“Astridnetwerk hulpdiensten eenvoudig af te luisteren”

Astrid, het digitale communicatienetwerk van de Belgische hulpdiensten, blijkt eenvoudig af te luisteren. Dat meldt het ICT-vakblad Data News. Guy De Wilde, die als commissaris van de Federale Politie tien jaar voor het Astrid-project werkte, nuanceert.

Met een eenvoudige scanner, een laptop en een stukje open source decodeersoftware kan de communicatie tussen de hulpdiensten zonder veel moeite onderschept worden, zo beweert Data News op basis van een zoektocht op gespecialiseerde internetfora. “Het werd ons bevestigd door meerdere bronnen waaronder een hooggeplaatst iemand bij de Federale Politie”, luidt het.

“Dat het eenvoudig af te luisteren zou zijn, is een brug te ver”, zo zegt Guy De Wilde, die mee aan de wieg stond van het communicatiesysteem. “Over de veiligheid van het systeem valt niet te klagen. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van ‘trunking’, een systeem waarbij snel van radiokanaal veranderd wordt waardoor het heel moeilijk wordt om het af te luisteren”. “We hebben ook nooit meegemaakt dat het systeem gehackt is, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er nooit aanvallen geweest zijn”.

Data News citeert ook John Baekelmans, betrokken bij de oprichting van het Astrid-netwerk, dat “alle communicatie die over Astrid gaat niet versleuteld is”. “Dat klopt voor routineomstandigheden”, zegt De Wilde, “maar specifieke politie-eenheden werken wel al met encryptie”.

Volgens Data News heeft Astrid enkele maanden geleden wel beslist om dan toch encryptie te activeren, maar moeten nu ook nog alle toestellen op het netwerk omgeschakeld worden vooraleer de versleuteling effectief toegepast wordt.

Bron » Gazet van Antwerpen

Assisenhof Brussel bedolven onder moorddossiers

Meer dan twintig beschuldigden die naar assisen werden doorverwezen, zijn vrij in afwachting van hun proces. Oorzaak is de overrompeling van het Brusselse assisenhof, waar veertig zaken wachten op een aanvangsdatum. Het assisenproces dat op 14 september van start gaat, is een goed voorbeeld van hoe het fout loopt in Brussel.

In de nacht van 3 juli 2009 werd de Pakistaanse uitbater van een nachtwinkel in Schaarbeek door een overvaller doodgeschoten. De dader werd kort na de feiten opgepakt, samen met vier vrienden. Alle vijf werden in afwachting van hun proces vrijgelaten. Want de kamer van inbeschuldiging (KI) oordeelde maanden geleden al dat zij lang genoeg in voorhechtenis hadden gezeten.

Het is helaas niet bij deze ene zaak gebleven. De stroom van dossiers over misdaden die uitsluitend door een assisenhof kunnen behandeld worden, lijkt niet te stuiten. Dit jaar alleen al werden liefst 23 strafzaken naar het Brusselse assisenhof doorverwezen. Daar is de wachtlijst intussen 40 dossiers lang, terwijl het hof ten hoogste 26 dossiers per jaar kan afwerken. En het federaal parket heeft een nieuw Rwanda-assisenproces gepland dat drie maanden zou duren. Nieuwe assisenzaken kunnen niet voor 2013 beginnen.

Ook al gaat het telkens om de zwaarste misdaden die ons gerechtelijk wetboek kent, toch kan een beschuldigde na het afronden van zijn dossier niet eindeloos gevangen gehouden worden in afwachting van zijn proces. Als de KI bij haar verwijzing oordeelt dat de redelijke termijn van de voorlopige hechtenis voorbij is, zal zij vrijlating onder voorwaarden bevelen. Wat dus al voor één op de drie beschuldigden gebeurd is.

“We staan voor een gevaarlijk keerpunt”, zegt de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers. “Het aantal Franstalige strafdossiers is in de eerste zes maanden van dit jaar met 16,5 procent toegenomen. Er moet dringend wat ondernomen worden om de stroom van strafzaken in te dijken. Zoniet zal de afhandeling van dossiers alleen langer duren. En dreigt de kwaliteit van de uitspraken eronder te lijden”. “Het gerecht heeft hoge nood aan mensen en middelen”, voegt Antoon Boyen, eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep eraan toe.

“De opgelegde besparingen hebben gezorgd voor een bijkomende vertraging van vier maanden. Justitie moet hoog op de lijst van politieke prioriteiten geplaatst worden”. In afwachting van een structurele oplossing, tracht het Brusselse assisenhof het fenomeen van voorlopige vrijlatingen te stoppen door zijn kalender te herschikken: eerst komen de zaken aan de beurt waarin beschuldigden in voorhechtenis zijn, daarna volgen de andere.

“Het probleem van het overaanbod aan dossiers is eigen aan Brussel. Nergens anders in het land is de situatie zo zorgwekkend”, weet het kabinet van Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V). “Wij hebben de procureur-generaal en de eerste voorzitter van het hof van beroep begin juli ontmoet en ze om advies gevraagd voor een actieplan. Dat plan zou draaien rond twee hoofdassen: het assisenhof ontdubbelen en personeel bij het assisenhof detacheren”.

