Grootschalig onderzoek naar graaicultuur politie

Het Comité P, het orgaan dat de politiediensten controleert, voert een groot doorlichtingsonderzoek naar de “graaicultuur” in de Belgische politiekorpsen. “We zijn er al bijna een halfjaar mee bezig. Omdat het onmogelijk is om alle korpsen door te lichten, werken we op basis van een uitgebreide steekproef”, zegt Bart Van Lijsebeth, de voorzitter van het Comité P in de Concentrakranten.

Concreet wordt het systeem van de toelagen (zoals premies voor overuren en weekendwerk) en de vergoedingen (voor alle mogelijke onkosten) volledig binnenstebuiten gekeerd. De resultaten van de verschillende korpsen worden met elkaar vergeleken. Op die manier moet duidelijk worden bij welke korpsen er sprake is van misbruik. Het onderzoek moet in de loop van 2012 klaar zijn.

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) zegt ondertussen dat er dringend nood is aan een aanpassing van de politiepremies. “Politiemensen moeten extra betaald worden als ze een lastige opdracht uitvoeren. Maar die premies moeten wel gerechtvaardigd zijn”, zegt ze.

Bron » De Morgen

Jean-Jacques Cassiman wil DNA-databank

Na zijn getuigenis op het proces Ronald Janssen deed professor en DNA-expert Jean-Jacques Cassiman zijn beklag over het beheer en het te beperkte gebruik van DNA in ons land. “Van het mitochondriaal DNA, afkomstig van uitgevallen haren zonder wortel, bestaat er in ons land geen databank, terwijl dat nuttig zou zijn. Ik ben voorstander van de oprichting ervan”, pleitte Cassiman buiten aan het Tongerse gerechtsgebouw.

Janssen begon aan zijn reeks verkrachtingen in 2001, terwijl de nationale DNA-databank pas in 2003 werd opgericht. In zo’n databank zit DNA van niet-geïdentificeerde daders en van veroordeelden. Bij een beter beheer van de databank had men Janssen als onbekende dader kunnen linken aan de reeks verkrachtingen in Hasselt en Leuven. Door het DNA van het haartje in het verpakkingsmateriaal van Van Uytsel hadden de speurders kunnen achterhalen dat de serieverkrachter ook de dader was van de moord op Annick.

Janssen zijn DNA-profiel zat dus niet in die databank, hoewel hij verdacht was van de verkrachting van zijn ex in 2005 en hoewel er een set seksuele agressie afgenomen was. De rechtbank sprak hem vrij omdat zijn ex haar verklaring introk. “Bij feiten van verkrachting kan een set seksuele agressie toegepast worden, maar die wordt niet systematisch onderzocht.

Zo gaat er veel informatie verloren. Als men de gegevens van niet-geïdentificeerde daders ook in de databank zou steken, dan zouden veel meer feiten opgehelderd kunnen worden. Omdat de kostprijs te duur is, wordt de set seksuele agressie niet systematisch toegepast”, aldus Cassiman.

Bron » De Morgen

Justitie stopt extra geld vooral in modernisering informatica

Het werkingsbudget van de FOD Justitie is in 2010 met 11,663 miljoen euro toegenomen, terwijl de personeelsbudgetten 15,327 miljoen euro lager lagen dan het jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarverslag van justitie. De stijging van het werkingsbudget en de besparingen die op andere posten werden doorgevoerd, lieten justitie onder meer toe om te investeren in de modernisering van de informatica bij de rechterlijke orde (10,508 miljoen euro).

Ook konden er meer middelen worden aangewend om de kosten te financieren die verbonden zijn aan de uitbreiding van het elektronisch toezicht. Er werd voorts meer geld vrijgemaakt voor de aankoop van uitrusting (200.000 euro) en voor de werkingskosten voor de gesloten centra voor minderjarigen in Saint-Hubert en Tongeren (675.000 euro).

De stijging heeft ten slotte ook betrekking op uitzonderlijke aankopen als gevolg van de verhuizing van het Belgisch Staatsblad (320.000 euro), het op peil houden van de juridische bijstand en de gerechtskosten (15,206 miljoen euro), de inhaalbeweging bij de betaling van achterstallige facturen voor de gezondheidszorg van gedetineerden (2,043 miljoen euro), de vergoedingen aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (1 miljoen euro) en het leefloon voor gedetineerden onder elektronisch toezicht (479.000 euro).

