nu voor de Brusselse correctionele rechtbank gedaagd wegens laster. Die rechtbank stelde het proces uit omdat Beijer, noch Bouten ooit ondervraagd waren over het incident, en omdat niet duidelijk is of Beijer ooit in verdenking is gesteld in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Op de volgende zitting, op 22 december, zal een datum bepaald worden waarop de zaak gepleit wordt.

Bron » De Morgen