De personeelsbezetting van het Brusselse assisenhof uitbreiden en/of aanpassen, blijkt volgens Justitie niet haalbaar. “Maar het assisenhof van Nijvel inschakelen of misschien zelfs militaire gerechtshoven erbij betrekken kan de capaciteit van het Brusselse hof doen toenemen. Misschien kunnen we magistraten tijdelijk uit pensioen terugroepen, of er uit andere rechtscolleges bij het Brusselse assisenhof detacheren. Misschien biedt de wet nog andere mogelijkheden. Deze maand nog zouden de voorstellen van de betrokken magistraten moeten binnenlopen. Na evaluatie hopen wij in 2012 een actieplan te kunnen opstarten.”

Bron » De Standaard

“Gerechtelijke achterstand is justitie onwaardig”

Het gerechtelijk jaar is vanmorgen plechtig geopend met enkele openingstoespraken aan de belangrijkste rechtscolleges in ons land: het Hof van Cassatie en de hoven van beroep.

In zijn openingsrede voor het hof van beroep in Gent hekelde procureur-generaal Frank Schins de gerechtelijke achterstand. “Eind vorig jaar lagen nog 1.900 zaken te wachten op een uitspraak van het hof van beroep”, zei procureur-generaal Schins. Hij noemt de achterstand justitie onwaardig.

De oorzaken zijn volgens hem de archaïsche regeling van de strafprocedure en de lange wachttijd vooraleer een gerechtelijk onderzoek is afgerond en een rechtszaak kan starten. Schins wijst ook met een beschuldigende vinger naar advocaten die de rechtsregels blijven uitputten om procedures te rekken.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) was ook aanwezig bij de openingsplechtigheid in Gent en zei dat hij de raadgevingen tot verbetering ter harte neemt. De minister zei ook dat hij geen nieuwe besparingsronde bij justitie wil.

Net als bij alle andere overheidsdepartementen moet justitie dit jaar 0,7% besparen op het personeelsbudget. Voor de begroting van 2012 moet 22 miljard euro aan besparingen gevonden worden, maar dat zal niet bij justitie zijn als het van De Clerck afhangt.

“Het hele gerecht moet verder vernieuwd worden, heel dringend en op verschillende vlakken. We zijn daarmee bezig en in zo’n beweging kan je niet nog eens zeggen dat de magistratuur moet inleveren en dat we voor het derde jaar op rij minder centen zouden hebben om het wettelijk kader in te vullen dus vandaar mijn signaal: op dat vlak kan niet bespaard worden”, zei Stefaan De Clerck.

Bron » VRT Nieuws

Eerste voorzitter Cassatie waarschuwt voor rechts populisme

“Enkel als we meer solidariteit en samenwerking aan de dag leggen en ons niet terugplooien op onszelf, zullen we erin slagen de uitdagingen aan te gaan die de snel veranderende wereld ons brengt.” Dat is de boodschap die de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, donderdag bracht bij de opening van het nieuwe gerechtelijke jaar.

Ghislein Londers richtte zich in zijn spreken tot de samenleving in het algemeen, maar ook tot de actoren in de justitiële wereld. Volgens de Eerste Voorzitter hebben er zich in de voorbije maanden heel wat verrassende en onrustwekkende gebeurtenissen voorgedaan. Hij verwees daarbij onder meer naar de rellen in Londen, de eurocrisis, de hongersnood in Afrika en de revoluties in het Midden-Oosten.

Dit zij allemaal ontwikkelingen die de verleiding doen groeien om op onszelf terug te plooien, vindt Eerste Voorzitter Londers. Hij pleit voor meer samenwerking en solidariteit.

“Om het om zich heen grijpende rechtse populisme in Europa tegen te gaan, moet die boodschap krachtig en met overtuiging gebracht worden, maar ook in daden omgezet worden”, aldus Londers. “Zoniet geeft men kansen aan een klimaat waarbij zelfs een individu door een spectaculaire maar verschrikkelijke daad, zoals in Noorwegen, denkt de gemeenschap waarin hij leeft te kunnen dwingen op zichzelf terug te plooien.”

“Drie mogelijke scenario’s voor een hertekening van de gerechtelijke organisatie liggen voor: het zogenaamde provinciale model, de grote arrondissementele rechtbank en het asymmetrisch model. Wat ook het toekomstige model wordt, het zal slechts leiden tot een meer efficiënte en menselijke openbare dienst Justitie wanneer de magistraten en het gerechtelijk personeel er samen hun schouders onder zetten”, dixit de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie. Volgens de voorzitter vereist het hervormen van de justitie de nodige bereidheid om het eigen functioneren in vraag te stellen en macht uit handen te geven.

Zo moeten de vrederechters durven inzien dat de familierechtbank een modern aangepast middel is voor de globale en langdurige begeleiding van verstoorde familiale relaties. Hierin kan evenwel een beroep gedaan worden op hun expertise.

Nog volgens de eerste voorzitter krijgen de arbeidsrechtbanken beter hun plaats in een grotere entiteit en heeft het Hof van Cassatie een fout gemaakt door geen deel te gaan uitmaken van het College van hoven en rechtbanken. “Splendid isolation is niet meer van deze tijd”, besluit Londers.

Bron » De Standaard