Het definitieve eindbedrag van de begroting 2010 komt uit op 1,786 miljard euro. Daarvan is 28,275 miljoen euro weggelegd voor de huur van de gevangenis in Tilburg en 3,865 miljoen voor investeringen in informatica bij de Kansspelcommissie. Ook werden er volgens de FOD extra middelen uitgetrokken om het sectoraal akkoord 2009-2010 te bekostigen.

Bron » De Morgen

“Politie wordt te veel betaald voor wat ze doet”

De onthullingen over het onderzoek in het proces-Janssen plaatsen heel wat vraagtekens bij de politiehervorming. Politiemensen op het terrein slaan alarm. “De zaak-Ronald Janssen is een remake van de zaak-Dutroux. Alleen schamen we ons nu nog meer dan toen.” Hooggeplaatste politiemensen op het terrein die anoniem willen blijven, zien in de zaak-Ronald Janssen “een remake van de zaak-Marc Dutroux. Alleen schamen we ons nu nog meer dan toen.”

De zaak-Dutroux leidde tot de grote politiehervorming, die de verschillende componenten binnen de politie ophief en versmolt tot een geïntegreerde politie. Tot goed een jaar geleden bleef de kritiek op de politiehervorming binnen politiekringen relatief beperkt. Maar vandaag geven academische en adviserende instanties off the record moeiteloos toe dat de politiehervorming in een impasse zit. Een uitweg zien ze niet meteen.

Om te beginnen gaapt er een diepe kloof tussen de federale en de lokale politie. Maar speurders op het terrein hebben nog andere zorgen: de attitude van politiemensen en het gebrek aan leiding, tucht en strafsancties. “Er heerst een georganiseerde anarchie”, leggen ze uit. Ondanks de dure politiehervorming heerst er een sfeer zoals in een verouderd overheidsbedrijf, waar de ambtenarencultus en het individualisme diep geworteld zijn.

De gelijkschakeling van de verschillende diensten bij de politiehervorming heeft bovendien gezorgd voor een intellectuele nivellering naar onderen, zo zeggen ze. De lat ligt zeer laag, maar financieel heeft men de lonen voor de verschillende politiecomponenten gelijkgeschakeld, waardoor zowat alle politiemensen sinds de politiehervormingen meer verdienen dan voorheen. “De politie wordt vandaag veel te veel betaald voor wat ze doet”, fulmineert een topman.

Daarbij komt dat men politiemensen moeilijk kan ontslaan of naar behoren bestraffen. De tuchtprocedures zijn zeer ingewikkeld en leiden vaak tot strafuitsluiting door de stringente termijnen die worden opgelegd. “Het resultaat is dat we als het ware in een beschutte werkplaats werken, waar je iedereen aan boord moet houden.” Het Comité P zou aan mystery shopping moeten doen om politiemensen flagrant te kunnen betrappen op hun fouten. Nu camoufleert de politie wat er fout loopt uit vrees voor een slechte reputatie.

Bron » Knack

“Tekort aan politiemensen door regeringsquotum”

Het quotum dat de regering oplegt, zorgt voor een tekort aan politiemensen. Dat zegt het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) Politie maandag in een persbericht. Volgens de vakbond zijn er jaarlijks 1.450 nieuwe agenten nodig, het quotum ligt momenteel op 1.000. Dat is te weinig om de tekorten van de voorbije jaren en de pensioneringsgolf op te vangen, zegt het VSOA.

Vooral bij grote lokale eenheden en bij sommige afdelingen van de federale politie wordt het personeelstekort nijpend. Bij de wegpolitie gaat tegen 2014 30 procent van de mensen met pensioen, dus daar dreigt een ernstig tekort. Bij de federale gerechtelijke politie is de scheefgroei volgens de vakbond nog veel groter.

Toch zijn er kandidaten genoeg voor een job bij de politie: 13.000 mensen schreven zich dit jaar in voor het examen. Een tiende daarvan was geslaagd, maar van die 1.300 werden dus 300 kandidaten doorgeschoven naar volgend jaar. “Wij vragen als vakbond dat de federale regering – de oude of de nieuwe – nu het licht op groen zet voor meer budget zodat er bij de politie nu kan worden aangeworven”, besluit het VSOA.

Bron » Gazet van Antwerpen